Gerecht
José Luis da Cruz Vilaça
José Luis da Cruz Vilaça

geboren in 1944; diploma rechtsgeleerdheid en master economische politiek van de universiteit van Coimbra; doctor in de internationale economie (universiteit Paris I - Panthéon Sorbonne); verplichte militaire dienst, vervuld bij het ministerie van de Marine (juridische dienst, 1969-1972); hoogleraar aan de katholieke universiteit en aan de universiteit Nova van Lissabon; voormalig hoogleraar aan de universiteit van Coimbra en aan de universiteit Lusíada van Lissabon (directeur van het instituut voor Europese studies); lid van de Portugese regering (1980 1983): staatssecretaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, bij het voorzitterschap van de raad van ministers en bij Europese Zaken; lid van het Portugese parlement, vicevoorzitter van de groep van de christendemocraten; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie (1986 1988); president van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (1989 1995); advocaat bij de balie van Lissabon, gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht (1996 2012); lid van de reflectiegroep inzake de toekomst van het rechterlijke stelsel van de Europese Gemeenschappen „groep Due" (2000); voorzitter van de raad van discipline van de Europese Commissie (2003 2007); voorzitter van de Portugese vereniging voor Europees recht (sedert 1999); rechter in het Hof van Justitie van 8 oktober 2012 tot 8 oktober 2018.

Donal Patrick Michael Barrington
Donal Patrick Michael Barrington

geboren in 1928; Ierse nationaliteit; Senior Counsel; specialist staatsrecht en handelsrecht; rechter in de High Court; voorzitter van de General Council of the Bar of Ireland; Bencher van King’s Inns; voorzitter van de educatieve commissie van de Council of King’s Inns; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 10 januari 1996; overleden op 3 januari 2018.

Antonio Saggio
Antonio Saggio

geboren op 19 februari 1934; Italiaanse nationaliteit; rechter in het Tribunale di Napoli; raadsheer in de Corte d'appello di Roma en vervolgens in de Corte di cassazione; verbonden aan de dienst wetgeving van het ministerie van Justitie; voorzitter van het overkoepelend comité in de diplomatieke conferentie voor de uitwerking van het Verdrag van Lugano; referendaris bij de Italiaanse advocaat-generaal bij het Hof van Justitie; hoogleraar aan de Scuola superiore della pubblica amministrazione di Roma; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 17 september 1995; president van het Gerecht van eerste aanleg van 18 september 1995 tot 4 maart 1998; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 5 maart 1998 tot 6 oktober 2000; overleden op 26 januari 2010.

David Alexander Ogilvy Edward
David Alexander Ogilvy Edward

geboren op 14 november 1934; Britse nationaliteit; Advocate (Schotland); King’s Counsel (Schotland); Clerk en vervolgens Treasurer van de Faculty of Advocates; voorzitter van de Raadgevende Commissie van de Balies van de Europese Gemeenschap; Salvesen Professor of European Institutions en directeur van het Europa Instituut, universiteit van Edinburgh; bijzonder adviseur bij het House of Lords Select Committee on the European Communities; Honorary Bencher, Gray’s Inn, Londen; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 9 maart 1992; rechter in het Hof van Justitie van 10 maart 1992 tot 7 januari 2004.

Heinrich Kirschner
Heinrich Kirschner

geboren in 1938; Duitse nationaliteit; magistraat in het Land Nordrhein-Westfalen; ambtenaar bij het bondsministerie van Justitie (afdeling gemeenschapsrecht en rechten van de mens); medewerker van het Deense lid van de Commissie, vervolgens bij DG III (Interne markt); hoofd van een afdeling strafrecht van het bondsministerie van Justitie; kabinetchef van de minister, vervolgens directeur [Ministerialdirigent] van een onderdirectie strafrecht; docent aan de universiteit van Saarbrücken; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 6 februari 1997, dag van zijn overlijden.

Christos Yeraris
Christos Yeraris

geboren in 1938; Griekse nationaliteit; rapporteur en vervolgens staatsraad bij de Symvoulio Epikrateias; lid van het Anotato Eidiko Dikastirio [bijzonder hooggerechtshof]; lid van de Griekse merkenrechtbanken; adviseur van de administratie ter zake van de toepassing van het gemeenschapsrecht; hoogleraar gemeenschapsrecht aan de Nationale School voor overheidsadministratie en het Instituut voor voortgezette beroepsopleiding; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 18 september 1992.

