Üldkohus
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Sündinud 1944; Coimbra ülikooli diplom õigusteaduses ja magistrikraad poliitökonoomias; doktorikraad rahvusvahelises majanduses (Université de Paris I - Panthéon Sorbonne); läbinud kohustusliku sõjaväeteenistuse laevastikuministeeriumi juriidilises osakonnas (1969-1972); Lissaboni katoliikliku ülikooli ja Nova ülikooli professor; professorina töötanud Lissaboni Coimbra ülikoolis ja Lusíada ülikoolis (Euroopa Uuringute Instituudi direktor); Portugali valitsuse liige (1980-1983): siseministeeriumi kantsler, ministrite nõukogu ja Euroopa asjade nõukogu juhatuse liige; Portugali parlamendi liige, kristlik-demokraatliku fraktsiooni aseesimees; Euroopa Kohtu kohtujurist (1986-1988); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu president (1989-1995); Lissaboni advokatuuri advokaat, Euroopa õiguse ja konkurentsiõiguse spetsialist (1996-2012); Euroopa ühenduste kohtusüsteemi tuleviku analüüsirühma „Groupe Due" liige (2000); Euroopa Komisjoni distsiplinaarnõukogu esimees (2003-2007); Portugali Euroopa õiguse ühingu esimees (alates aastast 1999); Euroopa Kohtu kohtunik 8. oktoobrist 2012 kuni 8. oktoobrist 2018.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Sündinud 1928; Iirimaa kodanik; barrister; Senior Counsel; konstitutsiooni- ja kaubandusõiguse asjatundja; High Courti kohtunik; Iiri advokatuuri üldnõukogu esimees; Bencher of King's Inns; King's Inns'i nõukogu hariduskomisjoni esimees; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 10. jaanuarini 1996; surnud 3. jaanuril 2018.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

Sündinud 1934; Itaalia kodanik; Napoli ringkonnakohtu kohtunik; Rooma apellatsioonikohtu, seejärel Rooma kassatsioonikohtu nõunik; esindaja Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia juures; Lugano konventsiooni loomise diplomaatilise konverentsi peakomitee president; Euroopa Kohtu Itaalia kohtujuristi nõunik; Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma professor; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 17. septembrini 1995; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu president 18. septembrist 1995 kuni 4. märtsini 1998; Euroopa Kohtu kohtujurist 5. märtsist 1998 kuni 6. oktoobrini 2000; surnud 26. jaanuril 2010.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Sündinud 14. novembril 1934; Ühendkuningriigi kodanik; advokaat (Šotimaa); Queen's Counsel (Šotimaa); Faculty of Advocates'i sekretär, seejärel varahoidja; Euroopa ühenduse riikide advokatuuride konsultatiivnõukogu esimees; Euroopa institutsioonide ja Edinburghi ülikooli Euroopa instituudi Salvesen professor; Lordide Koja Euroopa ühenduste asjade erikomisjoni erinõunik; Honorary Bencher, Gray's Inn, London; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 9. märtsini 1992; Euroopa Kohtu kohtunik 10. märtsist 1992 kuni 7. jaanuarini 2004.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Sündinud 1938; Saksa kodanik; Nordrhein-Westfaleni liidumaa kohtunik; justiitsministeeriumi ametnik (Euroopa õiguse ja inimõiguste osakond); Euroopa Komisjoni Taanist nimetatud liikme assistent, seejärel assistent III peadirektoraadi (siseturg) juures; liitvabariigi justiitsministeeriumi karistusõiguse osakonna juhataja; ministri kabineti juhataja, seejärel karistusõiguse allosakonna juhataja (Ministerialdirigent); Saarbrückeni ülikooli õppeülesande täitja; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni surmani 6. veebruaril 1997.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Sündinud 1938; Kreeka kodanik; Riiginõukogu kohtunik, seejärel riiginõunik; kõrgema erikohtu liige; kaubamärgikohtute liige; Euroopa Ühenduse õiguse kohaldamise haldusnõunik; avaliku halduse riikliku kooli ja elukestva hariduse instituudi professor; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 18. septembrini 1992.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

