Törvényszék
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

Született 1944-ben; jogi diplomát és gazdaságpolitikai Master fokozatot szerez a Coimbrai Egyetemen, a nemzetközi gazdaságtan doktora (Université de Paris I Panthéon Sorbonne), a kötelező katonai szolgálat teljesítése a tengerészeti minisztériumnál (igazságügyi csoport, 1969-1972), egyetemi tanár a Lisszaboni Katolikus Egyetemen és a lisszaboni Nova Egyetemen; korábban a Coimbrai Egyetemen és a lisszaboni Lusíada Egyetemen volt egyetemi tanár (az európai tanulmányok intézetének igazgatója); a portugál kormány tagja (1980-1983); államtitkár a belügyminisztériumban és a minisztertanács elnökségében, európai ügyekért felelős államtitkár; képviselő a portugál parlamentben, a kereszténydemokrata képviselőcsoport alelnöke; főtanácsnok a Bíróságon (1986-1988); az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának elnöke (1989-1995); ügyvéd a lisszaboni ügyvédi kamarában, európai jogi és versenyjogi szakértő (1996-2012); az Európai Közösségek igazságszolgáltatási rendszerének jövőjével foglalkozó „Groupe Due" vitacsoport tagja (2000); az Európai Bizottság fegyelmi tanácsának elnöke (2003-2007); a portugál európai jogi egyesület elnöke (1999 óta); 2012. október 8-től 2018. október 8-ig a Bíróság bírája.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Született 1928-ban; ír állampolgár; Barrister; Senior Counsel; alkotmányjogi és kereskedelmi jogi szakértő; a High Court bírája; az Ír Ügyvédi Kamara főtanácsának elnöke; bencher a King’s Innsben; a King’s Inns tanácsa oktatásügyi bizottságának elnöke; 1989. szeptember 25-től 1996. január 10-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; elhunyt 2018. január 3-én.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

Született 1934. február 19-én; olasz állampolgár; a Nápolyi Bíróság bírája; a Római Fellebbviteli Bíróság, majd a Semmítőszék bírája; az Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia tisztviselője; a Lugánói Egyezményt kidolgozó diplomáciai konferencia általános bizottságának elnöke; az Európai Bíróság olasz főtanácsnoka mellett jogi referens; a Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma tanára; 1989. szeptember 25-től 1995. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 1995. szeptember 18-tól 1998. március 4-ig az Elsőfokú Bíróság elnöke; 1998. március 5-től 2000. október 6-ig a Bíróság főtanácsnoka; elhunyt 2010. január 26-én.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Született 1934. november 14-én; brit állampolgár; advocate (Skócia); Queen’s Counsel (Skócia); a Faculty of Advocates titkára, majd kincstárnoka; az Európai Közösség Ügyvédi Kamarái Tanácsának elnöke; Salvesen Professor of European Institutions, az Edimbourg-i Egyetem Európa Intézetének-igazgatója; a House of Lords Select Committee on the European Communities különleges tanácsosa; tiszteletbeli bencher a londoni Gray’s Innben; 1989. szeptember 25-től 1992. március 9-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 1992. március 10-től 2004. január 7-ig a Bíróság bírája.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Született 1938-ban; német állampolgár; a Észak-Rajna–Vesztfália bírája, tisztviselő az-igazságügyi Minisztériumban (közösségi jogi és emberi jogi osztály); a Bizottság dán tagja kabinetjének, majd a Európa Tanács III. (Társadalmi Kohéziós) Főigazgatóságának (belső piac) a munkatársa; a szövetségi-igazságügyi Minisztérium Büntetőjogi Osztályának vezetője; az-igazságügy-miniszter kabinetfőnöke, majd a büntetőjogi aligazgatóság-igazgatója (Ministerialdirigent); megbízott előadó a Saarbrückeni Egyetemen; 1989. szeptember 25-től elhunytáig, 1997. február 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Született 1938-ban; görög állampolgár; az Államtanács előadója, majd államtanácsos; a Legfelsőbb Különbíróság tagja; a védjegybíróságok tagja; a közösségi jog alkalmazása területén közigazgatási tanácsos; a Nemzeti Közigazgatási Iskolán és a Továbbképzési Intézetben közösségi jogot oktató egyetemi tanár; 1989. szeptember 25-jétől 1992. szeptember 18-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