Romain Schintgen
Romain Schintgen

geboren in 1939; universitaire studies aan de faculteiten rechten en economische wetenschappen van Montpellier en Parijs; doctor in de rechten (1964); advocaat (1964); advocaat en procureur (1967); administrateur-generaal bij het Ministerie van Arbeid en sociale zekerheid; lid (1978-1989), vervolgens voorzitter (1988-1989) van de Sociaal-economische Raad; bestuurder van de Nationale krediet en investeringsmaatschappij en van de Société européenne des satellites (tot in 1989); lid (1993-1995), vervolgens voorzitter van de raad van het Internationaal universitair instituut van Luxemburg (1995-2004); docent aan de Universiteit van Luxemburg; door de regering aangewezen lid van het Comité van het Europees Sociaal Fonds, van het Raadgevend comité voor het vrije verkeer van werknemers en van het bestuur van de Europese stichting voor de verbetering van de levens en arbeidsomstandigheden (tot in 1989); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 11 juli 1996; rechter in het Hof van Justitie van 12 juli 1996 tot 14 januari 2008.

Cornelis Paulus Briët
Cornelis Paulus Briët

geboren in 1944; Nederlandse nationaliteit; directiesecretaris bij D. Hudig & Co., makelaars in assurantiën, en vervolgens bij Granaria BV; rechter in de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam; lid van het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen; kantonrechter te Rotterdam; vice-president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 17 september 1998.

Bo Vesterdorf
Bo Vesterdorf

geboren in 1945; jurist-vertaler bij het Hof van Justitie; ambtenaar bij het Ministerie van Justitie; rechter-plaatsvervanger; juridisch attaché bij de permanente vertegenwoordiging van Denemarken bij de Europese Gemeenschappen; rechter-plaatsvervanger in het Østre Landsret (Hof van Beroep); hoofd van de afdeling „staatsrecht en administratief recht” in het Ministerie van Justitie; directeur bij het Ministerie van Justitie; lector aan de universiteit van Kopenhagen; lid van de beheerscommissie voor de mensenrechten van de Raad van Europa (CDDH), en vervolgens lid van het bureau van de CDDH; in 2004 lid van het Kuratorium van de Europäische Rechtsakademie – Trier (Duitsland); rechter in het Gerecht van eerste aanleg sedert 25 september 1989; president van het Gerecht van eerste aanleg sedert 4 maart 1998 tot 17 september 2007.

Rafael García-Valdecasas y Fernández
Rafael García-Valdecasas y Fernández

geboren in 1946; Abogado del Estado (te Jaén en te Granada); griffier van de Economisch-Administratieve rechtbank van Jaén en van Cordoba; advocaat te Jaén en te Granada; hoofd van de juridische dienst voor gemeenschapszaken bij het Ministerie van Buitenlandse zaken; hoofd van de Spaanse delegatie in de werkgroep van de Raad voor de oprichting van het Gerecht van eerste aanleg; rechter in het Gerecht van eerste aanleg sedert 25 september 1989 tot 17 september 2007.

Jacques Biancarelli
Jacques Biancarelli

geboren in 1948; Franse nationaliteit; inspecteur bij het ministerie van Financiën; auditeur en vervolgens maître des requêtes bij de Conseil d'État; juridisch adviseur van verschillende ministers; lector aan verschillende Grandes écoles en docent aan verschillende instituten en universiteiten; referendaris bij het Hof van Justitie; directeur van de juridische dienst van Crédit Lyonnais; honorair voorzitter van de Association européenne pour le droit bancaire et financier; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot 18 september 1995; overleden op 9 september 2020.

Koen Lenaerts
Koen Lenaerts

geboren in 1954; licentiaat en doctor in de Rechten (Katholieke Universiteit Leuven); Master of Laws, Master in Public Administration (Harvard University); assistent (1979-1983), vervolgens hoogleraar Europees recht aan de Katholieke Universiteit Leuven (sinds 1983); referendaris bij het Hof van Justitie (1984-1985); professor aan het Europacollege te Brugge (1984-1989); advocaat te Brussel (1986-1989); gasthoogleraar aan de Harvard Law School (1989); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 25 september 1989 tot en met 6 oktober 2003; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2003; vicepresident van het Hof van Justitie van 9 oktober 2012 tot 8 oktober 2015; president van het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2015.