Sündinud 1939; ülikooliõpingud Montpellier' ja Pariisi ülikooli õigus- ja majandusteaduskonnas; õigusteaduse doktor (1964); advokaat (1964); vandeadvokaat (1967); töö- ja sotsiaalministeeriumi ametnik; majandus- ja sotsiaalnõukogu liige (1978-1989), hiljem esimees (1988-1989); Société nationale de crédit et d'investissement'i ja Société européenne des satellites'i juhataja (kuni 1989); Institut universitaire international Luxembourg'i nõukogu liige (1993-1995), hiljem esimees (1995-2004); Luxembourgi ülikooli õppejõud; valitsuse esindaja Euroopa Sotsiaalfondi nõukogus ja töötajate vaba liikumise nõuandekomitees ning Töötingimuste Parandamise Fondi haldusnõukogus (kuni 1989); Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 11. juulini 1996; Euroopa Kohtu kohtunik 12. juulist 1996 kuni 14. jaanuarini 2008.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Sündinud 1944; Madalmaade kodanik; kindlustusmaaklerite D. Hudig & Co. juhatuse sekretär, seejärel äriühingu Granaria BV juhatuse sekretär; Rotterdami ringkonnakohtu kohtunik; Hollandi Antillide kohtu liige; Rotterdami kantoni kohtunik; Rotterdami Arrondissementsrechtsbanki aseesimees; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 17. septembrini 1998.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Sündinud 1945; jurist-lingvist Euroopa Kohtus; justiitsministeeriumi ametnik; abikohtunik; juriidiline atašee Taani alalises esinduses Euroopa ühenduste juures; Østre Landsreti (apellatsioonikohus) ajutine kohtunik; justiitsministeeriumi riigi- ja haldusõiguse talituse juhataja; justiitsministeeriumi osakonnajuhataja; ülikooli lektor; Euroopa Nõukogu inimõiguste juhtkomitee liige, hiljem selle juhatuse liige; Saksamaal Trieris asuva Euroopa Õiguse Akadeemia kohtunike koolituse ad-hoc komitee liige aastal 2004; Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989; Esimese Astme Kohtu president 4. märtsist 1998 kuni 17. septembrini 2007.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Sündinud 1946; Abogado del Estado (Jaénis ja Granadas); Jaéni ja hiljem Córdoba majandus- ja halduskohtu kohtusekretär; advokatuuri liige (Jaén, Granada); välisministeeriumi ühenduse kohtuasjade osakonna juhataja; Hispaania delegatsiooni juht esimese astme kohtu asutamiseks loodud töögrupis; esimese astme kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 17. septembrini 2007.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Sündinud 1948; Prantsuse kodanik; riigikontrolör; Riiginõukogu (Conseil d'État) audiitor, seejärel kohtunik; mitme ministeeriumi õigusnõunik; mitme kõrgkooli seminarijuhendaja ning eri ülikoolide ja instituutide õppeülesande täitja; Euroopa Kohtu nõunik; Crédit Lyonnais' juriidilise osakonna juhataja; Euroopa pangandus- ja rahandusõiguse ühingu aupresident; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 18. septembrini 1995; surnud 9. septembril 2020.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Sündinud 1954; lõpetanud õigusteaduse eriala, õigusteaduse doktor, Leuveni katoliiklik ülikool; Master of Laws, Master in Public Administration (Harvardi ülikool); Leuveni katoliikliku ülikooli erakorraline professor; Burundi, Strasbourgi ja Harvardi ülikooli külalisprofessor; Collège d'Europe'i (Brugge) professor; Euroopa Kohtu nõunik; Brüsseli advokaatuuri liige; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 25. septembrist 1989 kuni 6. oktoobrini 2003; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2003; Euroopa Kohtu asepresident kohtunik 9. oktoobrist 2012 kuni 8. oktoobrist 2015; Euroopa Kohtu president alates 8. oktoobrist 2015.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Sündinud 1946; Ühendkuningriigi kodanik; barrister, Middle Temple; Queen's Counsel, spetsialiseerunud kaubandus-, Euroopa ja avalikule õigusele; kolme esimese trükiväljaande „Bellamy & Child, Common Market Law of Competition" kaasautor; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 10. märtsist 1992 kuni 15. detsembrini 1999.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Sündinud 1944; Kreeka kodanik; advokaat Ateenas; nõunik Euroopa Kohtu kohtunike Chlorose ja Kakourise juures; avaliku ja Euroopa Ühenduse õiguse professor Ateenas; õigusnõunik; kontrollikoja vanematašee; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. septembrist 1992 kuni 17. septembrini 1998.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

Sündinud 1942; Helsingi ülikooli õigusteaduste doktor; Helsingi ülikooli tsiviil- ja äriõiguse assistent; Soome keskkaubanduskoja õigus- ja kaubanduspoliitika osakonna juhataja; Soome tarbijakaitseameti peadirektor; mitmete valitsuskomisjonide ja delegatsioonide liige, muuhulgas ravimireklaamide järelevalve nõukogu president (1988-1990), tarbijakaitsenõukogu liige (1990-1994), konkurentsinõukogu liige (1991-1994) ja Nordic Intellectual Property Law Review toimetuse liige (1982-1990); Esimese Astme Kohtu kohtunik alates 18. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2009.

Josef Azizi
Josef Azizi

Sündinud 1948; Viini ülikooli õigusteaduste doktor ning lõpetanud ühiskonna- ja majandusteaduste eriala; Viini Majandusülikooli, Viini ülikooli õigusteaduskonna ja mitme teise ülikooli õppejõud; Viini ülikooli õigusteaduskonna auprofessor; Ministerialrat ja osakonnajuhataja Föderaalkantseleis; Euroopa Nõukogu Õigusalase Koostöö Juhtkomitee (CDJC) liige; volitatud esindaja Verfassungsgerichtshofis (konstitutsioonikohus) föderaalseaduste põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes; Austria föderaalõiguse ühenduse õigusega kohandamise eest vastutav kooskõlastaja; Üldkohtu kohtunik alates 18. jaanuarist 1995 kuni 16. septembrini 2013.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Sündinud 1945; lõpetanud Lundi ülikooli õigusteaduskonna; Trollhättani esimese astme kohtu õigusnõunik ja kohtunik (1971-1974); Stockholmi apellatsioonikohtu õigusnõunik (1974-1975); Stockholmi esimese astme kohtu kohtunik (1975); Stockholmi apellatsioonikohtu esimehe õigus- ja haldusnõunik (1975-1978); lähetuses Domstolverketis (kohtute haldamise amet) (1977); õiguskantsleri kantselei nõunik (1979-1980); Stockholmi apellatsioonikohtu assessor-kohtunik (1980-1981); kaubandusministeeriumi õigusnõunik (1981-1982); välisministeeriumi õigusteenistuse nõunik, seejärel direktor ja peadirektor (1982-1995); suursaadikuks nimetamine 1992; Swedish Market Courti aseesimees; õigus- ja institutsionaalsete küsimuste eest vastutav isik EMP lepingu läbirääkimistel (EFTA töörühma aseesimees, seejärel esimees) ning Rootsi Kuningriigi ühinemisläbirääkimistel Euroopa Liiduga; Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. jaanuarist 1995 kuni 6. oktoobrini 2006; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2006 kuni 6. oktoobrini 2011.

