Bendrasis Teismas
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

gimė 1944 m.; Koimbros universiteto teisės studijų diplomas ir politinės ekonomikos magistro diplomas; tarptautinės ekonomikos mokslų daktaras (Paryžiaus I Panteono Sorbonos universitetas); privaloma karinė tarnyba atlikta Jūrų reikalų ministerijoje (Teisingumo skyrius 1969-1972); Portugalijos katalikiškojo universiteto ir Lisabonos Nova universiteto dėstytojas; buvęs Koimbros universiteto ir Lisabonos Lusíada universiteto dėstytojas (Europos studijų instituto direktorius); Portugalijos vyriausybės narys (1980-1983 m.); Vidaus reikalų ministerijos valstybės sekretorius, Ministrų tarybos tarnybos valstybės sekretorius ir Europos reikalų valstybės sekretorius; Portugalijos parlamento narys, krikščionių demokratų grupės pirmininko pavaduotojas; Teisingumo Teismo generalinis advokatas (1986-1988 m.); Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo pirmininkas (1989-1995 m.); Lisabonos advokatūros narys, Europos teisės ir konkurencijos teisės specialistas (1996-2012 m.); darbo grupės dėl Europos Bendrijų teismų sistemos ateities „Groupe Due" narys (2000 m.); Europos Komisijos drausmės tarybos pirmininkas (2003-2007 m.); Portugalijos Europos teisės asociacijos pirmininkas (nuo 1999 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2012 m. spalio 8 d iki 2018 m. spalio 8 dienos.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

Gimė 1928 m.; Airijos pilietis; barrister; Senior Counsel; konstitucinės teisės ir komercinės teisės specialistas; High Court teisėjas; Airijos advokatūros generalinės tarybos pirmininkas; King's Inns direktorių tarybos narys; King's Inns tarybos edukacinio komiteto pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1996 m. sausio 10 d.Mirė 2018 m. sausio 3 dieną.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

Gimė 1934 m.; Italijos pilietis; Neapolio teismo teisėjas; Romos apeliacinio teismo, vėliau – Kasacinio teismo patarėjas; Ufficio legislativo del ministero di Grazia e Giustizia atašė; diplomatinės konferencijos Lugano konvencijos rengimui generalinio komiteto pirmininkas; Teisingumo Teismo generalinio advokato (Italija) referentas; Romos Scuola superiore della pubblica amministrazione profesorius; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1995 m. rugsėjo 17 d.; Pirmosios instancijos teismo pirmininkas nuo 1995 m. rugsėjo 18 d. iki 1998 m. kovo 4 d. Mirė 2010 m. sausio 26 dieną.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

Gimė 1934 m. lapkričio 14 d.; Didžiosios Britanijos pilietis; advokatas (Škotija); Queen’s Counsel (Škotija); Faculty of Advocates sekretorius, vėliau Treasurer; Europos Bendrijų advokatūrų patariamosios tarybos pirmininkas; Salvesen Professor of European Institutions ir Edinburgo universiteto Europa Institute direktorius; House of Lords Select Committee on the European Communities ypatingasis patarėjas; Gray’s Inn Honorary Bencher, Londonas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1992 m. kovo 9 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1992 m. kovo 10 d. iki 2004 m. sausio 7 dienos.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

Gimė 1938 m.; Vokietijos pilietis; Šiaurės Reino – Vestfalijos žemės teisėjas; Teisingumo ministerijos tarnautojas (Bendrijos teisės ir žmogaus teisių skyrius); Komisijos nario iš Danijos kabineto, vėliau – GD III (vidaus rinka) bendradarbis; Federalinės teisingumo ministerijos Baudžiamosios teisės skyriaus vadovas; ministro kabineto vadovas, vėliau – baudžiamosios teisės poskyrio direktorius (Ministerialdirigent); Sarbriūkeno universiteto lektorius; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki savo mirties – 1997 m. vasario 6 dienos.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

Gimė 1938 m.; Graikijos pilietis; Valstybės Tarybos maître des requêtes, vėliau – Valstybės patarėjas; Aukščiausiojo specialiojo teismo narys; prekių ženklų teismų narys; administracijos Bendrijos teisės taikymo srityje patarėjas; Bendrijos teisės profesorius Nacionalinės viešojo administravimo mokykloje bei Tęstinių studijų institute; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1992 m. rugsėjo 18 dienos.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

gimė 1939 m., universitetinės studijos Montpeljė ir Paryžiaus teisės ir ekonomikos mokslų fakultetuose, teisės mokslų daktaras (1964 m.); advokatas (1964 m.), advokatas, atstovaujantis teisme (1967 m.), Darbo ir socialinių reikalų ministerijos generalinis administratorius; Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos narys (1978 1989 m.), o vėliau – pirmininkas (1988 1989 m.); Société nationale de crédit et d'investissement ir Société européenne des satellites direktorius (iki 1989 m.); Liuksemburgo tarptautinio universitetinio instituto tarybos narys (1993 1995 m.), o vėliau – pirmininkas (1995 2004 m.), Liuksemburgo universiteto dėstytojas, Vyriausybės atstovas Europos socialinio fondo komitete, Laisvo darbuotojų judėjimo konsultaciniame komitete ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo administracijos taryboje (iki 1989 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1996 m. liepos 11 d., Teisingumo Teismo teisėjas nuo 1996 m. liepos 12 d. iki 2008 m. sausio 14 dienos.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

Gimė 1944 m; Nyderlandų pilietis; D. Hudig & Co. Draudimo brokerių agentūros direkcijos, vėliau – Granaria BV bendrovės sekretorius; Roterdamo apygardos teismo teisėjas; Olandijos Antilų teisingumo teismo teisėjas; Roterdamo kantono teisėjas; Roterdamo apygardos teismo vicepirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m, rugsėjo 25 d. iki 1998 m. rugsėjo 17 dienos.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

Gimė 1945 m.; Teisingumo Teismo teisininkas lingvistas; Teisingumo ministerijos administratorius; teisėjas asesorius; Danijos nuolatinės atstovybės prie Europos ekonominės bendrijos teisės atašė; Østre Landsret (Apeliacinis teismas) laikinas teisėjas; Teisingumo ministerijos konstitucinės ir administracinės teisės skyriaus vedėjas; Teisingumo ministerijos departamento direktorius; universiteto dėstytojas; Europos Tarybos žmogaus teisių koordinacinio komiteto (CDDH) narys, vėliau – CDDH biuro narys; 2004 m. Europos teisės akademijos Tryre (Vokietija) „Teisėjų mokymų ad hoc komiteto“ narys; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d.; Pirmosios instancijos teismo pirmininkas nuo 1998 m. kovo 4 d. iki 2007 m. rugsėjo 17 dienos.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