Christopher William Bellamy
Christopher William Bellamy

geboren in 1946; Britse nationaliteit; Barrister, Middle Temple; King's Counsel, specialist handelsrecht, Europees recht en publiekrecht; co-auteur van de eerste drie edities van „Bellamy & Child, Common Market Law of Competition”; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 10 maart 1992 tot 15 december 1999.

Andreas Kalogeropoulos
Andreas Kalogeropoulos

geboren in 1944; Griekse nationaliteit; advocaat (Athene); referendaris bij de rechters Chloros en Kakouris in het Hof van Justitie; hoogleraar publiekrecht en gemeenschapsrecht (Athene); juridisch adviseur; eerste attaché bij de Rekenkamer; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 18 september 1992 tot 17 september 1998.

Virpi Tiili
Virpi Tiili

geboren in 1942; doctor in de rechtsgeleerdheid, universiteit van Helsinki; assistent burgerlijk recht en handelsrecht aan de universiteit van Helsinki; directeur juridische zaken en handelspolitiek bij de centrale kamer van koophandel van Finland; directeur-generaal van de administratie consumentenbescherming van Finland; lid van verschillende regeringscomités en delegaties, onder meer president van de raad voor toezicht op reclame voor geneesmiddelen (1988-1990), lid van de raad voor consumentenzaken (1990-1994), lid van de raad voor de mededinging (1991-1994) en lid van het redactiecomité van het Nordic Intellectual Property Law Review (1982-1990); rechter in het Gerecht van 18 januari 1995 tot 6 oktober 2009.

Josef Azizi
Josef Azizi

geboren in 1948; doctor in de rechtsgeleerdheid en licentiaat sociale en economische wetenschappen, universiteit van Wenen; docent en lector aan de economische universiteit Wenen, de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit van Wenen en verschillende andere universiteiten; erehoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de universiteit van Wenen; Ministerialrat en afdelingshoofd bij de kanselarij van de bondskanselier; lid van het directiecomité voor juridische samenwerking van de Raad van Europa; procesgemachtigde bij het Verfassungsgerichtshof (constitutioneel hof) in gerechtelijke procedures inzake grondwettigheidstoetsing; coördinator voor de aanpassing van het Oostenrijkse federale recht aan het gemeenschapsrecht; rechter in het Gerecht sedert 18 januari 1995 tot 16 september 2013.

Pernilla Lindh
Pernilla Lindh

geboren in 1945; licentiaat in de rechtswetenschappen, universiteit van Lund; referendaris en rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Trollhättan (1971-1974); referendaris bij het Hof van beroep te Stockholm (1974-1975); rechter in de Rechtbank van eerste aanleg te Stockholm (1975); adviseur voor juridische en administratieve aangelegenheden bij de president van het Hof van beroep te Stockholm (1975-1978); afgevaardigde bij het Domstolverket (nationale gerechtelijke administratie) (1977); adviseur bij het Bureau van de Kanselier van justitie (1979-1980); rechter (assessor) in het Hof van beroep te Stockholm (1980-1981); juridisch adviseur bij het ministerie van Handel (1981-1982); juridisch adviseur, vervolgens directeur en directeur-generaal voor juridische zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1982-1995); titel van ambassadeur in 1992; vicepresident van het Marknadsdomstol; belast met juridische en institutionele aangelegenheden bij de EER-onderhandelingen (vicevoorzitter en vervolgens voorzitter van de EVA-groep), en bij de onderhandelingen voor de toetreding van het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 18 januari 1995 tot en met 6 oktober 2006; rechter bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2006 tot en met 6 oktober 2011.

André Potocki
André Potocki

geboren in 1950; Franse nationaliteit; secretaris-generaal van het eerste presidentschap van de Cour de Cassation (1988); vice-president van het Tribunal de grande instance de Paris (1990); hoofd van de dienst Europese en internationale aangelegenheden van het ministerie van Justitie (1991); raadsheer in de Cour d'appel de Paris en geassocieerd hoogleraar aan de universiteit Paris X-Nanterre (1994); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 18 september 1995 tot 19 september 2001.