André Potocki
André Potocki

Sündinud 1950; Prantsuse kodanik; kassatsioonikohtu esimese esimehe peasekretär (1988); Tribunal de grande instance de Paris' aseesimees (1990); justiitsministeeriumi Euroopa ja rahvusvaheliste asjade talituse juhataja (1991); Pariisi apellatsioonikohtu nõunik ja Pariis X‑Nanterre'i ülikooli aseprofessor (1994); Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. septembrist 1995 kuni 19. septembrini 2001.

 

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Sündinud 1950; Portugali kodanik; Coimbra ülikooli õigusteaduskonna ja Porto katoliikliku ülikooli õigusteaduskonna professor; Jean Monnet' õppetooli hoidja; Haagi rahvusvahelise õiguse akadeemia vastutav õppejõud (1984) ja Pariis I ülikooli õigusteaduskonna külalisprofessor (1995); Portugali valitsuse esindaja ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni juures (UNCITRAL); Portugali valitsuse esindaja Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverentsi juures; Portugali valitsuse esindaja tsiviilõigusliku seisundi rahvusvahelise komisjoni ja Euroopa Nõukogu kodakondsust käsitleva komitee juures; rahvusvahelise õiguse instituudi liige; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu kohtunik 18. septembrist 1995 kuni 31. märtsini 2003.

John D. Cooke
John D. Cooke

Sündinud 1944; Iiri advokatuuri liige alates 1966; Inglismaa ja Walesi, Põhja-Iirimaa ja Uus-Lõuna-Walesi advokatuuri liige; barrister 1966-1996; Inner Bar of Irelandi liige (Senior Counsel) aastast 1980, New South Walesi liige aastast 1991; Euroopa ühenduste advokatuuride nõukogu president 1985-1986; külalisprofessor, University College Dublin; Chartered Institute of Arbitratorsi liige; Royal Zoological Society of Irelandi president 1987-1990; bencher, Honorable Society of Kings Inns, Dublin; honorary bencher, Lincoln's Inn, London; Esimese Astme Kohtu kohtunik 10. jaanuarist 1996 kuni 15. septembrist 2008.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Sündinud 1940; Marburgi ülikooli teadusassistent; õigusteaduse doktor (Marburgi ülikool); Saksamaa Liitvabariigi justiitsministeeriumi rahvusvahelise eraõiguse osakonna referent, hiljem rahvusvahelise eraõiguse talituse juhataja, seejärel Saksamaa Liitvabariigi justiitsministeeriumi eraõiguse osakonna juhataja; Unidroiti nõukogu liige (1993-1998); Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi lastekaitse konventsiooni väljatöötamise komisjoni eesistuja (1996); Trieri ülikooli auprofessor (rahvusvaheline eraõigus ja rahvusvaheline tsiviilmenetlus; Euroopa õigus); alates 2002. aastast Hamburgi Max Plancki Instituudi rahvusvahelise ning välismaise eraõiguse instituudi erialanõukogu liige; Esimese Astme Kohtu kohtunik 11. juunist 1997 kuni 17. septembrini 2007; surnud 24. oktoobril 2019.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Sündinud 1938; rahvusvahelise õiguse professor ja Bologna ülikooli Euroopa ühenduse õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja; Madridi Carlos III ülikooli audoktor; Johns Hopkinsi ülikooli (Bologna Center), St. Johns'i (New York), Georgetowni, Paris-II, Georgia (Ateena) ülikooli ja Institut universitaire internationali (Luxembourg) külalisprofessor; Nimègue'i ülikooli programmi „European Business Law Pallas" koordinaator; Euroopa Ühenduste Komisjoni riigihangete nõuandekomitee liige; kaubandus- ja tööstusministeeriumi aseriigisekretär Itaalia eesistumise ajal nõukogus; Euroopa ühenduste Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) töögrupi liige ja Haagi Rahvusvahelise Õiguse Instituudi WTO-d puudutava uurimisprogrammi juhataja 1997. aastal; Esimese Astme Kohtu kohtunik 4. märtsist 1998 kuni 3. maini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist 4. maist 2006 kuni 8. oktoobrist 2018.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Sündinud 1950; advokaat (1974-1980); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse siseriiklik ekspert, seejärel V peadirektoraadi (tööhõive, töösuhted, sotsiaalküsimused) vanemametnik; Kreeka Riiginõukogu ametnik, nooremliige ja liige alates 1999; Kreeka kõrgeima erikohtu liige; Kreeka seadusloome keskkomitee liige (1996-1998); Kreeka valitsuse peasekretariaadi õigusteenistuse juhataja; Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 1998 kuni 25. oktoobrini 2010.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Sündinud 1944; Madalmaade ülemkohtu nõunik (1996); College van Beroep voor het bedrijfsleveni (kaubanduse ja tööstuse halduskohus) kohtunik ja asepresident (1986); sotsiaalkindlustuse apellatsioonikohtu ja tollitariife käsitleva halduskohtu kohtunik; Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1980); Euroopa õiguse lektor Groningeni ülikooli õigusteaduskonnas ja uurimistöö assistent University of Michigan Law Schoolis; Amsterdami kaubanduskoja rahvusvahelise sekretariaadi liige (1970); Esimese Astme Kohtu kohtunik alates 17. septembrist 1998 kuni 13. septembrini 2010.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Sündinud 1948; lõpetanud Cambridge'i ülikooli ( BA 1969, MA 1973) (mehaanikateadused ja õigusteadus); Inglise advokatuuri astumine 1970, seejärel töötanud advokaadina Londonis (1971-1999) ja Brüsselis (1979-1999); Iirimaa advokatuuri astumine 1981; Queen's Counsel 1987; Bencher of the Middle Temple 1998; Inglise ja Walesi advokatuuride esindaja Euroopa Advokatuuride Nõukogus (CCBE) ja CCBE alalise delegatsiooni president Euroopa Kohtu juures (1995-1999); World Trade Law Association'i ja European Maritime Law Organisation'i juhatuse liige (1993-2002); Üldkohtu kohtunik alates 15. detsembrist 1999 kuni 7. oktoobrini 2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