Gimė 1946 m.; Abogado del Estado (Jaén ir Granados miestuose); Jaén miesto, o vėliau – Kordobos miesto ekonominio ir administracinio teismo sekretorius; advokatas (Jaén, Granada); Užsienio reikalų ministerijos Europos Bendrijos teisės skyriaus vedėjas; Ispanijos delegacijos Tarybos darbo grupėje dėl Pirmosios instancijos teismo įkūrimo pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 2007 m. rugsėjo 17 dien.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

Gimė 1948 m.; Prancūzijos pilietis; Valstybės iždo inspektorius; Valstybės Tarybos auditeur, vėliau – maître des requêtes; įvairių ministrų patarėjas teisės klausimais; įvairių aukštųjų mokyklų docentas bei įvairių institutų bei universitetų lektorius; Teisingumo Teismo referentas; Crédit Lyonnais Teisės tarnybos direktorius; Europos banku ir finansų teisės asociacijos garbės pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 1995 m. rugsėjo 18 dienos. Mirė 2020 m. rugsėjo 9 dieną.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

Gimė 1954 m. Diplomuotas teisininkas ir teisės mokslų daktaras (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvardo universitetas); Europos Sąjungos teisės dėstytojas (1979–1983 m.), o nuo 1983 m. – profesorius   (Katholieke Universiteit Leuven); Teisingumo Teismo padėjėjas (1984–1985 m.); Briugės Europos koledžo dėstytojas (1984–1989 m.); Briuselio advokatūros narys (1986–1989 m.); Harvard Law School „viziting professor“; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1989 m. rugsėjo 25 d. iki 2003 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2003 m. spalio 7 d.;  ; Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojas nuo 2012 m. spalio 9 d. iki 2015 m. spalio 8 d.; Teisingumo Teismo pirmininkas nuo 2015 m. spalio 8 d.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

Gimė 1946 m.; Didžiosios Britanijos pilietis; barrister, Middle Temple; Queen's Counsel, komercinės teisės srityje, Europos teisės srityje ir viešosios teisės srityje; “Bellamy & Child, Common Market Law of Competition” pirmųjų trijų leidimų bendraautorius; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1992 m. kovo 10 d. iki 1999 m. gruodžio 15 dienos.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

Gimė 1944 m.; Graiķijos pilietis; advokatas (Atėnai); Teisingumo Teismo teisėjų A. Chloros ir C. Kakouris referentas; viešosios teisės ir Bendrijos teisės profesorius (Atėnai); patarėjas teisės klausimais; Audito rūmų pirmasis atašė; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1992 m. rugsėjo 18 d. iki 1998 m. rugsėjo 17 d.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

gimė 1942 m.; Helsinkio universiteto teisės mokslų daktarė; Helsinkio universiteto civilinės ir komercinės teisės dėstytoja asistentė; Suomijos Centrinių prekybos rūmų Teisės reikalų ir prekybos politikos skyriaus direktorė; Suomijos Vartotojų teisių gynimo tarnybos generalinė direktorė; Kelių vyriausybės komitetų ir delegacijų narė, tarp jų - Vaistų reklamos priežiūros tarybos pirmininkė (1988-1990 m.), Vartotojų reikalų tarybos narė (1990-1994 m.), Konkurencijos tarnybos narė (1991-1994 m.) ir Nordic Intellectual Property Law Review redakcinės kolegijos narė (1982-1990 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėja nuo 1995 m. sausio 18 d. iki 2009 m. spalio 6 d.

Josef Azizi
Josef Azizi

gimė 1948 m.; Vienos universiteto teisės mokslų daktaras, socialinių ir ekonomikos mokslų diplomas; Vienos ekonomikos mokslų universiteto ir Vienos universiteto Teisės fakulteto bei kelių kitų universitetų dėstytojas; Vienos universiteto Teisės fakulteto garbės profesorius; Federalinės kanceliarijos ministerialrat ir skyriaus vedėjas; Europos Tarybos Teisinio bendradarbiavimo (CDCJ) koordinacinio komiteto narys; atstovas ad litem Konstitucinio Teismo teisminėse procedūrose dėl federalinių įstatymų konstitucingumo kontrolės; koordinatorius, atsakingas už Austrijos federalinės teisės derinimą su Bendrijos teise; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 1995 m. sausio 18 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

Gimė 1945 m.; Lundo universiteto teisės diplomas; Trollhättan pirmosios instancijos teismo referentė ir teisėja (1971–1974 m.); Stokholmo apeliacinio teismo referentė (1974–1975 m.); Stokholmo pirmosios instancijos teismo teisėja (1975 m.); Stokholmo apeliacinio teismo pirmininko patarėja teisės ir administraciniais klausimais (1975–1978 m.); už pavestą misiją Nacionalinėje teismų administracijoje (Domstolverket) atsakingas asmuo (1977 m.); Teisingumo kanclerio (Justice Chancellor) kabineto patarėja (1979–1980 m.); Stokholmo apeliacinio teismo teisėja asesorė (1980–1981 m.); Prekybos ministerijos patarėja teisės klausimais (1981–1982 m.); Užsienio reikalų ministerijos patarėja teisės klausimais, vėliau – teisės departamento direktorė ir generalinė direktorė (1982–1995 m.); 1992 m. ambasadorės rangas; Swedish Market Court vicepirmininkė; teisės ir instituciniais klausimais atsakingas asmuo EEE derybose (EFTA grupės vicepirmininkė, o vėliau – pirmininkė), o derybose dėl Švedijos Karalystės įstojimo į Europos Sąjungą; Pirmosios instancijos teismo teisėja nuo 1995 m. sausio 18 d. iki 2006 m. spalio 6 d; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2006 m. spalio 7 d. nuo 2011 m. spalio 6 d.

André Potocki
André Potocki

Gimė 1950 m.; Prancūzijos pilietis; Kasacinio teismo pirmojo pirmininko generalinis sekretorius (1988); Paryžiaus Tribunal de grande instance vicepirmininkas (1990); Teisingumo ministerijos Europos bei tarptautinių reikalų tarnybos vadovas (1991); Paryžiaus Apeliacinio teismo patarėjas ir Paryžiaus X-Nanterre universiteto asocijuotasis profesorius (1994); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1995 m. rugsėjo 18 d. iki 2001 m. rugsėjo 19 dienos.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

Gimė 1950 m.; Portugalijos pilietis; Koimbros Teisės fakulteto ir Porto Katalikiškojo universiteto Teisės fakulteto profesorius; Jean Monnet katedros vedėjas; Hagos tarptautinės teisės akademijos kursų vadovas (prancūzų kalba) (1984) ir Paris I universiteto Teisės fakulteto kviestinis profesorius (1995); Portugalijos vyriausybės atstovas prie Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos teisės komisijos (UNCITRAL), prie Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos, tarptautinės civilinės būklės komisijos bei Europos Tarybos Pilietybės komiteto; Tarptautinės teisės instituto narys; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1995 m. rugsėjo 18 d. iki 2003 m. kovo 31 dienos.