Született 1939-ben; egyetemi tanulmányokat folytat a Montpellier-i és a Párizsi jogi és gazdaságtudományi karon; jogi dokturátus (1964); ügyvéd (1964); jogi képviselő (1967); főtisztviselő a Munkaügyi és Szociális Biztonsági Minisztériumban; a Gazdasági és Szociális Tanács tagja (1978-1989), majd elnöke (1988-1989); a Société nationale de crédit et d'investissement és a Société européenne des satellites tisztviselője (1989-ig); az Institut universitaire international Luxembourg tanácsának tagja (1993-1995), majd elnöke (1995-2004); a Luxembourgi Egyetem tanára; az Európai Szociális Alap bizottságának, a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság kormányzati képviselője, továbbá az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért igazgatótanácsának kormányzati képviselője (1989-ig); az Elsőfokú Bíróságon bíró 1989. szeptember 25-től 1996. július 11-ig; 1996. július 12-től 2008. január 15-ig a Bíróság bírája.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Született 1944-ben; holland állampolgár; ügyvezető titkár a D. Hudig & Co. biztosítónál, majd a Granaria BV-nél; a Rotterdami Kerületi Bíróság bírája; a Holland Antillák Bíróságának tagja; a Rotterdami Kantoni Bíróság bírája; a Rotterdami Kerületi Bíróság alelnöke; 1989. szeptember 25-től 1998. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Született 1945-ben; a Bíróságon jogász-nyelvész; tisztviselő az Igazságügyi Minisztériumban; a bírói tanács tagja; Dánia Európai Közösségek melletti állandó képviseletén jogi attasé; bíró az Østre Landsret-en (fellebbviteli bíróság); az Igazságügyi Minisztériumban az alkotmány- és közigazgatási jogi osztály vezetője; igazgató az Igazságügyi Minisztériumban; egyetemi docens; az Európa Tanács emberi jogi irányító bizottságának tagja (EJIB), majd az EJIB Igazgatóságának tagja; 2004-től a Trieri Európai Jogi Akadémia "Jogi továbbképzési ad hoc bizottság" tagja; 1989. szeptember 25-től az Elsőfokú Bíróság bírája; 1998. március 4-től 2007. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság elnöke.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Született 1946-ban; Abogado del Estado (Jaén és Granada); a jaéni majd a cordobai közigazgatási gazdasági bíróság hivatalvezetője; az ügyvédi kar tagja (Jaén, Granada); a Külügyminisztériumban a közösségi jogi peres ügyek szolgálatának vezetője; az Elsőfokú Bíróság létrehozásával foglalkozó tanácsi munkacsoportban a spanyol küldöttség vezetője; 1989. szeptember 25-től 2007. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Született 1948-ban; francia állampolgár; ellenőr a Kincstárnál; államtanácsi ülnök, majd előadó; jogtanácsos több miniszter mellett; több francia felsőoktatási intézményben docens és megbízott előadó; jogi referens az Európai Bíróságon; a Crédit Lyonnais jogi szolgálatának-igazgatója; az Association européenne pour le droit bancaire et financier tiszteletbeli elnöke; 1989. szeptember 25-től 1995. szeptember 18-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; elhunyt 2020. szeptember 9-én.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Született 1954-ben; jogi diploma és PhD Katholieke Universiteit-en (Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); tanársegéd (1979-1983), majd az európai jog tanára (1983-tól) a Leuveni Katholieke Universiteit-en; az Európai Közösségek Bíróságán jogi referens (1984-1985); tanár a College d'Europe-ban Brugge-ben (1984-1989); ügyvéd a brüsszeli ügyvédi kamarában (1986-1989); vendégprofesszor a Harvard Law School-on (1989); 1989. szeptember 25-től 2003. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2003. október 7-től a Bíróság bírája; 2012. október 9-től 2015. október 8-ig az Bíróság elnökhelyettese.; 2015. október 8-től a Bíróság elnöke.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Született 1946-ban; brit állampolgár; barrister, Middle Temple; kereskedelmi jogra, európai jogra és közjogra szakosodott Queen’s Counsel; A „Bellamy & Child, Common Market Law of Competition” első három kiadásának társszerzője; 1992. március 10-től 1999. december 15-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Született 1944-ban; görög állampolgár; ügyvéd (Athén); a Bíróságon jogi referens Chloros bíró, majd Kakouris bíró mellett; közjogot és közösségi jogot oktató egyetemi tanár (Athén); jogtanácsos; a Számvevőszék vezető attaséja; 1992. szeptember 18-tól 1998. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

Született 1942-ben; a Helsinki Egyetemen szerez jogi doktorátust; a Helsinki Egyetemen a polgári és kereskedelmi jogi tanszéken tanársegéd, a finnországi Központi Kereskedelmi Kamara jogi és kereskedelempolitikai igazgatója; a finn Fogyasztóvédelmi Felügyelet főigazgatója; számos kormánybizottság és küldöttség tagja, többek közt a gyógyszerreklám-felügyeleti tanács elnöke (1988-1990), a fogyasztóvédelmi ügyek tanácsának a tagja (1990-1994), a versenyügyi tanács tagja (1991-1994), és a Nordic Intellectual Property Law Review szerkesztőbizottságának a tagja (1982-1990); 1995. január 18 tól 2009. október 6 ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Josef Azizi
Josef Azizi

Született 1948-ban; a Bécsi Egyetemen szerez jogi, közgazdasági és társadalomtudományi diplomát; a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Bécsi Egyetem jogi karán és több más egyetemen oktat; a Bécsi Egyetem jogi karának tiszteletbeli professzora; Ministerialrat és osztályvezető a Szövetségi Kancellárián; az Európa Tanács Igazságügyi Együttműködés (ETIE) irányító bizottságának tagja; ad litem meghatalmazott a Verfassungsgerichtshof (Alkotmánybíróság) előtt a szövetségi törvények alkotmányossági vizsgálatára irányuló eljárásokban; a közösségi jognak az osztrák szövetségi jogba történő átültetéséért felelős koordinátor; 1995. január 18-tól 2013. szeptember 16-ig a Törvényszék bírája.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Született 1945-ben; a Lundi Egyetemen szerez jogi diplomát; jogi referens és bíró a trollhättani elsőfokú bíróságon (1971-1974); jogi referens a Stockholmi Fellebbviteli Bíróságon (1974-1975); bíró a Stockholmi Elsőfokú Bíróságon (1975); a Stockholmi Fellebbviteli Bíróság elnökének tanácsadója jogi és igazgatási ügyekben (1975-1978); megbízott a Domstolverketen (Országos Igazságszolgáltatási Tanács) (1977); tanácsadó az Igazságügyi Kancelláriahivatalban (Justice Chancellor) (1979-1980); a Stockholmi Fellebbviteli Bíróságon a bírói tanács tagja (1980-1981); jogtanácsos a Kereskedelmi Minisztériumban (1981-1982); a Külügyminisztériumban a jogi ügyekért felelős jogtanácsos, majd igazgató és főigazgató (1982-1995); 1992-ben nagykövet; a Swedish Market Court elnökhelyettese; az EGT-tárgyalások során (az EFTA-csoport alelnöke, majd elnöke) és a Svéd Királyságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása érdekében folytatott tárgyalások során a jogi és intézményi kérdések felelőse; 1995. január 18-tól 2006. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2006. október 7-től 2011. október 6-ig a Bíróság bírája.