Sündinud 1954; Conseil d'Etat liige (Prantsusmaa); École normale supérieure de Saint-Cloud' ja École nationale d'administrationi lõpetanu; inglise keele õpetaja (1979-1985); rapporteur ja hiljem kohtujurist Conseil d'État' kohtumenetlusi käsitlevates koosseisudes (1988-1993); õigusnõunik Prantsuse Vabariigi alalises esinduses Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis New Yorgis (1993-1997); Euroopa Kohtu kohtunik Puissochet' kabineti õigusnõunik (1997-2001); Esimese Astme Kohtu kohtunik 19. septembrist 2001 kuni 17. septembrini 2007.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Sündinud 1956; õpingud Lissabonis, Brüsselis ja Strasbourgis; advokatuuri liige Portugalis ja Brüsselis; sõltumatu uurija, Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles; Portugali kohtuniku J. C. Moitinho de Almeida õigusnõunik Euroopa Kohtus (1986-2000),seejärel Esimese Astme Kohtu presidendi B. Vesterdorfi õigusnõunik (2000-2003); Üldkohtu kohtunik alates 31. märts 2003 kuni 19. september 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Sündinud 1959; õigusteaduskonna diplom (Liège'i ülikool, 1981); aspirant (Fonds national de la recherche scientifique, 1985-1989); esindajate koja õigusnõunik (1981-1990); õigusteaduste doktor (Strasbourgi ülikool, 1990); professor (Liège'i ja Strasbourgi ülikoolid, Collège d'Europe, Institut royal supérieur de Défense, Bordeaux' Montesquieu' Ülikool; collège Michel Servet des universités de Paris; Namuri Notre-Dame de la Paix teaduskonnad); välisministri eriesindaja (1995-1999); Institut royal des relations internationales'i Euroopa-õpingute juhataja (1998-2003); Conseil d'Etat' liige (2001-2003); Euroopa Komisjoni konsultant (1990-2003); Observatoire Internet'i liige (2001-2003); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoober 2003 kuni 19. september 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