John D. Cooke
John D. Cooke

Gimė 1944 m.; 1966 m. priimtas į Airijos advokatūrą; taip pat priimtas į Anglijos ir Velso, Šiaurės Airijos ir Naujojo Pietų Velso advokatūrą; praktikuojantis barrister 1966–1996 m.; 1980 m. priimtas į Inner Bar (Senior Counsel) Airijoje, o 1991 m. – Naujajame Pietų Velse; Europos Bendrijos advokatūrų tarybos (CCBE) pirmininkas 1985–1986 m.; Dublino universiteto koledžo teisės fakulteto kviestinis dėstytojas; Chartered Institute of Arbitrators narys; Airijos Royal Zoological Society pirmininkas 1987–1990 m.; Honorable Society of Kings Inns Dubline bencher; Lincoln's Inn Londone Honorary Bencher; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1996 m. sausio 10 d.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Gimė 1940 m.; Marburgo universiteto mokslinis asistentas; Marburgo universiteto teisės mokslų daktaras; Federalinės teisingumo ministerijos referentas, vėliau - Tarptautinės privatinės teisės skyriaus vedėjas, po to – Civilinės teisės departamento direktorius; UNIDROIT Direkcinės tarybos narys (1993-1998 m.); Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Vaikų apsaugos konvencijos rengimo komisijos pirmininkas (1996 m.); Tryro universiteto (tarptautinė privatinė ir proceso teisė; Europos teisė) garbės profesorius; nuo 2002 m. – Makso Planko užsienio ir tarptautinės privatinės teisės instituto Hamburge mokslo tarybos narys; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1997 m. birželio 11 d. iki 2007 m. rugsėjo 17 dienos. Mirė 2019m. spalio 24 dieną.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

Gimė 1938 m.; Bolonijos universiteto tarptautinės teisės profesorius ir Jean Monnet Europos Bendrijų teisės katedros vedėjas; Madrido Carlos III universiteto garbės daktaras; Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (Niujorkas), Džordžtauno, Paris-II, Georgia (Atėnai) universitetų ir Institut universitaire international (Liuksemburgas) kviestinis profesorius; Nijmegen universiteto European Business Law Pallas Program koordinatorius; Europos Bendrijų Komisijos patariamojo komiteto viešųjų pirkimų klausimais narys; valstybės sekretoriaus pavaduotojas prekybos ir pramonės klausimais Italijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu; Europos Bendrijos darbo grupės dėl Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narys ir Hagos tarptautinės teisės akademijos tyrimų centro 1997 m. sesijos, skirtos PPO, pirmininkas; Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1998 m. kovo 4 d. iki 2006 m. gegužės 3 d.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2006 m. gegužės 4 d iki 2018 m. spalio 8 dienos.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

gimė 1950 m.; advokatas (1974–1980 m.); Europos Bendrijų Komisijos teisės skyriaus nacionalinis ekspertas, vėliau – V generalinio direktorato (užimtumas, pramonė, socialiniai reikalai) vyriausiasis administratorius; Valstybės tarybos klausytojas, pranešėjas, o nuo 1999 m. – narys; Graikijos Aukščiausiojo specialiojo teismo asocijuotas narys; Graikijos centrinio įstatymų projektų rengimo komiteto narys (1996–1998 m.); Graikijos Vyriausybės generalinio sekretoriato teisės skyriaus vedėjas; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 1998 m. rugsėjo 17 d. iki 2010 m. spalio 25 d.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

gimė 1944 m.; Nyderlandų aukščiausiojo teismo teisėjas (1996 m.); College van Beroep voor het bedrijfsleven (Prekybos ir pramonės administracinis teismas) teisėjas ir pirmininko pavaduotojas (1986 m.); socialinės apsaugos bylų apeliacinio teismo pakaitinis teisėjas ir bylų dėl muitų mokesčių komisijos pakaitinis narys; padėjėjas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1980 m.); Groningeno universiteto teisės fakulteto Europos teisės dėstytojas bei University of Michigan Law School mokslinis bendradarbis; Amsterdamo prekybos rūmų tarptautinio sekretoriato narys (1970 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 1998 m. rugsėjo 17 d. iki 2010 m. rugsėjo 13 d.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

gimė 1948 m.; Kembridžo universiteto bakalauro diplomas (1969 m.) ir magistro diplomas (1973 m.) (mechanikos mokslai ir teisė); 1970 m. priimtas į Anglijos advokatūrą; advokato praktika Londone (1971-1999 m.) ir Briuselyje (1979-1999 m.); 1981 m. priimtas į Airijos advokatūrą; 1987 m. paskirtas Queen's Counsel; 1998 m. paskirtas Middle Temple bencher; Anglijos ir Velso advokatūrų atstovas Europos Sąjungos advokatūrų taryboje (CCBE) bei CCBE nuolatinės delegacijos prie Teisingumo Teismo pirmininkas (1995-1999 m.); World Trade Law Association ir European Maritime Law Organization biuro narys (1993-2002 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 1999 m. gruodžio 15 d. iki 2015 m. spalio 7 d.

Hubert Legal
Hubert Legal

Gimė 1954 m.; Valstybės patarėjas (Prancūzija); baigė École Normale Supérieure de Saint-Cloud ir École Nationale d'Administration; anglų kalbos dėstytojas (1979– 1985 m.); rapporteur, vėliau – Commissaire du Gouvernement Conseil d'État teisminių kolegijų nagrinėjamose bylose (1988–1993 m.); Prancūzijos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų Niujorke patarėjas teisės klausimais (1993–1997 m.); teisėjo J. P. Puissochet padėjėjas (1997–2001 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 2001 m. rugsėjo 19 d. iki 2007 m. rugsėjo 17 dienos.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

gimė 1956 m.; studijos Lisabonoje, Briuselyje ir Strasbūre; advokatė Portugalijoje ir Briuselyje; nepriklausoma tyrinėtoja Briuselio laisvojo universiteto Europos studijų institute; teisės referentė Teisingumo Teismo teisėjo iš Portugalijos J. C. Moitinho de Almeida kabinete (1986-2000 m.), vėliau - teisės referentė Pirmosios instancijos teismo pirmininko B. Vesterdorf kabinete (2000-2003 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo Kovo 31, 2003 rugsėjo 19, 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