André Potocki
André Potocki

Született 1950-ben; francia állampolgár; a Semmítőszék elnökségének főtitkára (1988); a Párizsi Elsőfokú Bíróság alelnöke (1990); az-igazságügyi Minisztérium európai és nemzetközi ügyek szolgálatának vezetője (1991); a Párizsi Fellebbviteli Bíróság tagja és a Paris X – Nanterre Egyetem docense (1994); 1995. szeptember 18-tól 2001. szeptember 19-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Született 1950-ben; portugál állampolgár; egyetemi tanár a Coimbrai Egyetem jogi karán és a Portói Katolikus Egyetem jogi karán; Jean Monnet professzori cím birtokosa; a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémián (francia nyelvű) kurzus-igazgatója (1984) és a Paris 1 Egyetem jogi karának vendégprofesszora (1995); az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL), a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferenciának, a Polgári Jogi Nemzetközi Bizottságnak és az Európa Tanács Állampolgársági Bizottságának portugál kormányképviselője; a Nemzetközi Jogi Intézet tagja; 1995. szeptember 18-tól 2003. március 31-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

John D. Cooke
John D. Cooke

Született 1944-ben; 1966-tól az Ír Ügyvédi Kamara tagja; tagja az angliai és wales-i, észak-írországi, új-dél wales-i ügyvédi kamaráknak; 1966-tól 1996-ig barrister; 1980-tól Írországban (Senior Counsel), 1991-től Új-dél Walesben az Inner Bar tagja; 1985-től 1986-ig az Európai Közösségek Ügyvédi Kamarái (EKÜK) Tanácsának elnöke; vendégprofesszor a dublini University College jogi karán; a Chartered Institute of Arbitrators tagja; 1987-től 1990-ig az írországi Royal Zoological Society elnöke; a dublini Honorable Society of Kings Inns rangidős tagja (bencher); a londoni Lincoln's Inn tiszteletbeli rangidős tagja (honorary bencher); 1996. január 10-től 2008. szeptember 15-igaz Elsőfokú Bíróság bírája.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Született 1940-ben; a Marburgi Egyetemen tudományos munkatárs; a jogtudomány doktora (Marburgi Egyetem); nemzetközi magánjoggal foglalkozó tisztviselő (Referent), majd a nemzetközi magánjogi osztály (Referat) vezetője, végül az egyik polgári jogi főosztály (Unterabteilung) vezetője a Szövetségi Igazságügyi Minisztériumban; az Unidroit igazgatótanácsának tagja (1993-1998); a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia gyermekvédelmi egyezmény kidolgozásáért felelős bizottságának elnöke (1996); a Trieri Egyetem tiszteletbeli egyetemi tanára (nemzetközi magán- és eljárásjog, európai jog); 2002 óta a hamburgi külföldi és nemzetközi magánjogi Max Planck Intézet szaktanácsadói testületének tagja; 1997. június 11-től 2007. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; elhunyt 2019. október 24-én.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Született 1938-ban; olasz állampolgár;a Bolognai Egyetemen a nemzetközi jog professzora és az európai közösségi jogi Jean Monnet tanszék vezetője; doctor honoris causa a madridi Carlos III egyetemen; vendégprofesszor a Johns Hopkins (Bologna Center), a St. Johns (New York), a Georgetown, a Paris II, a Georgia (Athén) és az Institut Universitaire International (Luxembourg) egyetemeken; a Nijmegeni Egyetemen szervezett European Business Law Pallas Program koordinátora; az Európai Közösségek Bizottsága Közbeszerzési Tanácsadó Bizottságának tagja; kereskedelmi és ipari helyettes államtitkár a Tanács soros olasz elnöksége alatt; a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) foglalkozó európai közösségi munkacsoport tagja és a WTO-val foglalkozó hágai Nemzetközi Jogi Akadémia kutatóközpontja 1997-es ülésének-igazgatója; 1998. március 4-től 2006. május 3-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2006. május 4-től 2018. október 8-ig a Bíróságon.

 

Michail Vilaras
Michail Vilaras

Született 1950-ben; ügyvéd (1974-1980); az Európai Közösségek Bizottsága Jogi Szolgálatának nemzeti szakértője, majd az V. Főigazgatóság (Foglalkoztatás, Ipari Kapcsolatok, Szociális Ügyek) vezető tisztviselője; a görög Államtanács ülnöke, előadója majd 1999-től tanácsosa; a görög Legfelsőbb Különbíróság tagja; a görög jogszabály-előkészítő központi bizottság tagja (1996-1998); a görög kormány főtitkársága mellett működő jogi szolgálat igazgatója; 1998. szeptember 17-től 2010. október 25-ig a Törvényszék bírája.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

Született 1944-ben; a Holland Legfelsőbb Bíróságon bíró (1996); a College van Beroep voor het bedrijfsleven (kereskedelmi és ipari közigazgatási bíróság) bírája és elnökhelyettese (1986); bíró a társadalombiztosítási ügyekben eljáró Fellebbviteli Bíróságon és a vámtarifákkal kapcsolatos ügyekben eljáró Közigazgatási Bíróságon; 1980-tól a Bíróságon jogi referens; a Groningeni Egyetem jogi karán európai jogot tanít és segédkutató a University of Michigan Law School-on; az amszterdami kereskedelmi kamara nemzetközi titkárságának tagja (1970); 1998. szeptember 17-től 2010. szeptember 13-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

Született 1948-ban; a Cambridge-i Egyetemen szerzi meg diplomáit BA 1969., MA 1973. (mechanikai tudományok és jog); 1970-től tagja az Angliai Ügyvédi Kamarának, majd ügyvéd Londonban (1971-1999) és Brüsszelben (1979-1999); 1981-től tagja az Ír Ügyvédi Kamarának; 1987-ben Queen's Counsel-i kinevezés; 1998-ban a Middle Temple rangidős tagja (bencher); az Angliai és Walesi Ügyvédi Kamara képviselője az Európai Közösségek Ügyvédi Kamarái (EKÜK) Tanácsa előtt és az EKÜK Európai Közösségek Bírósága melletti állandó képviseletének elnöke (1995-1999); a World Trade Law Association irodájának és a European Maritime Law Organization tagja (1993-2002); 1999. december 15-től 2015. október 7-ig a Törvényszék bírája.