Sündinud 1936; Malta Kuningliku Ülikooli keeleteaduste diplom (1955); Malta Kuningliku Ülikooli õigusteaduste doktor (1958); Maltaadvokatuuri liige alates 1959; riikliku naiste nõukogu juriidiline nõustaja (1964-1979); avaliku teenistuse komisjoni liige (1987-1989); Lombard Bank (Malta) Ltd nõukogu liige, riigi kui aktsionäri esindaja (1987-1993); valimiskomisjoni liige alates 1993; Malta Kuningliku Ülikooli õigusteaduskonna lõputööde hindamise komisjonide liige; rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjoni (ECRI) liige (2003-2004); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004 kuni 22. märtsist 2012.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Sündinud 1946; Szegedi ülikooli õigusteaduste doktor (1971); tööministeeriumi ametnik (1971-1974); Szegedi ülikooli õppejõud ja professor (1974-1989), õigusteaduskonna dekaan (1989-1990), aserektor (1992-1997); advokaat; riikliku pensionikindlustuse presiidiumi liige; Euroopa Sotsiaalkindlustuse Instituudi aseesimees (1998-2002); Rahvusvahelise Sotsiaalkindlustuse Assotsiatsiooni teadusnõukogu liige; konstitutsioonikohtu kohtunik (1998-2004); Üldkohtu kohtunik alates 12. mai 2004 19. september 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Sündinud 1947; Varssavi ülikooli õigusteaduste diplom (1965-1969); Poola teaduste akadeemia õigusteaduste instituudi teadur (assistent, dotsent, professor) (1969-2004); Max Plancki instituudi teadur välisriikide ja rahvusvahelise patendi-, autori- ja konkurentsiõiguse alal Münchenis (AvH sihtasutuse stipendium: 1985-1986); advokaat (1992-2000); kõrgema halduskohtu kohtunik (2001-2004); Üldkohtu kohtunik alates 12. mai 2004 19. september 2016; surnud 23. mail 2018.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Sündinud 1949; õigusteaduste doktor, majandusõiguse assistent (enne 1989), seejärel teaduste doktor, äriõiguse professor (alates 1993) Praha Karli Ülikooli õigusteaduskonnas; väärtpaberikomisjoni juhtorgani liige (1999-2002); advokaat; Tšehhi valitsuse õigusloomenõukogu liige (1998-2004); Üldkohtu kohtunik 12. maist 2004 kuni 26. septembrist 2019.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Sündinud 1951; õigusteaduste doktor (Bratislava Ülikool); Bratislava esimese astme kohtu kohtunik; Bratislava apellatsioonikohtu tsiviilasjade kohtunik ja kohtu aseesimees; Justiitsministeeriumi õigusinstituudi tsiviil ja perekonnaõiguse sektsiooni liige; Ülemkohtu kohtuniku ajutine kohusetäitja äriõiguse asjades; Euroopa Inimõiguste Komisjoni (Strasbourg) liige; Konstitutsioonikohtu kohtunik (2000-2004); Esimese Astme Kohtu kohtunik 12. maist 2004 kuni 6. oktoobrini 2009; Euroopa Kohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Sündinud 1954; õigusteaduste doktor (Moskva ülikool); õigusteaduste habiliteeritud doktor (Varssavi ülikool); Vilniuse ülikooli professor: rahvusvaheline õigus (alates 1981), inimõigused (alates 1991) ja Euroopa Ühenduse õigus (alates 2000); valitsuse välispoliitika nõunik (1991-1993); Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste delegatsiooni koordineeriva grupi liige; valitsuse Euroopa õiguse osakonna peadirektor (1997-2004); Vilniuse ülikooli Euroopa õiguse professor, Jean Monnet' õppetooli hoidja; Leedu Euroopa Liidu alaste õpingute assotsiatsiooni esimees; Leedu liitumisega seotud põhiseadusliku reformi parlamendi töögrupi esimees; Rahvusvahelise Juristide Komisjoni liige (aprill 2003); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004 kuni 16. septembrini 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Sündinud 1962; Tartu ülikooli õigusteaduste diplom (1981-1986); prokuröri abi Tallinnas (1986-1991); Eesti Diplomaatide Kooli diplom (1991-1992); juriidiline nõunik (1991-1993) ja peanõunik kaubandus-tööstuskojas (1992-1993); Tallinna ringkonnakohtu kohtunik (1993-2004); European Master inimõiguste ja demokratiseerimise valdkonnas, Padua ja Nottinghami ülikoolid (2002-2003); Üldkohtu kohtunik alates 12. maist 2004 kuni 23. oktoobrist 2013; Euroopa Kohtu kohtunik alates 23. oktoobrist 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Sündinud 1963; Läti ülikooli õigusteaduste diplom (1986); siseministeeriumi Kirovi rajooni ja Riia linna inspektor (1986-1989); Riia esimese astme kohtu kohtunik (1990-1994); advokaat (1994-1998 ja juuli 1999-mai 2000); justiitsminister (november 1998-juuli 1999 ja mai 2000-oktoober 2002); Haagi rahvusvahelise vahekohtu liige (2001-2004); parlamendiliige (2002-2004); Üldkohtu kohtunik 12. maist 2004 kuni 25. veebruarini 2020.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Sündinud 1962; õigusteaduse lõpueksam (1987); Ljubljana ülikool, õigusteaduse doktor (1995); alates 1996. aastast õigusteooria ja riigiõiguse ning eraõiguse professor; teadur; doktoriõpingud Zürichi ülikoolis, Viini ülikooli võrdleva õiguse instituudis, Hamburgis Max Planck'i Rahvusvahelise Eraõiguse Instituudis, Amsterdami avatud ülikoolis; külalisprofessor Viini ja Freiburgi (Saksamaa) ülikoolis ja Hamburgis Buceriuse õiguskoolis; teadus- ja tehnoloogiaministeeriumi juriidilise osakonna juhataja (1994-1996) ja riigisekretär (1996-2000); riigi peasekretär (2000); Euroopa tsiviilkoodeksi töögrupi (Study Group on European Civil Code) liige alates 2003. aastast; Humboldti uurimisprojekti (Humboldt Stiftung) eest vastutav isik; üle saja juriidilise artikli ja mitme raamatu autor Euroopa Ühenduse õiguse ja eraõiguse kohta; Sloveenia Juristide Liidu autasu „Aasta jurist 2003"; mitme õigusajakirja toimetuse liige; Sloveenia Juristide Liidu peasekretär, mitme juristide liidu, sh Gesellschaft für Rechtsvergleichungi liige; Euroopa Kohtu Esimese Astme kohtunik 7. juulist 2004 kuni 6. oktoobrini 2006; Euroopa Kohtu kohtujurist alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Sündinud 1954; õigusteaduste doktor (La Sapienza ülikool, Rooma); ühenduse õiguse õpingud (Collège d'Europe, Bruges); advokatuuri liige, advokaat (1978-1983); Euroopa ühenduste õiguse õppejõud, La Sapienza ülikool, Rooma (1993-1996), Luissi ülikool, Rooma (1993-1996 ja 2002-2006) ning Bocconi ülikool, Milano (1996-2000); Itaalia peaministri nõunik Euroopa ühenduste küsimustes (1993-1995); Euroopa Komisjoni ametnik: asepresidendi õigusnõunik ja seejärel kantselei juhataja (1989-1992); siseturu (1995-1999) ja konkurentsi (1999) eest vastutava voliniku kantselei juhataja; konkurentsi peadirektoraadi direktor (2000-2002), Euroopa Komisjoni asepeasekretär (2002-2005), poliitikanõunike büroo peadirektor (2006); Üldkohtu kohtunik alates 3. maist 2006 kuni 15. novembrini 2011.

Nils Wahl
Nils Wahl

Sündinud 1961; õigusteaduste doktor, Stockholmi ülikool (1995); dotsent ja Euroopa õiguse Jean Monnet' õppetooli hoidja (1995); Euroopa õiguse professor, Stockholmi ülikool (2001); haridussihtasutuse direktor (1993-2004); Nätverket för europarättslig forskning'u (Euroopa õiguse uuringute võrk) juhataja (2001-2006); Rådet för konkurrensfrågor'i (konkurentsiküsimuste nõukogu) liige (2001-2006); Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2006 kuni 28. novembrini 2012; Euroopa Kohtu kohtujurist 28. novembrist 2012 kuni 6. veebruarini 2019. 