gimė 1959 m.; teisės diplomas (Lježo universitetas,1981 m.); aspirantas (Fonds national de la recherche scientifique, 1985-1989 m.); Atstovų Rūmų patarėjas teisės klausimais (1981-1990 m.); teisės mokslų daktaras (Strasbūro universitetas, 1990 m.); profesorius (Lježo ir Strasbūro universitetai, Europos koledžas, Aukštesnysis karališkasis gynybos institutas, Bordo Monteskjė universitetas; Paryžiaus universitetų Michel Servet koledžas; Notre-Dame de la Paix fakultetai Namure); užsienio reikalų ministro specialusis atstovas (1995-1999 m.); Karališkojo tarptautinių santykių instituto Europos studijų direktorius (1998-2003 m.); Valstybės tarybos assesseur (2001-2003 m.); Europos Komisijos konsultantas (1990-2003 m.); Observatoire Internet narys (2001-2003 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo Spalio 7, 2003 rugsėjo 19, 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

gimė 1936 m.; Maltos karališkojo universiteto kalbų studijų diplomas (1955 m.); Maltos karališkojo universiteto teisės mokslų daktarė (1958 m.); Maltos advokatūros narė nuo 1959 m.; Nacionalinės moterų tarybos patarėja teisės klausimais (1964-1979 m.); Viešosios tarnybos komisijos narė (1987-1989 m.); Lombard Bank Ltd (Malta) valdybos narė, valstybės, kaip akcininkės, atstovė (1987-1993 m.); Rinkimų komisijos narė nuo 1993 m.; Maltos karališkojo universiteto Teisės fakulteto daktaro disertacijų gynimo tarybos narė; Europos Komisijos prieš rasizmą ir netoleranciją (ECRI) narė (2003-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2012 m. kovo 22 d.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

gimė 1946 m.; Segedo universiteto teisės mokslų daktaras (1971 m.); Darbo ministerijos administratorius (1971-1974 m.); Segedo universiteto dėstytojas ir profesorius (1974-1989 m.), Teisės fakulteto dekanas (1989-1990 m.), prorektorius (1992-1997 m.); advokatas; Nacionalinio pensijų draudimo prezidiumo narys; Europos socialinės apsaugos instituto pirmininko pavaduotojas (1998-2002 m.); Tarptautinės socialinės apsaugos asociacijos Mokslo tarybos narys; Konstitucinio Teismo teisėjas (1998-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo Gegužės 12, 2004 iki rugsėjo 19, 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka
gimė 1947 m.; Varšuvos universiteto teisės studijų diplomas (1965-1969 m.); Lenkijos mokslų akademijos Teisės mokslų instituto tyrinėtoja (asistentė, docentė, profesorė) (1969-2004 m.); Makso Planko užsienio ir tarptautinės patentų teisės, autorių teisių ir konkurencijos teisės instituto Miunchene tyrinėtoja (Alexander von Humboldt fondo stipendija, 1985-1986 m.); advokatė (1992-2000 m.); Vyriausiojo administracinio teismo teisėja (2001-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo Gegužės 12, 2004 iki rugsėjo 19, 2016.; mirė 2018 m. gegužės 23 d.


Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

gimė 1949 m.; teisės mokslų daktarė, Prahos Karolio universiteto Teisės fakulteto ekonomikos teisės asistentė (iki 1989 m.), vėliau - mokslų daktarė, verslo teisės profesorė (nuo 1993 m.); Vertybinių popierių komisijos valdybos narė (1999-2002 m.); advokatė; Čekijos vyriausybės Teisės aktų leidybos tarybos narė (1998-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

Gimė 1951 m.; teisės mokslų daktaras (Bratislavos universitetas); Bratislavos apylinkės teismo teisėjas; Bratislavos apeliacinio teismo civilinių bylų teisėjas ir pirmininko pavaduotojas; Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos civilinės ir šeimos teisės skyriaus narys; Aukščiausiojo teismo komercinių bylų pakaitinis teisėjas; Europos žmogaus teisių komisijos (Strasbūras) narys; Konstitucinio teismo teisėjas (2000-2004 m.); Pirmosios instancijos teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2009 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2009 m. spalio 7 d.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

gimė 1954 m.; teisės mokslų daktaras (Maskvos M. Lomonosovo universitetas); habilituotas teisės mokslų daktaras (Varšuvos universitetas); Vilniaus universiteto tarptautinės teisės (nuo 1981 m.), žmogaus teisių (nuo 1991 m.) ir Europos Sąjungos teisės (nuo 2000 m.) dėstytojas; Vyriausybės patarėjas tarptautinių santykių klausimais (1991-1993 m.); Derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą delegacijos koordinacinės grupės narys; Europos teisės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius (1997-2004 m.); Vilniaus universiteto profesorius, Jean Monnet Europos Sąjungos teisės katedros vedėjas; Lietuvos Europos Sąjungos studijų asociacijos pirmininkas; Seimo darbo grupės dėl Konstitucijos pataisų, reikalingų stojant į ES, pranešėjas; Tarptautinės teisininkų komisijos narys (nuo 2003 m. balandžio mėn.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

gimė 1962 m.; Tartu universiteto teisės studijų diplomas (1981-1986 m.); Respublikos prokuroro padėjėja Taline (1986-1991 m.); baigė Estijos diplomatijos mokyklą (1991-1992 m.); Prekybos ir pramonės rūmų patarėja teisės klausimais (1991-1993 m.) ir generalinė patarėja (1992-1993 m.); Talino apeliacinio teismo teisėja (1993-2004 m.); žmogaus teisių ir demokratizacijos studijų Europos magistro diplomas, Padujos ir Notingemo universitetai (2002-2003 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2013 m. spalio 23 d; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2013 m. spalio 23 d.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

gimė 1963 m.; Latvijos universiteto teisės mokslų diplomas (1986 m.); Vidaus reikalų ministerijos inspektorė Kirovo regionui ir Rygos miestui (1986-1989 m.); Rygos apylinkės teismo teisėja (1990-1994 m.); advokatė (1994-1998 m. ir nuo 1999 m. liepos mėn. iki 2000 m. gegužės mėn.); teisingumo ministrė (nuo 1998 m. lapkričio mėn. iki 1999 m. liepos mėn. ir nuo 2000 m. gegužės mėn. iki 2002 m. spalio mėn.); Hagos tarptautinio arbitražo narė (2001-2004 m.); Seimo narė (2002-2004 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2004 m. gegužės 12 d. iki 2020 m. vasario 25 d. 