Hubert Legal
Hubert Legal

Született 1954-ben; államtanácsos (Franciaország); tanulmányait az École Normale Supérieur de Saint-Cloud és az École Nationale d’Administration-ban végzi; angol nyelvtanár (1979-1985); rapporteur, majd a kormány megbízottja az Államtanács ítélkező testületei előtt folyó eljárásokban (1988-1993); jogtanácsos Franciaország new york-i állandó ENSZ képviseletén (1993-1997); a Bíróságon jogi referens Puissochet bíró kabinetjében (1997-2001); 2001. szeptember 19-től 2007. szeptember 17-ig az Elsőfokú Bíróság bírája.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

Született 1956-ban; tanulmányait Lisszabonban, Brüsszelben és Strasbourgban végzi, Portugáliában és Brüsszelben advogada (ügyvéd), l'Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles-ben kutató; a Bíróságon jogi referens Moitinho de Almeida, portugál bíró mellett (1986-2000), majd az Elsőfokú Bíróság elnöke, Vesterdorf bíró mellett (2000-2003); Március 31, 2003, hogy szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

Született 1959-ben; jogot végez (Liège-i Egyetem, 1981), aspiráns (Fonds national de la recherche scientifique, 1985-1989); a képviselőházban jogtanácsos (1981-1990); jogi doktor (Strasbourgi Egyetem, 1990); egyetemi tanár (Liège-i és Strasbourgi Egyetem, College of Europe, Institut royal supérieur de Défense, bordeaux-i Montesquieu Egyetem; Collège Michel Servet des universités de Paris; namuri Facultés Notre-Dame de la Paix); a külügyminiszter rendkívüli képviselője (1995-1999); az Institut royal des relations internationales-ban az európai tanulmányok igazgatója (1998-2003); az Államtanácsban ülnök (2001-2003); az Európai Bizottságban tanácsadó (1990-2003); az Observatoire Internet tagja (2001-2003); 7 október 2003 a szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.

Ena Cremona
Ena Cremona

Született 1936-ban; bölcsészdiplomát szerez a Máltai Királyi Egyetemen (1955); 1958-ban jogi diplomát szerez a Máltai Királyi Egyetemen; 1959 óta a Máltai Ügyvédi Kamara tagja; jogtanácsos a Nemzeti Nőtanácsnál (1964-1979); a Közszolgálati Bizottság tagja (1987-1989); az állam, mint részvényes képviseletében a Lombard Bank (Málta) vezetőségének tagja (1987-1993); 1993-tól tagja a máltai választási bizottságnak; a Máltai Királyi Egyetem jogi kara doktori vizsgabizottságának tagja; a Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság tagja (ECRI) (2003-2004); 2004. május 12-től 2012. március 22-ig a Törvényszék bírája.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

Született 1946-ban; a Szegedi Tudományegyetemen szerez jogi diplomát (1971); előadó a Munkaügyi Minisztériumban (1971-1974); oktató és professzor (1974-1989), a jogi kar dékánja (1989-1990), rektorhelyettes (1992-1997) a Szegedi Tudományegyetemen; ügyvéd; az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság igazgatótanácsának tagja; a European Institute for Social Security alelnöke (1998-2002); a Nemzetközi Társadalombiztosítási Szövetség (ISSA) Tudományos Tanácsának tagja; alkotmánybíró (1998-2004); Május 12, 2004 szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

Született 1947-ben; a Varsói Egyetemen szerez jogi diplomát (1965-1969); a Lengyel Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének kutatója (tanársegéd, docens, professzor) (1969-2004); a müncheni Max Planck Intézet külföldi és nemzetközi szabadalmi joggal, szerzői joggal és versenyjoggal foglalkozó kutatója (Foundation AvH ösztöndíj 1985-1986); ügyvéd (1992-2000); a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság bírája (2001-2004); 2004. Május 12, 2004 szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája; elhunyt 2018. május 23‑án.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

Született 1949-ben; jogi tanulmányok a prágai Károly Egyetemen, gazdasági jogi tanársegéd (1989 előtt), majd a tudományok doktora, végül 1993 óta a gazdasági jog professzora; az Értékpapír-bizottság igazgatóságának tagja (1999-2002); ügyvéd; a cseh kormány Törvény-előkészítő Tanácsának tagja (1998-2004); 2004. május 12-től 2019. szeptember 26- ig a Törvényszék bírája.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Született 1951-ben; a jogtudományok doktora (Pozsonyi Egyetem); a pozsonyi elsőfokú bíróság bírája; a polgári jogi ügyekben eljáró fellebbviteli bíróság bírája, a pozsonyi fellebbviteli bíróság alelnöke; az Igazságügyi Minisztérium jogi intézete polgári és családjogi tagozatának tagja; a kereskedelmi jogi ügyekben eljáró Legfelsőbb Bíróság helyettes bírája; az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagja (Strasbourg); alkotmánybíró (2000-2004); 2004. május 12-től 2009. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2009. október 7-től a Bíróság bírája.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