Rui Manuel Gens de Moura Ramos
Rui Manuel Gens de Moura Ramos

geboren in 1950; Portugese nationaliteit; hoogleraar aan de rechtenfaculteit te Coimbra en de rechtenfaculteit van de katholieke universiteit van Porto; bekleder van de Jean Monnet-leerstoel; cursusdirecteur (in het Frans) bij de Haagse Academie voor internationaal recht (1984) en gastprofessor aan de rechtenfaculteit van de universiteit Paris I (1995); vertegenwoordiger van de Portugese regering bij de Commissie van de Verenigde Naties voor internationaal handelsrecht (Uncitral), bij de Haagse conferentie voor internationaal privaatrecht, bij de Internationale commissie voor de burgerlijke stand en bij het Comité inzake nationaliteit van de Raad van Europa; lid van het Institut de droit international; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 18 september 1995 tot 31 maart 2003.

John D. Cooke
John D. Cooke

geboren in 1944; 1966 ingeschreven bij de Ierse balie; eveneens ingeschreven bij de balie van Engeland en Wales, van Noord-Ierland en van New South Wales; 1966-1996 praktiserend barrister; 1980 lid van de Inner Bar in Ierland (Senior Counsel) en, in 1991, in New South Wales; 1985-1986 voorzitter van de Raad van de balies van de Europese Gemeenschap (CCBE); gasthoogleraar aan de rechtenfaculteit van University College, Dublin; lid van het Chartered Institute of Arbitrators; 1987-1990 voorzitter van de Royal Zoological Society of Ireland; bencher van de Honorable Society of Kings Inns, Dublin; honorary bencher van Lincoln's Inn, Londen; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 10 januari 1996 tot 15 september 2008; overleden op 29 april 2022.

Jörg Pirrung
Jörg Pirrung

Geboren in 1940; wetenschappelijk assistent aan de universiteit Marburg; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit Marburg); medewerker, vervolgens hoofd, van de sectie internationaal privaatrecht, en ten slotte hoofd van een onderafdeling burgerlijk recht bij het bondsministerie van Justitie; lid van de Conseil de Direction van Unidroit (1993-1998); voorzitter van Commissie van de Haagse Conferentie voor IPR voor de uitwerking van het Kinderbeschermingsverdrag (1996); honorair hoogleraar aan de universiteit Trier (internationaal privaat- en procesrecht, Europees recht); sedert 2002 lid van de adviesraad van het Max Planckinstituut voor buitenlands en internationaal privaatrecht te Hamburg; rechter bij het Gerecht van eerste aanleg sedert 11 juni 1997 tot 17 september 2007; overleden op 24 oktober 2019.

Paolo Mengozzi
Paolo Mengozzi

geboren in 1938; hoogleraar internationaal recht en titularis van de Jean Monnet-leerstoel voor het recht van de Europese Gemeenschappen aan de universiteit van Bologna; doctor honoris causa van de universiteit Carlos III te Madrid; gasthoogleraar aan de volgende universiteiten: Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Parijs II, Georgia (Athens) en het Institut Universitaire International (Luxemburg); coördinator van het European Business Law Pallas Program van de universiteit van Nijmegen; lid van het raadgevend comité van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake overheidsopdrachten; onderstaatssecretaris voor Industrie en Handel tijdens het Italiaanse voorzitterschap van de Raad; lid van de reflectiegroep van de Europese Gemeenschap over de Wereldhandelsorganisatie (WHO) en directeur van de in 1997 aan de WTO gewijde leergang van het studiecentrum van de Haagse Academie voor internationaal recht; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 4 maart 1998 tot 3 mei 2006; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 4 mei 2006 tot 8 oktober 2018.

Michail Vilaras
Michail Vilaras

geboren in 1950; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Athene (1973); diploma voortgezette studies sociaal recht van de universiteit Paris II Panthéon-Sorbonne (1977); advocaat (1974-1980); nationaal deskundige bij de Juridische Dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1988-1990), daarna hoofdadministrateur bij het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Arbeidsverhoudingen en Sociale Zaken (DG V) (1990-1994); auditeur, rechter bevoegd voor verzoekschriften en, sedert 1999, raadsheer bij de Griekse raad van state; toegevoegd lid van het bijzondere hooggerechtshof van Griekenland; lid van het Griekse centraal comité voor de voorbereiding van de wetgeving (1996-1998); directeur van de juridische dienst van het secretariaat-generaal van de Griekse regering (1996-1998); rechter in het Gerecht van de Europese Unie (1998-2010, kamerpresident van 2004 tot en met 2010); lid van de hoge raad voor de bestuurlijke rechtspleging (2011-2012); lid van de speciale rechtbank bevoegd voor geschillen over de beloning van rechters en de speciale rechtbank bevoegd voor corruptiezaken (2013-2014); lid van de adviescommissie van deskundigen over de kandidaten voor de verkiezing van de rechters bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2014-2015); lid van het comité dat advies geeft over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van het ambt van rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (2012-2015); docent Europees recht aan de Griekse nationale school voor de magistratuur (1995-1996 en 2012-2015); rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2015 tot 7 oktober 2021.