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

Gimė 1962 m.; teisėjo egzaminas (1987 m.); Liublianos universiteto teisės mokslų daktarė (1995 m.); teisės ir valstybės teorijos (doktrinos) bei privatinės teisės dėstytoja (nuo 1996 m.); tyrinėtoja; doktorantūros studijos Ciuricho universitete, Vienos universiteto lyginamosios teisės institute, Max Planck tarptautinės privatinės teisės institute Hamburge, Amsterdamo laisvajame universitete; kviestinė dėstytoja Vienos bei Fribūro (Vokietija) universitetuose ir Bucerius teisės mokykloje Hamburge; Mokslo ir technologijos ministerijos teisės skyriaus vedėja (1994–1996 m.) bei Valstybės sekretorė (1996– 2000 m.); Vyriausybės generalinė sekretorė (2000 m.); Europos civilinio kodekso darbo grupės (Study Group on European Civil Code) narė nuo 2003 m.; Humbolt tyrimo projekto (Humboldt Stiftung) vadovė; daugiau nei šimto teisės straipsnių ir daugelio knygų apie Europos teisę ir privatinę teisę publikavimas; Slovėnijos teisininkų asociacijos premija „2003 metų teisininkas“; daugelio teisės leidinių redakcinės tarybos narė; Slovėnijos teisininkų asociacijos generalinė sekretorė, daugelio teisininkų asociacijų, tarp jų – Gesellschaft für Rechtsvergleichung, narė; Pirmosios instancijos teismo teisėja nuo 2004 m. liepos 7 d. iki 2006 m. spalio 6 d.; Teisingumo Teismo generalinė advokatė nuo 2006 m. spalio 7 dienos iki 2012 m. lapkričio 28 dienos.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

gimė 1954 m.; teisės daktaras (Romos La Sapienza universitetas); Bendrijos teisės studijos (Europos koledžas, Briugė); priimtas į advokatūrą, advokato praktika (1978-1983 m.); Romos La Sapienza universiteto (1993-1996 m.), Romos tarptautinio laisvojo socialinių mokslų universiteto (LUISS) (1993-1996 m. ir 2002-2006 m.) ir Milano Luigi Bocconi ekonomikos universiteto (1996-2000 m.) Bendrijos teisės dėstytojas; Italijos Ministro Pirmininko patarėjas Bendrijos klausimais (1993-1995 m.); Europos Komisijos pareigūnas: patarėjas teisės klausimais, vėliau - pirmininko pavaduotojo kabineto vadovas (1989-1992 m.), Komisijos nario, atsakingo už vidaus rinką (1995-1999 m.) ir konkurenciją (1999 m.), kabineto vedėjas; Konkurencijos generalinio direktorato direktorius (2000-2002 m.), Europos Komisijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas (2002-2005 m.), Europos politikos patarėjų biuro (BEPA) prie Europos Komisijos generalinis direktorius (2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2006 m. gegužės 3 dienos iki 2011 m. lapkričio 15 dienos.

Nils Wahl
Nils Wahl

gimė 1961 m.; Stokholmo universiteto teisės mokslų daktaras (1995 m.); Jean Monnet Europos teisės katedros asocijuotasis dėstytojas (docentas) ir vedėjas (1995 m.); Stokholmo universiteto Europos teisės dėstytojas (2001 m.); Mokymo fondo generalinis direktorius (1993-2004 m.); Švedijos Nätverket för europarättslig forskning (Bendrijos teisės studijų asociacija) pirmininkas (2001-2006 m.); Konkurencijos teisės tarybos narys (2001-2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 d. iki 2012 m. lapkričio 28 d.; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2012 m. lapkričio 28 d. iki 2019 m. vasario 6 dieną.

Miro Prek
Miro Prek

Gimė 1965 m.; teisės diplomas (1989 m.); teisės magistras, teisės mokslų daktaras; priimtas į advokatūrą (1994 m.); įvairios užduotys ir pareigos valstybės tarnyboje, didžiąją laiko dalį – Vyriausybės teisės aktų leidimo biure (valstybės sekretoriaus pavaduotojas ir direktoriaus pavaduotojas, Europos teisės ir lyginamosios teisės departamento vadovas) bei Europos reikalų biure (valstybės sekretoriaus pavaduotojas); Derybų dėl asociacijos sutarties sudarymo grupės narys (1994–1996 m.) bei Derybų dėl stojimo į Europos Sąjungą grupės narys, atsakingas už teisės klausimus (1998–2002 m.); praktikuojantis advokatas; ES finansuojamų teisės derinimo su Europos teisės aktais ir Europos integracijos projektų daugiausia Vakarų Balkanuose grupės vadovas ir vyriausiasis ekspertas; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo skyriaus vadovas (2004–2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2006 m. spalio 7 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

Gimė 1940 m.; teisės studijos St. Kliment Ohridski universitete Sofijoje (1961 m.); teisės daktaras (1977 m.); advokatas (1963-1964 m.); teisininkas valstybinėje tarptautinio kelių transporto įmonėje (1964-1973 ); mokslinis bendradarbis Bulgarijos mokslų akademijos teisės institute (1973-1988 m); civilinio proceso teisės dėstytojas St. Kliment Ohridski universiteto Sofijoje teisės fakultete (1988-1991 m.); arbitras Pramonės ir prekybos rūmų arbitražo teisme (1988-2006 m.); Konstitucinio teismo teisėjas (1991-1994 m.); asocijuotas profesorius Paissiy Hilendarski universitete, Plovdiv (2001 m. vasario mėn. - 2006 m.); Teisingumo ministras (1994-1995 m.); civilinio proceso teisės dėstytojas Naujajame Bulgarijos universitete Sofijoje (1995-2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. sausio 12 d. iki 2010 m. birželio 29 d.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

gimė 1960 m.; teisės diplomas (1984 m.), teisės daktaras (1997 m.) (Alexandre Jean Cuza universitetas, Iaşi); Suceava pirmosios instancijos teismo teisėjas (1984-1989 m.); Iaşi karinio tribunolo teisėjas (1989-1990 m.); dėstytojas Alexandre Jean Cuza universitete, Iaşi (1990-2006 m.); stipendija specializuotis privatinės teisės srityje Rennes universitete (1991-1992 m.); dėstytojas Petre Andrei universitete, Iaşi (1999-2002 m.); lektorius Littoral Côte d'Opale universitete (LAB. RII) (2006 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. sausio 12 d. iki 2010 m. lapkričio 26 d.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich

gimė 1950 m.; teisės studijos Erlangeno-Niurnbergo universitete (1970-1975 m.); RechtsreferendarNiurnbergo aukštesniajame apygardos teisme (1975-1978 m.); Federalinės ekonomikos ministerijos administratorius (1978-1982 m.); Vokietijos Federacinės Respublikos nuolatinės atstovybės prie Europos Bendrijų administratorius (1982 m.); Federalinės ekonomikos ministerijos administratorius, atsakingas už Bendrijos ir konkurencijos teisės klausimus (1983-1992 m.); Teisingumo ministerijos departamento „Europos Sąjungos teisė" vadovas (1992-2007 m.); Vokietijos delegacijos Tarybos darbo grupėje „Teisingumo Teismas" vadovas; Federalinės vyriausybės atstovas daugelyje Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nagrinėjamų bylų; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