Imwieled fl-1954; Duttur tal-Liġi mill-Università ta' Moska; duttur awtorizzat jgħallem il-liġi, Università ta' Varsavja; professur fl-Università ta' Vilnius: dritt internazzjonali (mill-1981), drittijiet tal-bniedem (mill-1991) u dritt Komunitarju (mill-2000); konsulent mal-Gvern għall-affarijiet barranin (1991-1993); membru tal-grupp ta' koordinazzjoni tad-delegazzjoni għan-negozjati għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea, Direttur Ġenerali tad-Dipartiment tad-Dritt Ewropew tal-Gvern (1997-2004); professur tad-dritt Ewropew fl-Università ta' Vilnius u inkarigat mill-Kattedra Jean Monnet; President tal-Assoċjazzjoni Litwana għall-Istudji fuq l-Unjoni Ewropea; relatur tal-grupp ta' xogħol parlamentari għar-riforma kostituzzjonali dwar l-adeżjoni tal-Litwanja; Membru tal-Kummissjoni Internazzjonali tal-Ġuristi (April 2003); Imħallef fil-Qorti Ġenerali mit-12 ta' Mejju 2004 sad-16 ta' Settembru 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

Született 1962-ben; a Tartui Egyetemen szerez jogi diplomát (1981-1986); az államügyész mellett dolgozik Tallinban (1986-1991); észt diplomataképző diploma (1991-1992); jogtanácsos (1991-1993) és főtanácsos a Kereskedelmi és Iparkamarában (1992-1993); a Tallinni Fellebbviteli Bíróság bírája (1993-2004); European Master emberi jogok és demokratizálás témakörében a Padovai és Nottinghami Egyetemeken (2002-2003); 2004. május 12-től 2013. október 23-ig a Törvényszék bírája;2013 . október 23-től a Bíróság bírája.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

Született 1963-ban; a Lettországi Egyetemen szerez jogi diplomát (1986); a Belügyminisztérium revizora Kirov térségében és Riga városában (1986-1989); a Rigai Elsőfokú Bíróság bírája (1990-1994); ügyvéd (1994-1998 között és 1999 júliusától 2000 májusáig); igazságügy-miniszter (1998 novemberétől 1999 júliusáig és 2000 májusától 2002 októberéig); a Hágai Állandó Választottbíróság tagja (2001-2004); a parlament tagja (2002-2004); 2004. május 12-től 2020. február 25-ig a Törvényszék bírája.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Született 1962-ben; bírói szakvizsga (1987); a Ljubljanai Egyetemen szerez jogi doktorátust (1995); jogelméletet, államelméletet és magánjogot oktató egyetemi tanár (1996 óta); kutató; doktori tanulmányokat folytat a Zürichi Egyetemen, a Bécsi Egyetem összehasonlító jogi intézetében, a hamburgi nemzetközi magánjogi Max Planck Intézetben, az Amszterdami Szabadegyetemen; a Bécsi és a németországi Freiburgi Egyetem, valamint a hamburgi Bucerius Law School vendégprofesszora; a Tudományos és Technológiai Minisztérium jogi szolgálatának vezetője (1994–1996), majd államtitkára (1996–2000); a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (2000); 2003 óta az európai polgári törvénykönyv munkacsoport (Study Group on European Civil Code) tagja; a Humboldt kutatási projekt (Humboldt Stiftung) felelőse; az európai joggal és a magánjoggal kapcsolatos több mint száz jogi cikk és számos könyv szerzője; a Szlovén jogászok egyesülete által odaítélt, a „2003-as év jogásza” díj nyertese; több jogi folyóirat kiadótanácsának tagja; a szlovén jogászok egyesületének főtitkára, számos jogász egyesület, többek között a Gesellschaft für Rechtsvergleichung tagja; 2004. július 7-től 2006. október 6-ig az Elsőfokú Bíróság bírája; 2006. október 7-től 2012. november 28-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

Született 1954-ben; jogi diplomát szerez (La Sapienza Egyetem, Róma); a közösségi jog területére szakosodik (Collège d'Europe, Bruges); az ügyvédi kamara tagja, ügyvédi tevékenységet folytat (1978-1983); közösségi jogot tanít a La Sapienza Egyetemen Rómában (1993-1996), a Luiss Egyetemen, Rómában (1993-1996 és 2002-2006) és a Bocconi Egyetemen, Milánóban (1996-2000); a közösségi ügyek tanácsadója az olasz miniszterelnök mellett (1993-1995); tisztviselő az Európai Bizottságnál: jogi tanácsadó, majd az alelnök kabinetfőnöke (1989-1992), a „belső piacért" (1995-1999) és a „versenyért" (1999) felelős biztos kabinetfőnöke, igazgató a Versenypolitikai Főigazgatóságon (2000-2002), az Európai Bizottság főtitkárhelyettese (2002-2005), az Európai Bizottság Szakpolitikai Tanácsadói Irodájának (BEPA) főigazgatója (2006); 2006. május 3-tól 2011. november 15-ig a Törvényszék bírája.

 

Nils Wahl
Nils Wahl

Született 1961 ben; jogi doktorátus, Stockholmi Egyetem (1995); docens, az európai jog Jean Monet professzora (1995); az európai jog professzora, Stockholmi Egyetem (2001); oktatási alapítvány igazgatási igazgatója (1993-2004); a Közösségi Jogi Tanulmányokért Svéd Egyesület (Nätverket för europarättslig forskning) elnöke (2001-2006); a Versenyjogi Tanács (Rådet för konkurrensfrågor) tagja (2001-2006); 2006. október 7 től 2012. november 28 ig a Törvényszék bírája; 2012. november 28-tól 2019. február 6-ig a Bíróság főtanácsnoka.