Arjen W. H. Meij
Arjen W. H. Meij

geboren in 1944; raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden (1996); lid en vice-voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (1986); plaatsvervangend lid van de Centrale Raad van Beroep en van de Tariefcommissie; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1980); hoofddocent Europees recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen; research assistant aan de University of Michigan Law School; medewerker internationaal secretariaat van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (1970); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 17 september 1998 tot 13 september 2010.

Nicholas James Forwood
Nicholas James Forwood

geboren in 1948; afgestudeerd aan de universiteit van Cambridge, BA 1969, MA 1973 (werktuigkunde en rechtsgeleerdheid); ingeschreven bij de Engelse balie in 1970 en vervolgens praktiserend te Londen (1971-1999) en Brussel (1979-1999); in 1981 ingeschreven bij de Ierse balie; in 1987 benoemd tot Queen's Counsel; in 1998 Bencher (bestuurslid) van de Middle Temple; vertegenwoordiger van de balie van Engeland en Wales in de Raadgevende Commissie van de balies van de Europese Gemeenschap (CCBE) en voorzitter van de vaste delegatie van de CCBE bij het Hof van Justitie (1995-1999); lid van het bestuur van de World Trade Law Association en van de European Maritime Law Organization (1993-2002); rechter in het Gerecht van 15 december 1999 tot 7 oktober 2015.

Hubert Legal
Hubert Legal

geboren in 1954; lid van de Conseil d'État (Frankrijk); oud-leerling van de École normale supérieure van Saint-Cloud en van de École nationale d'administration; volledig bevoegd leraar Engels (1979-1985); rapporteur en vervolgens regeringscommissaris bij de afdelingen geschillen van bestuur van de Conseil d'État (1988-1993); juridisch adviseur van de permanente vertegenwoordiging van Frankrijk bij de Verenigde Naties te New York (1993-1997); referendaris in het kabinet van rechter Puissochet bij het Hof van Justitie (1997-2001); rechter in het Gerecht van eerste aanleg sedert 19 september 2001 tot 17 september 2007.

Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro
Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro

geboren in 1956; gestudeerd te Lissabon, Brussel en Straatsburg; advocaat in Portugal en te Brussel; vrij onderzoeker aan het Institut d'études européennes de l'Université Libre de Bruxelles; referendaris bij de Portugese rechter van het Hof van Justitie Moitinho de Almeida (1986-2000) en bij de president van het Gerecht van eerste aanleg Vesterdorf (2000-2003); rechter in het Gerecht sedert 31 maart 2003 tot 19 september 2016.

Franklin Dehousse
Franklin Dehousse

geboren in 1959; licentiaat in de rechtsgeleerdheid (université de Liège, 1981); aspirant (Nationaal Fonds voor wetenschappelijk onderzoek, 1985-1989); juridisch adviseur van de Kamer van volksvertegenwoordigers (1981-1990); doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Straatsburg, 1990); hoogleraar (université de Liège, universiteit van Straatsburg, Europacollege, Koninklijk Hoger Instituut voor defensie, Montesquieu-universiteit te Bordeaux; Collège Michel Servet van de universiteiten van Parijs; faculteit Notre Dame de la Paix te Namen); bijzonder vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken (1995-1999); directeur Europese studies van het Koninklijk Instituut voor internationale betrekkingen (1998-2003); assessor bij de Raad van State (2001-2003); adviseur bij de Europese Commissie (1990-2003); lid van het Observatorium van de rechten voor het internet (2001-2003); rechter in het Gerecht 7 oktober 2003 tot 19 september 2016.