gimė 1960 m.; Barselonos autonominio universiteto teisės diplomas (1983 m.); teisėjas (1985 m.); nuo 1992 m. teisėjas (specializacija - administraciniai ginčai) Kanarų salų Aukščiausiajame Teisme, Tenerifės Santa Kruse (1992 m. ir 1993 m.) ir Audiencia Nacional (Madridas, 1998 m. gegužės mėn.-2007 m. rugpjūčio mėn.), kur nagrinėjo bylas, susijusias su mokesčiais (PVM), Ūkio ministerijos bendraisiais norminiais teisės aktais ir sprendimais dėl valstybės pagalbos ar valdžios institucijų finansinės atsakomybės, taip pat bylas, susijusias su bet kokiu centrinių ekonomikos reguliavimo institucijų susitarimu bankininkystės, biržų, energetikos, draudimo ir konkurencijos srityse; teisės referentas Konstituciniame Teisme (1993-1998 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

gimė 1962 m.; Paryžiaus politikos mokslų instituto diplomas (1984 m.); Nacionalinės teisėjų mokyklos absolventas (1986-1988 m.); Marselio apygardos teismo teisėjas (nuo 1988 m. sausio mėn. iki 1990 m. sausio mėn.); teisėjas, deleguotas į Teisingumo ministerijos Civilinių bylų ir kanceliarijos direktoratą (nuo 1990 m. sausio mėn. iki 1992 m. birželio mėn.); Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerijos Generalinio konkurencijos, vartotojų ir sukčiavimo prevencijos direktorato skyriaus vadovo pavaduotojas, vėliau - skyriaus vadovas (nuo 1992 m. birželio mėn. iki 1994 m. rugsėjo mėn.); teisingumo ministro patarėjas techniniais klausimais (nuo 1994 m. rugsėjo mėn. iki 1995 m. gegužės mėn.); Nimo apygardos teismo teisėjas (nuo 1995 m. gegužės mėn. iki 1996 m. gegužės mėn.); teisės referentas Teisingumo Teismo generalinio advokato P. Léger kabinete (nuo 1996 m. gegužės mėn. iki 2001 m. gruodžio mėn.); Kasacinio teismo conseiller référendaire (nuo 2001 m. gruodžio mėn. iki 2007 m. rugpjūčio mėn.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2007 m. rugsėjo 17 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Kevin O
Kevin O'Higgins

gimė 1946 m.; Limeriko Crescent koledžo ir Clongowes Wood koledžo auklėtinis; studijos Dublino universitetiniame koledže (bakalauro laipsnis ir Europos Bendrijų teisės diplomas) ir Kings Inns; 1968 m. priimtas į Airijos advokatūrą; baristeris (1968-1982 m.); Senior Counsel (Airijos Inner Bar, 1982-1986 m.); Apygardos teismo teisėjas (1986-1997 m.); Airijos Aukščiausiojo Teismo teisėjas (1997-2008 m.); Kings Inns bencher; Airijos atstovas Europos teisėjų konsultacinėje taryboje (2000-2008 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. iki 2013 m. rugsėjo 16 d.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

gimė 1957 m.; Atėnų universiteto teisės diplomas (1980); Paris I, Panthéon-Sorbonne universiteto viešosios teisės magistro diplomas (1981); Bendrijos ir Europos studijų universitetinio centro (Centre universitaire d'études communautaires et européennes), Paris I universitetas, sertifikatas (1982); Valstybės Tarybos jaunesnysis pareigūnas (1985–1992); Valstybės Tarybos vyresnysis pareigūnas (1992–2005); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisės referentas (1994–1996); Graikijos Aukščiausiojo specializuoto teismo asocijuotasis narys (1998 ir 1999); Valstybės Tarybos patarėjas (2005); Specializuoto teisėjų patraukimo atsakomybėn teismo narys (2006); Aukščiausiosios administracinių teismų tarybos narys (2008); administracinių teismų inspektorius (2009–2010); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2010 m. spalio 25 d. iki 2021 m. spalio 7 d; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2021 m. spalio 7 d.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

gimė 1948 m.; Bukarešto universiteto teisės diplomas (1971); pouniversitetinės tarptautinės darbo teisės ir Europos socialinės teisės studijos, Ženevos universitetas (1973-1974); Bukarešto universiteto teisės mokslų daktaras (1980); darbo teisės asistentas praktikantas (1971-1973), asistentas (1974-1985), vėliau - dėstytojas (1985-1990) Bukarešto universitete; Mokslo tyrimų instituto pagrindinis tyrinėtojas darbo ir socialinės politikos srityje (1990-1991); generalinio direktoriaus pavaduotojas (1991-1992), vėliau - direktorius (1992-1996) Darbo ir socialinės apsaugos ministerijoje; Nacionalinio politikos ir administravimo mokslų instituto (Bukareštas) docentas (1997), vėliau - profesorius (2000); Europos integracijos reikalų ministerijos valstybės sekretorius (2001-2005); Rumunijos įstatymų leidybos tarybos departamento vadovas (1996-2001 ir 2005-2009); Revistei Române de Drept European (Rumunijos Europos teisės žurnalas) įkūrėjas ir direktorius; Rumunijos Europos teisės draugijos pirmininkas (2009-2010); Rumunijos vyriausybės atstovas Europos Sąjungos teismuose (2009-2010); Bendrojo Teismo teisėjas nuo Lapkričio 26, 2010 rugsėjo 19, 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis

gimė 1950 m.; teisės diplomas (Romos La Sapienza universitetas, 1973 m.), Aukštųjų Europos studijų Europos koledže diplomas (Briugė, 1974-1975 m.); Europos Bendrijų Komisijos pareigūnas (Žemės ūkio generalinio direktorato Tarptautinių santykių direktoratas, 1975-1976 m.); Europos Bendrijų Komisijos teisės tarnybos narys (1976-1991 m. ir 1994-1995 m.); Europos Bendrijų Komisijos teisės tarnybos atstovas Liuksemburge (1990-1991 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo G. F. Mancini teisės referentas (1991-1994 m.); Europos Bendrijų Komisijos narių M. Monti (1995-1997 m.) ir F. Bolkestein (2000-2002 m.) patarėjas teisės klausimais; Europos Bendrijų Komisijos Vidaus rinkos generalinio direktorato Politikos ir viešųjų pirkimo direktorato (2002-2003 m.), Paslaugų, intelektinės ir pramoninės nuosavybės, žiniasklaidos ir duomenų apsaugos direktorato (2003-2005 m.) bei Paslaugų direktorato (2005-2011 m.) direktorius; Europos Komisijos teisės tarnybos vyriausiasis patarėjas teisės klausimais ir Teisingumo, laisvės ir saugumo, civilinės ir baudžiamosios teisės padalinio vadovas (2011-2012 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2012 m. rugsėjo 17 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Carl Wetter
Carl Wetter