Miro Prek
Miro Prek

Született 1965-ben; jogi diploma (1989); LL.M.; PhD; felvétel az ügyvédi kamarába (1994); különböző feladatok és tisztségek a közigazgatásban, főként a jogalkotással megbízott kormányzati iroda (helyettes államtitkár és igazgató helyettes, az európai jogi és összehasonlító jogi főosztály vezetője) és az európai ügyek irodája (helyettes államtitkár) keretein belül; az európai uniós társulási megállapodással kapcsolatos tárgyalásokkal (1994–1996) és a csatlakozási tárgyalásokkal megbízott (1998–2002) csoport tagja, a jogi ügyek felelőse; gyakorló ügyvéd; az Európai Unió által finanszírozott, az európai joganyag átvételével és az európai integrációval kapcsolatos, főként nyugat-balkáni projektek csoportvezetője és vezető szakértője; egységvezető az Európai Közösségek Bíróságán (2004–2006); 2006. október 7-től 2019. szeptember 26- ig a Törvényszék bírája.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Született 1940 ben; jogi tanulmányok a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (1961); jogi doktorátus (1977); ügyvéd (1963-1964); a nemzetközi közúti szállítmányozási állami vállalatnál jogtanácsos (1964-1973); tudományos munkatárs a Bolgár Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében (1973-1988); polgári eljárásjogot oktat a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem jogi karán (1988-1991); választottbíró a Kereskedelmi és Iparkamara választott-bíróságán (1988-2006); alkotmánybíró (1991-1994); a Plovdivi Paissiy Hilendarski Egyetem docense (2001 február-2006); igazságügy miniszter (1994-1995); a Szófiai Új Bolgár Egyetemen a polgári eljárásjog docense (1995-2006); 2007; január 12-től 2010. június 29-ig a Törvényszék bírája.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

Született 1960 ban; jogot végez (1984), a jogtudományok doktora (1997) (Iaşi-i Alexandru Joan Cuza Egyetem); bíró a Suceavai elsőfokú bíróságon (1984-1989); katonai bíró a Iaşi-i katonai bíróságon (1989-1990); egyetemi tanár a Iaşi-i Alexandru Joan Cuza Egyetemen (1990-2006); magánjogi szakosodásra vonatkozó ösztöndíj a Rennes-i Egyetemen (1991-1992); oktató a Iaşi-i Petre Andrei Egyetemen (1999-2002); docens a Littoral Côte d'Opale Egyetemen (LAB. RII) (2006); 2007. január 12-től 2010. november 26-ig a Törvényszék bírája.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

Született 1950-ben; az Erlangen-Nürnberg-i Egyetemen szerez jogi diplomát (1970-1975); fogalmazó (Rechtsreferendar) a Nürnbergi Tartományi Felsőbíróságon (1975-1978); tisztviselő a Szövetségi Gazdasági Minisztériumban (1978-1982); tisztviselő a Német Szövetségi Köztársaság Európai Közösségek melletti állandó képviseletén (1982); tisztviselő a Szövetségi Gazdasági Minisztériumban, ahol közösségi jogi és versenyjogi ügyekkel kapcsolatos feladatokat lát el (1983-1992); az Európai Jogi Osztály vezetője az Igazságügyi Minisztériumban (1992-2007); a német küldöttség vezetője a Tanács „Bíróság" elnevezésű munkabizottságában; több esetben szövetségi kormánymegbízott az Európai Közösségek Bírósága előtt indult ügyekben; 2007. szeptember 17-től 2019. szeptember 26- ig a Törvényszék bírája.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

Született 1960-ban; a Barcelonai Autonóm Egyetemen szerez jogi diplomát (1983); bíróként tevékenykedik (1985); 1992-től a közigazgatási peres ügyekben eljáró tanács bírája a Kanári-szigetek Legfelsőbb Bíróságán (Santa Cruz de Tenerife) (1992 és 1993), majd a Spanyol Legfelsőbb Bíróságon (Madrid, 1998 május 2007 augusztus), ahol adóügyekben (ÁFA ügyek) és a gazdasági minisztérium általános hatályú normatív előírásai és a állami támogatásokra vonatkozó határozatai ellen irányuló keresetek tárgyában vagy a kormány pénzügyi felelősségére vonatkozó ügyekben, továbbá a bankszektor, a tőzsde, energia, biztosítási és versenyjogi területen a központi gazdasági szabályozó szervek által kötött szerződések ellen indított keresetek tárgyában ítélkezik; jogi referens az Alkotmánybíróságon (1993-1998); 2007. szeptember 17-től 2013. szeptember 16-ig a Törvényszék bírája.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

Született 1962-ben; az Institut d'études politiques-ban (Párizs) szerez diplomát (1984); az Országos Bíró és Ügyészképző Intézet volt hallgatója (1986-1988); a Marseille-i Bíróság bírája (1988. január-1990. január); az Igazságügyi Minisztérium polgári ügyekkel foglalkozó igazgatóságán bíró (1990. január - 1992. június); a Gazdasági, Pénzügyi és Ipari Minisztérium csalás elleni, fogyasztóvédelmi és versenyjogi igazgatóságán irodavezető-helyettes, majd irodavezető (1992. június - 1994. szeptember); jogtanácsos az igazságügy-miniszter mellett, Igazságügyi Minisztérium (1994. szeptember - 1995. május); a Nîmes-i Bíróság bírája (1995. május - 1996. május); jogi referens a Bíróságon P. Léger főtanácsnok mellett (1996. május - 2001. december); bíró a Semmítőszéken (2001. december - 2007. augusztus); 2007. szeptember 17-től 2013. szeptember 16-ig a Törvényszék bírája.