Miro Prek
Miro Prek

Sündinud 1965; lõpetanud õigusteaduskonna (1989); LL.M.; PhD; vastu võetud advokatuuri (1994); erinevad ametikohad ja ülesanded riigiteenistuses, põhiliselt valitsuse õigusloome eest vastutavas talituses (aseriigisekretär ja asedirektor, Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse osakonna juhataja) ning Euroopa asjade talituses (aseriigisekretär); ühinemislepingu läbirääkimiste töörühma liige (1994-1996) ja Euroopa Ühendusega ühinemise läbirääkimiste töörühma liige (1998-2002), õigusasjade eest vastutav isik; praktiseeriv advokaat; Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimist ja Euroopa integratsiooni puudutavate ELi rahastatud projektide rühmajuht ja vanemekspert, eelkõige Lääne-Balkani riikides; Euroopa Ühenduste Kohtu osakonnajuhataja (2004-2006); Üldkohtu kohtunik 7. oktoobrist 2006 kuni 26. septembrist 2019.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Sündinud 1940; õigusalased õpingud Sofia Püha Kliment Ohridski ülikoolis (1961); õigusteaduste doktor (1977); advokaat (1963-1964); rahvusvahelise maanteetranspordi riigiettevõtte õigusnõustaja (1964-1973); Bulgaaria teaduste akadeemia õigusinstituudi teadustöötaja (1973-1988); Sofia Püha Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduskonna tsiviilkohtumenetluse õppejõud (1988-1991); kaubandus-tööstuskoja arbitraažikohtu kohtunik (1988-2006); konstitutsioonikohtu kohtunik (1991-1994); Plovdivi Paissiy Hilendarski ülikooli dotsent (veebruar 2001-2006); justiitsminister (1994-1995); Sofia Bulgaaria uue ülikooli tsiviilkohtumenetluse õppejõud (1995-2006); Üldkohtu kohtunik 12. jaanuarist 2007 kuni 29. juunini 2010.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Sündinud 1960; lõpetanud õigusteaduse eriala (1984), õigusteaduse doktor (1997) (Iaşi Alexandru Ioan Cuza ülikool); Suceava esimese astme kohtu kohtunik (1984‑1989); Iaşi sõjaväekohtu sõjaväekohtunik (1989‑1990); Iaşi Alexandru Ioan Cuza Ülikooli professor (1990‑2006); Rennes'i ülikooli Euroopa õigusele spetsialiseerumise stipendium (1991‑1992); Iaşi Petre Andrei ülikooli seminarijuhendaja (1999‑2002); Littoral Côte d'Opale ülikooli assistent (LAB. RII) (2006); Üldkohtu kohtunik 12. jaanuarist 2007 kuni 26. novembril 2010.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Sündinud 1950; õigusteaduste õpingud Erlangen-Nürnbergi ülikoolis (1970-1975); RechtsreferendarOberlandesgericht Nürnberg'is (1975-1978); föderaalse majandusministeeriumi ametnik (1978-1982); ametnik Saksamaa Liitvabariigi alalises esinduses Euroopa ühenduste juures (1982); ametnik föderaalses majandusministeeriumis ühenduse õiguse ja konkurentsiõiguse alal (1983-1992); justiitsministeeriumi Euroopa Liidu õiguse osakonna juhataja (1992-2007); nõukogu töögrupi „Euroopa Kohus" Saksa delegatsiooni juht; föderaalvalitsuse riiklik esindajapaljudes Euroopa Ühenduste Kohtus arutatud kohtuasjades; Üldkohtu kohtunik 17. septembrist 2007 kuni 26. septembrist 2019.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Sündinud 1960; Barcelona autonoomse ülikooli õigusteaduste diplom (1983); kohtunik (1985); alates 1992 haldusasjadele spetsialiseerunud kohtunik Kanaari saarte kõrgeimas kohtus (Santa Cruz de Tenerife, 1992 ja 1993) ja Audiencia nacionalis (Madrid, mai 1998–august 2007), kus ta tegeles maksuasjade (käibemaks) ning majandusministri üldaktide ja riigiabi või haldusasutuste rahalist vastutust käsitlevate otsuste vastu suunatud hagidega, samuti panganduse, börsi, energia, kindlustuse ja konkurentsi valdkonna reguleerimisasutuste otsuste vastu suunatud hagidega; konstitutsioonikohtu nõunik (1993–1998); Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 2007 kuni 16. septembrini 2013.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Sündinud 1962; Pariisi politoloogiainstituudi diplom (1984); õppinud École nationale de la magistrature'is (1986-1988); Tribunal de grande instance de Marseille kohtunik (jaanuar 1988-jaanuar 1990); justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja (jaanuar 1990-juuni 1992); majandus-, finants- ja tööstusministeeriumi konkurentsi, tarbijakaitse ja pettuste vastu võitlemise osakonna talituse asejuhataja, seejärel juhataja (juuni 1992-september 1994); justiitsministri tehniline nõunik (september 1994-mai 1995); Tribunal de grande instance de Nîmes'i kohtunik (mai 1995-mai 1996); Euroopa Kohtu õigusnõunik kohtujurist P. Léger' juures (mai 1996-detsember 2001); conseiller référendaire kassatsioonikohtus (detsember 2001-august 2007); Üldkohtu kohtunik alates 17. septembrist 2007 kuni 16. septembrini 2013.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Sündinud 1946; õpingud: Crescent College Limerick, Clongowes Wood College, University College Dublin (B.A. ja diplom Euroopa õiguses)  ning Kings Inns; võetud Iirimaa advokatuuri liikmeks 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); Circuit Court, kohtunik (1986-1997); High Court of Ireland, kohtunik (1997-2008); bencher of Kings Inns; Iirimaa esindaja Euroopa kohtunike konsultatiivkomitees (2000-2008); Üldkohtu kohtunik alates 15. septembrist 2008 kuni 16. septembrini 2013.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Sündinud 1948; Bukaresti ülikooli diplom õigusteaduse erialal (1971); kraadiõpe rahvusvahelises tööõiguses ja Euroopa sotsiaalõiguses, Genfi ülikool (1973-1974); õigusteaduste doktor, Bukaresti ülikool (1980); Bukaresti ülikooli nooremteadur (1971-1973), teadur (1974-1985) ja seejärel tööõiguse lektor (1985-1990); töö- ja sotsiaalkaitse teadusliku uurimisinstituudi vanemteadur (1990-1991); töö- ja sotsiaalkaitseministeeriumi asepeadirektor (1991-1992) ja direktor (1992-1996); Bukaresti riikliku politoloogia- ja haldusjuhtimiskooli dotsent (1997), seejärel professor (2000); Euroopa integratsiooni ministeeriumi riigisekretär (2001-2005); Rumeenia õigusloomenõukogu osakonnajuhataja (1996-2001 ja 2005-2009); Euroopa õiguse alase Rumeenia ajakirja asutaja ja peatoimetaja, Rumeenia Euroopa õiguse ühingu president (2009-2010); Rumeenia valitsuse esindaja Euroopa Liidu kohtutes (2009-2010); Üldkohtu kohtunik alates 26. novembrist 2010 kuni 19. september 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis

Sündinud 1950; diplom õigusteaduste erialal (Rooma Ülikool, La Sapienza, 1973), Euroopa õiguse kõrgkooliõpingute diplom Euroopa Kolledžist (Brugge, 1974-1975); Euroopa Ühenduste Komisjoni ametnik (põllumajanduse peadirektoraadi välisasjade direktoraat, 1975-1976); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse liige (1976-1991 ja 1994-1995); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse esindaja Luxembourgis (1990-1991); Euroopa Ühenduste Kohtu kohtunik G. F. Mancini õigusnõunik (1991-1994); Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmete M. Monti õigusnõunik (1995-1997) ja F. Bolkesteini õigusnõunik (2000-2002); Euroopa Ühenduste Komisjoni siseturu peadirektoraadi hangete poliitika direktoraadi direktor (2002-2003), teenuste, intellektuaalse ja tööstusomandi, meedia ja andmekaitse direktoraadi direktor (2003-2005) ning teenuste direktoraadi direktor (2005-2011); Euroopa Komisjoni õigustalituse töörühma „õigus, vabadus ja turvalisus, tsiviil ja karistusõigus" peaõigusnõunik ja juht (2011-2012); Üldkohtu kohtunik 17. septembrist 2012 kuni 26. septembrist 2019.

Carl Wetter
Carl Wetter

Sündinud 1949; Uppsala ülikooli majandusteaduste diplom (Bachelor of Arts, 1974) ja õigusteaduste diplom (Master of Laws, 1977); välisministeeriumi ametnik (1977); Rootsi advokatuuri liige (alates 1983); Rahvusvahelise Kaubanduskoja (CCI) konkurentsiõiguse Rootsi töögrupi liige; konkurentsiõiguse õppejõud (Lund'i ja Stockholm'i ülikoolid); paljude publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik alates 18. märts 2013 kuni 19. september 2016.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

Sündinud 1950; Vilniuse ülikooli õigusteaduste diplom (1973); Vilniuse ülikooli õigusteaduskonna õigusteaduste doktor (1978), assistent, lektor, vastutav õppejõud ning seejärel dotsent (1977 1992); Leedu Vabariigi Ülemnõukogu Seimi taastamiseks (Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas) õigusosakonna konsultant (1990 1992); Leedu saatkonna Belgias nõunik (1992 1994); Leedu saatkonna Prantsusmaal nõunik (1994 1996); Euroopa Inimõiguste Komisjoni liige (1996 1999); Leedu ülemkohtu kohtunik (1999 2011); Vilniuse ülikooli lektor, kriminaalõiguse õppetooli hoidja (2003 2013); Leedu Vabariigi esindaja Eurojusti ühises järelevalveasutuses (2004 2011); konstitutsioonikohtu kohtunik (2011 2013); Üldkohtu kohtunik 16. septembrist 2013 kuni 26. septembrist 2019.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Sündinud 1967; Cum laude kraad õigusteadustes (1985 1990) ja PhD (1990 1993) õpingud, Universidad Complutense, Madrid; Girona prokurör (2000 2003); Coalition Provisional Authority (ajutine koalitsiooninõukogu) nõunik õigusemõistmise ja inimõiguste küsimustes, Bagdad, Iraak (2003 2004); esimese astme tsiviilkohtu kohtunik ja uurimiskohtunik (2003 2007), seejärel vanemkohtunik (2008), Girona; Euroopa Liidu integreeritud õigusriigimissiooni Iraagis EUJUST LEX asejuht (2005 2006); Hispaania konstitutsioonikohtu õigusnõunik (2006 2011 ja 2013); kaitseminister (2012 2013); Euroopa Liidu Nõukogu tsiviilekspert õigusriigi ja julgeolekusektori reformi valdkonnas (2005 2011); Euroopa Komisjoni välisekspert põhiõiguste ja kriminaalõiguse alal (2011 2013); lektor ja mitme väljaande autor; Üldkohtu kohtunik 16. septembrist 2013 kuni 26. septembrist 2019.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