gimė 1949 m.; Upsalos universiteto ekonomikos diplomas (Bachelor of Arts, 1974 m.) ir teisės diplomas (Master of Laws, 1977 m.); Užsienio reikalų ministerijos administratorius (1977 m.); Švedijos advokatūros narys (nuo 1983 m.); Švedijos konkurencijos teisės darbo grupės Tarptautiniuose prekybos rūmuose (ICC) narys; konkurencijos teisės dėstytojas (Lundo ir Stokholmo universitetai); daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo Kovo 18,-2013 rugsėjo 19, 2016.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

gimė 1950 m.; Vilniaus universiteto teisės diplomas (1973 m.); teisės mokslų daktaras (1978 m.), Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentas, dėstytojas ir docentas (1977-1992 m.); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Juridinio skyriaus konsultantas (1990-1992 m.); Lietuvos Respublikos ambasados Belgijoje patarėjas (1992-1994 m.); Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje patarėjas (1994-1996 m.); Europos žmogaus teisių komisijos narys (1996-1999 m.); Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas (1999-2011 m.); Vilniaus universiteto Baudžiamosios teisės katedros docentas (2003-2013 m.); Lietuvos Respublikos atstovas Eurojusto Jungtiniame priežiūros organe (2004-2011 m.); Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas (2011-2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

gimė 1960 m.; Dublino Trinity koledžo diplomas (teisės mokslai) (1984 m.) ir Dublino Honourable Society of the King's Inns diplomas (Barrister-at-Law) (1986 m.); Honourable Society of King's Inns seniūnas (Bencher) (nuo 2013 m.); University College Cork profesorius adjunktas (nuo 2015 m.); Irish Centre for European Law valdybos narys (nuo 1997 m.); Barrister-at-Law (1986–1990 m. ir 1997–2003 m.) ir Senior Counsel (2003–2013 m.) praktika Airijos advokatūroje; teisės referentas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme (1990–1997 m.); Europos nacionalinių jaunimo komitetų tarybos pirmininko pavaduotojas (1979–1981 m.); Europos moksleivių sąjungų organizacinio biuro generalinis sekretorius (1977–1984 m.); Airijos moksleivių sąjungos generalinis sekretorius (1977–1979 m.); Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) nuolatinės delegacijos prie ES ir ELPA teismų narys (2006–2013 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki 2021 m. spalio 7 d; Teisingumo Teismo generalinis advokatas nuo 2021 m. spalio 7 d.

 

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

gimė 1967 m.; teisės diplomas su pagyrimu (1985-1990 m.) ir doktorantūros studijos (1990-1993 m.) (Universidad Complutense, Madridas); Cheronos prokuroras (2000-2003 m); Koalicijos laikinosios valdžios (Bagdadas, Irakas) patarėjas teisminių reikalų ir žmogaus teisių klausimais (2003-2004 m.); Cheronos pirmosios instancijos teismo civilinių bylų teisėjas ir ikiteisminio tyrimo teisėjas (2003-2007 m.), vėliau - vyriausiasis teisėjas (2008 m.); Europos Sąjungos Tarybos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX vadovo pavaduotojas (2005-2006 m.); Ispanijos konstitucinio teismo patarėjas teisės klausimais (2006-2011 m. ir 2013 m.); Valstybės saugumo sekretorius (2012-2013 m.); Europos Sąjungos Tarybos civilis ekspertas teisinės valstybės ir saugumo sektoriaus reformos klausimais (2005-2011 m.); Europos Komisijos išorės ekspertas žmogaus teisių ir baudžiamosios justicijos klausimais (2011-2013 m.); dėstytojas ir daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

gimė 1945 m.; Glazgo universiteto istorijos ir anglų literatūros (M.A. 1965 m.) ir teisės (LLB 1967 m.) diplomai; Luizianos Tulano universiteto civilinės teisės magistras (MCL 1969 m.); priimtas į Škotijos advokatūrą (1972 m.) ir į Niujorko advokatūrą (1977 m.); paskirtas Queen’s Counsel (1988 m.); priimtas į Anglijos ir Velso advokatūrą (1996 m.) ir į Briuselio advokatūrą (1999 m.); advokato praktika Edinburgo, Briuselio, Londono ir Niujorko advokatūrose; Glazgo universiteto kviestinis dėstytojas (1991 m.) ir daktaras honoris causa (2009 m.); bencher of Middle Temple (2012 m.); Tarptautinių prekybos rūmų (ICC), Tarptautinio investicinių ginčų sprendimo centro (ICSID) ir Sporto arbitražo teismo (CAS) arbitras; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2015 m. spalio 7 d. iki 2020 m. sausio 31 dienos.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

gimė 1957 m.; Madrido Complutense universiteto teisės diplomas (1979 m.) ir Tufco universiteto (Jungtinės Amerikos Valstijos) Fletčerio teisės ir diplomatijos mokyklos magistro diplomas (1985 m.); CEU San Pablo universiteto teisės dėstytojas (1985-1993 m.); Valstybės Tarybos patarėjas teisės klausimais (1983-1996 m.); Juan March fondo Specialiųjų socialinių mokslų studijų centro (Center for the Advanced Study in the Social Sciences) generalinis sekretorius (1991-1996 m.); vidaus reikalų viceministras (1996-2001 m.); įmonės teisininkas (2001-2003 m.); advokatas (2004-2005 m.); Instituto de Empresa tarptautinių santykių magistro studijų programos vadovas ir teisės dėstytojas (2007-2013 m.); Valstybės Tarybos vyriausiasis patarėjas teisės klausimais (2005-2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

gimė 1954 m.; Maltos universiteto teisės diplomas (1977 m.); Londono universiteto teisės magistro diplomas (1979 m.); Kembridžo universiteto teisės mokslų daktaras (1982 m.); Ealing College of Higher Education lektorius (1982–1984 m.); Ekseterio universiteto lektorius (1984–1990 m.); Londono universiteto  Queen Mary and Westfield koledžo vyresnysis lektorius (1990–1993 m.); patarėjas teisės klausimais privačiajame sektoriuje, vėliau Maltos parlamente (1993–2016 m.); Maltos universiteto dėstytojas ir Europos teisės ir lyginamosios teisės katedros vadovas (1993–2016 m.); Maltos universiteto dokumentacijos ir tyrimų centro direktorius (1993–2016 m.); Maltos Europos teisės asociacijos pirmininkas; daugelio publikacijų autorius; Bendrojo Teismo teisėjas (2016–2018 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2018 m. spalio 8 d.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