Kevin O
Kevin O'Higgins

Született 1946-ban; tanulmányait a Limerick-i Crescent College-ban, a Clongowes Wood College-ban, a University College Dublinban (B.A. fokozat és diploma európai jogból) és a Kings Innsben végzi; 1968-tól az Ír Ügyvédi Kamara tagja; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); a Circuit Court bírája (1986-1997); az ír High Court bírája (1997-2008); Bencher of Kings Inns; az Európai Bírák Tanácsadó Bizottságában Írország képviselője (2000-2008) ; 2008. szeptember 15-től 2013. szeptember 16-ig a Törvényszék bírája.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

Született 1948-ban; jogi diplomát szerez a Bukaresti Egyetemen (1971); nemzetközi munkajogi és európai szociális jogi posztgraduális tanulmányokat folytat a Genfi Egyetemen (1973-1974); doktori fokozatot szerez a Bukaresti Egyetemen (1980); próbaidős tanársegéd (1971-1973), véglegesített tanársegéd (1974-1985), majd óraadó a munkajog tárgykörében a Bukaresti Egyetemen (1985-1990); vezető kutató a Munkával és a Szociális Védelemmel Kapcsolatos Tudományos Kutatások Intézeténél (1990-1991); vezérigazgató helyettes (1991-1992), majd vezérigazgató (1992-1996) a Munkaügyi és Szociálisvédelmi Minisztériumnál; egyetemi docens (1997), majd egyetemi tanár (2000) a bukaresti Politika- és Igazgatástudományi Egyetemen; államtitkár az Európai Integrációs Minisztériumban (2001-2005); osztályvezető a Román Jogalkotási Tanácsnál (1996-2001 és 2005-2009); a Román Európai Jogi Szemle alapító igazgatója; a Román Európai Jogi Társaság elnöke (2009-2010); a román kormány képviselője az Európai Unió igazságszolgáltatási fórumai előtt (2009-2010); November 26, 2010, hogy szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.

Guido Berardis
Guido Berardis

Született 1950 ben; jogi diploma (római La Sapienza egyetem, 1973); európai jogi posztgraduális diploma a bruges-i Collège d'Europe-ban (1974-1975); az Európai Közösségek Bizottságának tisztviselője (a Mezőgazdasági főigazgatóság Nemzetközi ügyek igazgatósága, 1975-1976); az Európai Közösségek Bizottsága jogi szolgálatának tagja (1976-1991 és 1994-1995); az Európai Közösségek Bizottsága jogi szolgálatának képviselője Luxembourgban (1990-1991); G. F. Mancini bíró jogi referense az Európai Közösségek Bíróságán (1991-1994); az Európai Közösségek Bizottságának tagjai, M. Monti (1995-1997) és F. Bolkenstein (2000-2002) jogi tanácsadója; az Európai Közösségek Bizottsága Belső piac főigazgatóságán a Közbeszerzési politika igazgatóság igazgatója (2002-2003), a Szolgáltatások, szellemi tulajdon és iparjogvédelem, média és adatvédelem igazgatóság igazgatója (2003-2005), valamint a Szolgáltatások igazgatóság igazgatója (2005-2011); az Európai Bizottság jogi szolgálata jogérvényesülés, szabadság és biztonság, magánjog és büntetőjog munkacsoportjának vezető jogtanácsosa és igazgatója (2011-2012); 2012. szeptember 17-től 2019. szeptember 26- ig a Törvényszék bírája.

Carl Wetter
Carl Wetter

Született 1949 ben; közgazdasági diplomát (Bachelor of Arts, 1974) és jogi diplomát (Master of Laws, 1977) szerez az Uppsalai Egyetemen; tanácsos a Külügyminisztériumban (1977); a Svéd Ügyvédi Kamara tagja (1983 óta); a Nemzetközi Kereskedelmi Kamarában (ICC) tagja a versenyjoggal foglalkozó svéd munkacsoportnak; versenyjogot oktat (Lundi Egyetem, Stockholmi Egyetem); számos publikáció szerzője; Március 18, 2013, hogy szeptember 19, 2016 a Törvényszék bírája.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

született 1950-ben; a Vilniusi Egyetemen szerez jogi diplomát (1973); jogi doktorátus (1978), tanársegéd, adjunktus és docens (1977-1992) a Vilniusi Egyetem jogi karán; tanácsadó a Litván Köztársaság Országgyűlésének jogi osztályán (1990-1992); tanácsos Litvánia belgiumi nagykövetségén (1992-1994); tanácsos Litvánia franciaországi nagykövetségén (1994-1996); az Emberi Jogok Európai Bizottságának tagja (1996-1999); bíró a Litván Köztársaság Legfelsőbb Bíróságán (1999-2011); docens a Vilniusi Egyetem Büntetőjogi Tanszékén (2003-2013); a Litván Köztársaság képviselője az Eurojust közös ellenőrző szervében (2004-2011); a Litván Köztársaság Alkotmánybíróságának tagja (2011-2013); 2013. szeptember 16-től 2019. szeptember 26- ig a Törvényszék bírája.

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

Született 1967-ben; jogi diploma kitüntetéssel (1985-1990) és doktori tanulmányok (1990-1993) a madridi Universidad Complutense-n; ügyész Geronában (2000-2003); igazságszolgáltatási és emberi jogi tanácsadó az Ideiglenes Szövetséges Hatóságnál Bagdadban, Irakban (2003-2004); elsőfokú polgári eljárásokban eljáró bíró és vizsgálóbíró (2003-2007), majd szenior bíró (2008) Geronában; az Európai Unió Tanácsa által létrehozott EUJUST LEX Integrated Rule of Law Mission for Iraq helyettes vezetője (2005-2006); jogi tanácsadó a Spanyol Királyság Alkotmánybíróságán (2006-2011 és 2013); a biztonságért felelős államtitkár (2012-2013); az Európai Unió Tanácsának civil szakértője a jogállamisággal és a biztonsági kérdések reformjával kapcsolatos ügyekben (2005-2011); az Európai Bizottság alapvető jogokkal és büntető igazságszolgáltatással foglalkozó külső szakértője (2011-2013); számos előadás, illetve publikáció; 2013. szeptember 16-től 2019. szeptember 26- ig a Törvényszék bírája.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