Sündinud 1945; Glasgow ülikooli diplomid (MA 1965, LLB 1967) (ajalugu ja inglise kirjandus, õigusteadus); Tulane’i ülikooli (Louisiana) magistrikraad tsiviilõiguses (MCL 1969); Šotimaa advokatuuri liige (1972) ja New Yorgi advokatuuri liige (1977); Queen’s Counsel (1988); Inglismaa ja Walesi advokatuuri liige (1996) ja Brüsseli advokatuuri liige (1999); advokaadina tegutsemine Edinburghi, Brüsseli, Londoni ja New Yorgi advokatuurides; Glasgow ülikooli külalisõppejõud (1991) ja audoktor(2009); bencher, Middle Temple (2012); Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC), Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID) ja Spordi Arbitraažikohtu (CAS) vahekohtunik; arvukate publikatsioonide autor; Euroopa Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2015 kuni 31. jaanuarini 2020.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Sündinud 1957; Madridi Complutense ülikooli õigusteaduse diplom (1979) ja Tuftsi ülikooli (Ameerika Ühendriigid) Fletcher School of Law and Diplomacy magistrikraad (1985); CEU San Pablo ülikooli õigusteaduse professor(1985-1993); Consejo de Estado õigusnõunik (1983-1996); sihtasutus Fundación Juan March, Center for the Advanced Study in the Social Sciences, peasekretär (1991-1996); siseministeeriumi aseriigisekretär (1996-2001); ettevõtte jurist (2001-2003); advokaat (2004-2005); Instituto de Empresa rahvusvaheliste suhete magistriprogrammi direktor ja õigusteaduse professor (2007-2013); Consejo de Estado vanemõigusnõunik (2005-2016); Üldkohtu kohtunik 13. aprillist 2016 kuni 26. septembrist 2019.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

Sündinud 1954; Malta ülikooli diplom õigusteaduste erialal (1977); Londoni ülikooli magistrikraad õigusteaduses (1979); Cambridge’i ülikooli doktorikraad õigusteaduses (1982); Ealing College of Higher Educationi õppejõud (1982–1984); Exeteri ülikooli õppejõud (1984–1990); Londoni ülikooli Queen Mary and Westfield College’i peaõppejõud (1990–1993); õigusnõunik erasektoris, hiljem Malta parlamendis (1993–2016); Malta ülikooli Euroopa õiguse ja võrdleva õiguse õppetooli õppejõud ja juhataja (1993–2016); Malta ülikooli dokumentide ja uuringute keskuse direktor (1993–2016); Malta Euroopa õiguse assotsiatsiooni president; paljude teaduslike publikatsioonide autor; Üldkohtu kohtunik (2016–2018); Euroopa Kohtu kohtunik alates 8. oktoobrist 2018.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Sündinud 1950; õigusteaduste doktor ja Padova advokatuuri kuuluv advokaat; Padova ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse ja võrdleva õiguse assistent ja seejärel koosseisuline teadustöötaja (1977-1982); ühenduse õiguse lektor Euroopa kolledžis (Parma, 1990-1998), Padova (1985-1987), Macerata (1991-1994), Napoli (1995) ja Milano (2000-2001) ülikooli õigusteaduskondades; Padova ülikooli teaduskomitee „Master in European integration“ liige; Euroopa Ühenduste Kohtu raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadi ametnik (1982-1984); kohtujurist G. F. Mancini nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1984-1988); Euroopa Parlamendi peasekretäri E. Vinci õigusnõustaja (1988-1993); Euroopa Parlamendi õigustalituse allüksuse juhataja (1995-1999); Euroopa Parlamendi õigusloome ja lepitusmenetluse, institutsioonidevaheliste suhete ja liikmesriikide parlamentidega suhtlemise valdkonna eest vastutav direktor (1999-2004); Euroopa Parlamendi välissuhete direktor (2004-2006); Euroopa Parlamendi õigustalituse õigusloome eest vastutav direktor (2006-2011); arvukate publikatsioonide autor Itaalia tsiviilõiguse ja Euroopa Liidu õiguse küsimustes; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik 19. septembrist 2016 kuni 26. septembrist 2019.

Barna Berke
Barna Berke

Sündinud 1966; Budapesti Loránd Eötvösi ülikooli õigusteaduste diplom (1990); Stockholmi ülikooli Master of Laws (1995); Budapesti advokatuuri advokaat; Ungari parlamendi õigusnõustaja Ungari ühinemise ajal Euroopa Liiduga (1994-1996 ja 2002-2004); Ungari konstitutsioonikohtu esimehe nõunik (1997-2000); konkurentsiameti asepresident, seejärel konkurentsinõukogu esimees (2000-2002); Finants- ja kapitaliturgude alalise vahekohtu vahekohtunik (2008-2014); Budapesti Loránd Eötvösi ülikooli lektor (1990-1994); vanemlektor (1995-1999), seejärel abivanemlektor (2003-2016); justiitsministeeriumi riigisekretär Euroopa ja rahvusvahelise õigusalase koostöö küsimustes (2014-2016); Üldkohtu kohtunik 19. septembrist 2016 kuni surmani 1. augustil 2021

Jan Passer
Jan Passer

sündinud 1974; Praha Karli ülikooli õigusteaduse diplom (1997) ja doktorikraad õigusteaduses (2007); Stockholmi ülikooli Master of Laws diplom (2000); kohtujurist Praha linnakohtus (1997–2001); Praha teise linnajao esimese astme kohtu kohtunik (2001–2005); Tšehhi Vabariigi kõrgeima halduskohtu kohtunik (2005–2016); õppejõud (sh Euroopa Liidu õigus) Praha Karli ülikoolis (2001–2003), Brno Masaryki ülikoolis (2006–2016), Olomouci Palacký ülikoolis (2014–2016) ja Tšehhi Vabariigi õigusakadeemias (2001–2016); Üldkohtu kohtunik (2016–2020); Euroopa Kohtu kohtunik alates 6. oktoobrist 2020.

Hans Jung
Hans Jung

Sündinud 1944; Saksa kodanik; Berliini ülikooli õigusteaduskonna assistent, seejärel abiprofessor; advokaat Frankfurdis; Euroopa Kohtu jurist-lingvist; Euroopa Kohtu presidendi Kutscheri nõunik, seejärel Euroopa Kohtu Saksa kohtuniku nõunik; Euroopa Kohtu abisekretär; Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu sekretär 10. oktoobrist 1989 kuni 5. oktoobrini 2005; surnud 26. septembril 2009.