gimė 1965 m.; Budapešto Lorando Etvešo universiteto teisės diplomas (1990 m.), meno istorijos diplomas (1992 m.) ir Heidelbergo universiteto teisės magistro diplomas (1991 m.); teisės mokslų daktaras (2004 m.); Budapešto advokatūros narys (1995-2016 m.); Lorando Etvešo universiteto asocijuotasis teisės dėstytojas (1991-2005 m.) ir teisės profesorius (2005-2016 m.); Budapešto Pėterio Pazmanio katalikiškojo universiteto Komercinės teisės katedros vedėjas (2007-2013 m.), vėliau - Privatinės ir komercinės teisės katedros vedėjas ir profesorius (2013-2016 m.); Liono katalikiškojo universiteto kviestinis dėstytojas (2013-2016 m.); Nuolatinio arbitražo teismo prie Vengrijos prekybos ir pramonės rūmų arbitras ir ad hoc arbitras (2004-2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. balandžio 13 d. iki 2021 m. spalio 7 d; Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2021 m. spalio 7 d.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

gimė 1950 m.; teisės mokslų daktaras ir Padujos advokatūros narys; Padujos universiteto Teisės fakulteto civilinės ir lyginamosios teisės asistentas, vėliau – patvirtintasis tyrinėtojas (1977–1982 m.); Europos koledžo Bendrijos teisės dėstytojas (Parma, 1990–1998 m.), Padujos (1985–1987 m.), Maceratos (1991–1994 m.), Neapolio (1995 m.) universitetų teisės fakultetų Bendrijos teisės dėstytojas ir Milano valstybinio universiteto Bendrijos teisės dėstytojas (2000–2001 m.); Padujos universiteto mokslinio komiteto „Master in European integration“ narys; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Bibliotekos, tyrimų ir dokumentacijos direktorato pareigūnas (1982–1984 m.); Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinio advokato G. F. Mancini teisės referentas (1984–1988 m.); Europos Parlamento generalinio sekretoriaus E. Vinci patarėjas teisės klausimais (1988–1993 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos skyriaus vadovas (1995–1999 m.); teisėkūros reikalų, taikinimo, tarpinstitucinių santykių ir ryšių su nacionaliniais parlamentais direktorius Europos Parlamente (1999–2004 m.); Europos Parlamento išorės ryšių direktorius (2004–2006 m.); Europos Parlamento Teisės tarnybos teisėkūros reikalų direktorius (2006–2011 m.); daugelio publikacijų Italijos civilinės teisės ir Europos Sąjungos teisės klausimais autorius; Tarnautojų teismo teisėjas nuo 2011 m. spalio 6 d. iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.; Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. rugsėjo 26 d.

Barna Berke
Barna Berke

gimė 1966 m.; Budapešto Lorando Etvešo universiteto teisės diplomas (1990 m.); Stokholmo universiteto teisės magistras (1995 m.); Budapešto advokatūros narys; Vengrijos parlamento patarėjas teisės klausimais vykstant Vengrijos stojimo į Europos Sąjungą procedūrai (1994–1996 m. ir 2002–2004 m.); Vengrijos Konstitucinio Teismo pirmininko teisės referentas (1997–2000 m.); Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas, vėliau – pirmininkas (2000–2002 m.); Nuolatinio finansų ir kapitalo rinkų arbitražo teismo narys (2008–2014 m.); Budapešto Lorando Etvešo universiteto dėstytojas (1990–1994), docentas (1995–1999 m.) ir asocijuotasis docentas (2003–2016 m.); Teisingumo ministerijos Europos ir tarptautinių teismų bendradarbiavimo reikalų valstybės sekretorius (2014–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėjas nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki mirties - 2021 m. rugpjūčio 1 dienos.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

gimė 1967 m.; Jasų Aleksandro Jono Kuzos universiteto teisės diplomas (1990 m.); teisės mokslų daktarė (1999 m.); Bukarešto 4-ojo sektoriaus pirmosios instancijos teismo teisėja (1991–1996 m.); Bukarešto teismo teisėja (1996–1999 m.) ir kolegijos pirmininkė (1997–1999 m.); Bukarešto apeliacinio teismo teisėja (1999–2005 m.) ir kolegijos pirmininkė (1999–2003 m.); Europos patentų tarnybos išplėstinės apeliacinės kolegijos narė (2006–2016 m.); Nacionalinio teisėjų instituto dėstytoja, vėliau – direktorė (2011–2016 m.); Rumunijos aukščiausiojo kasacinio ir teisingumo teismo teisėja (2006–2016 m.); Nacionalinio teisėjų instituto mokslų tarybos ir Nacionalinės teismo kanclerių mokyklos valdybos narė (2011–2016 m.); išrinktoji Bukarešto universiteto doktorantūros studijų tarybos narė (2012–2016 m.); Bendrojo Teismo teisėja nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki 2021 m. spalio 7 d; Teisingumo Teismo teisėja nuo 2021 m. spalio 7 d.

Jan Passer
Jan Passer

gimė 1974 m.; Prahos Karolio universiteto teisės diplomas (1997 m.) ir teisės mokslų daktaras (2007 m.); Stokholmo universiteto teisės magistras (2000 m.); Prahos miesto teismo teisėjas praktikantas (1997–2001 m.); Prahos antrojo apylinkės teismo teisėjas (2001–2005 m.); Čekijos Respublikos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2005–2016 m.); Prahos Karolio universiteto (2001–2003 m.), Brno Masaryko universiteto (2006–2016 m.), Olomouco Palackio universiteto (2014–2016 m.) ir Čekijos Respublikos Teisingumo akademijos (2001–2016 m.) teisės, įskaitant Europos Sąjungos teisę, dėstytojas; Bendrojo Teismo teisėjas (2001–2016 m.); Teisingumo Teismo teisėjas nuo 2020 m. spalio 6 d.

Hans Jung
Hans Jung

gimė 1944 m.; Vokietijos pilietis; Teisės fakulteto (Berlynas) asistentas, vėliau – asistentas–profesorius; advokatas (Frankfurtas); Teisingumo Teismo teisininkas lingvistas; Teisingumo Teismo pirmininko H. Kutscher, vėliau – Vokietijos teisėjo referentas; Teisingumo Teismo kanclerio pavaduotojas; Pirmosios instancijos teismo kancleris nuo 1989 m. spalio 10 iki 2005 m. spalio 5 dienos. Mirė 2009 m. rugsėjo 26 dieną.