született 1945-ben; diplomák a Glasgow-i Egyetemen (MA 1965, LLB 1967) (angol történelem és irodalom, jog); polgári jogi Master fokozat a louisianai Tulane Egyetemen (MCL 1969); felvételt nyer a Skóciai Ügyvédi Kamarába (1972) és a New York-i Ügyvédi Kamarába (1977); Queen’s Counsel kinevezés (1988); felvételt nyer az Angliai és Wales-i Ügyvédi Kamarába (1996), valamint a Brüsszeli Ügyvédi Kamarába (1999); ügyvédi hivatás gyakorlása az Edinburgh-i, a Brüsszeli, a Londoni és a New York-i Ügyvédi Kamarában; vendégoktató (1991) és doctor honoris causa(2009) a Glasgow-i Egyetemen; Bencher of Middle Temple (2012); Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (CCI), a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) és a Sport Döntőbíróság (CAS) választottbírája; számos publikáció szerzője; 2015. október 7-től 2020. január 31-ig  a Törvényszék bírája.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Született 1957 ben; jogi diploma a madridi Complutense Egyetemen (1979) és Master fokozat a Tufts Egyetemen, a Fletcher School of Law and Diplomacy n (Egyesült Államok) (1985); jogi oktató a CEU San Pablo Egyetemen (1985-1993); jogi tanácsadó az Államtanácsnál (1983-1996); a Juan March Alapítványnál a Center for the Advanced Study in the Social Sciences főtitkára (1991-1996); a Belügyminisztérium helyettes államtitkára (1996-2001); vállalati jogász (2001-2003); ügyvéd (2004-2005); az Instituto de Empresa ban a nemzetközi kapcsolatok mesterképzés vezetője és jogi oktató (2007-2013); jogi főtanácsadó az Államtanácsnál (2005-2016); 2016. április 13-től 2019. szeptember 26- ig a Törvényszék bírája.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

született 1954‑ben; jogi diploma a Máltai Tudományegyetemen (1977); Master of Laws fokozat a Londoni Egyetemen (1979); a jogtudományok doktora a Cambridge‑i Egyetemen (1982); az Ealing College of Higher Education oktatója (1982–1984); az Exeteri Egyetem oktatója (1984–1990); a Londoni Egyetem, Queen Mary and Westfield College vezető oktatója (1990–1993); jogi tanácsadó a magánszektorban, majd a máltai parlamentben (1993–2016); egyetemi tanár, valamint az európai jogi és összehasonlító jogi tanszék vezetője a Máltai Tudományegyetemen (1993–2016); a Máltai Tudományegyetem Dokumentációs és Kutatási Központjának igazgatója (1993–2016); a máltai európai jogi egyesület elnöke; számos publikáció szerzője; a Törvényszék bírája (2016–2018); 2018. október 8‑tól a Bíróság bírája.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

született 1950-ben; a jogtudományok doktora és a padovai ügyvédi kamara tagja; a Padovai Egyetem jogi karán polgári és összehasonlító jogi segédkutató, majd kutató (1977–1982); közösségi jogot oktat a Collegio Europeo-n (Párma, 1990–1998), a Padovai Egyetem (1985–1987), a Maceratai Egyetem (1991–1994) és a Nápolyi Egyetem (1995) jogi karán, valamint a Milánói Egyetemen (2000-2001); a Páduai Egyetem „Master in European Integration” tudományos bizottságának tagja; az Európai Közösségek Bíróságának tisztviselője a Könyvtári Igazgatóságon, valamint a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságon (1982–1984); G. F. Mancini főtanácsnok jogi referense az Európai Közösségek Bíróságán (1984–1988); E. Vincinek, az Európai Parlament főtitkárának jogi tanácsadója (1988–1993); az Európai Parlament jogi szolgálatának osztályvezetője (1995–1999); az Európai Parlament jogalkotási koordinációs és egyeztetési, intézményközi kapcsolatok és kapcsolatok a nemzeti parlamentekkel igazgatóságának igazgatója (1994–2004); az Európai Parlament külkapcsolati igazgatóságának igazgatója (2004–2006; az Európai Parlament jogi szolgálatán a jogalkotási ügyek igazgatóságának igazgatója (2006–2011); számos olasz polgári jogi és európai uniós jogi publikáció szerzője; 2011. október 6-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től 2019. szeptember 26- ig a Törvényszék bírája.

Jan Passer
Jan Passer

Született 1974-ben; jogi diploma (1997) és jogi doktorátus (2007) a prágai Károly Egyetemen; Master of Laws fokozat a Stockholmi Egyetemen (2000); fogalmazó a prágai városi bíróságon (1997–2001); bíró a prágai 2. sz. kerületi bíróságon (2001–2005); bíró a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán (2005–2016) ; az európai uniós jog oktatója a prágai Károly Egyetemen (2001–2003), a brnói Masaryk Egyetemen (2006–2016), az olmützi Palacký Egyetemen (2014–2016) és a Cseh Köztársaság igazságügyi akadémiáján (2001–2016); a Törvényszék bírája (2016–2020); 2020. október 6-tól a Bíróság bírája.

Hans Jung
Hans Jung

Született 1944-ben; német állampolgár; tanársegéd, majd docens a jogi karon (Berlin); ügyvéd (Frankfurt); jogász-nyelvész a Bíróságon; a Bíróságon jogi referens Kutscher elnök, majd a német bíró mellett; a Bíróság hivatalvezető-helyettese; 1989. október 10-től 2005. október 5-ig az Elsőfokú Bíróság hivatalvezetője; elhunyt 2009. szeptember 26-én.