Ena Cremona
Ena Cremona

geboren in 1936; gediplomeerde in talen van de koninklijke universiteit van Malta (1955); doctor in de rechtsgeleerdheid van de koninklijke universiteit van Malta (1958); advocate bij de balie van Malta sedert 1959; juridisch adviseur bij de National Council of Women of Malta (1964-1979); lid van de commissie van de overheidsdienst (1987-1989); lid van de raad van bestuur van de Lombard Bank (Malta) Ltd, als vertegenwoordiger van de Staat - aandeelhouder (1987-1993); lid van de verkiezingscommissie sedert 1993; jurylid voor doctoraalproefschriften aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de koninklijke universiteit van Malta; lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) (2003-2004); rechter in het Gerecht van 12 mei 2004 tot en met 22 maart 2012.

Ottó Czúcz
Ottó Czúcz

geboren in 1946; doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Szeged (1971); administrateur bij het ministerie van Arbeid (1971-1974); docent en hoogleraar (1974-1989), decaan van de faculteit rechtsgeleerdheid (1989-1990), vicerector (1992-1997) van de universiteit van Szeged; advocaat; lid van het presidium van de nationale pensioensverzekering; vicevoorzitter van het Europees Instituut voor sociale zekerheid (1998-2002); lid van de wetenschappelijke raad van de Internationale Vereniging voor sociale zekerheid; rechter in het Constitutioneel Hof (1998-2004); rechter in het Gerecht sedert 12 mei 2004 tot 19 september 2016.

Irena Wiszniewska-Białecka
Irena Wiszniewska-Białecka

geboren in 1947; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Warschau (1965-1969); onderzoekster (wetenschappelijk medewerkster, docente, hoogleraar) bij het instituut voor rechtswetenschappen van de Poolse academie van wetenschappen (1969-2004); onderzoekster bij het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent, Urheber- und Wettbewerbsrecht te München (1985-1986); advocate (1992-2000); rechter in het Administratief Hooggerechtshof (2001-2004); rechter in het Gerecht 12 mei 2004 tot 19 september 2016; overleden op 23 mei 2018.

Irena Pelikánová
Irena Pelikánová

geboren in 1949; doctor in de rechtsgeleerdheid, assistente economisch recht (vóór 1989), vervolgens doctor in de exacte wetenschappen, hoogleraar handelsrecht (sedert 1993) aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Karelsuniversiteit te Praag; lid van het bestuur van de effectencommissie (1999-2002); advocate; lid van de raad wetgeving van de Tsjechische regering (1998-2004); rechter in het Gerecht van 12 mei 2004 tot 26 september 2019.

Daniel Šváby
Daniel Šváby

geboren in 1951; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Bratislava); rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bratislava; rechter voor burgerrechtelijke zaken in het Hof van beroep te Bratislava, en vicepresident van dat hof; lid van de sectie burgerlijk recht en familierecht bij het instituut voor rechtsgeleerdheid van het ministerie van Justitie; tijdelijk rechter voor handelsrechtzaken in het Hooggerechtshof; lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (Straatsburg); rechter in het Constitutionele Hof (2000-2004); rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 12 mei 2004 tot en met 6 oktober 2009; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2009 tot 7 oktober 2021.

Vilenas Vadapalas
Vilenas Vadapalas

geboren in 1954; doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Moskou); doctor habilitas in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Warschau); hoogleraar aan de universiteit van Vilnius: internationaal recht (sedert 1981), rechten van de mens (sedert 1991) en gemeenschapsrecht (sedert 2000); adviseur van de regering voor buitenlandse zaken (1991-1993); lid van de coördinatiegroep van de delegatie voor de onderhandelingen met het oog op de toetreding tot de Europese Unie; directeur-generaal van het departement Europees recht van de regering (1997-2004); hoogleraar Europees recht aan de universiteit van Vilnius, bekleder van de Jean Monnetleerstoel; voorzitter van de Litouwse vereniging voor studies over de Europese Unie; rapporteur van de parlementaire werkgroep voor de grondwetsherziening met betrekking tot de toetreding van Litouwen; lid van de International Commission of Jurists (april 2003); rechter in het Gerecht sedert 12 mei 2004 tot 16 september 2013.

Küllike Jürimäe
Küllike Jürimäe

geboren in 1962; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Tartu (1981-1986); assistente van de openbare aanklager te Tallinn (1986-1991); gediplomeerde van de school voor diplomatieke wetenschappen van Estland (1991-1992); juridisch adviseur (1991-1993) en algemeen adviseur bij de kamer van koophandel en industrie (1992-1993); rechter in het hof van beroep te Tallinn (1993-2004); European Master in Human Rights and Democratisation, universiteiten van Padua en Nottingham (2002-2003); rechter in het Gerecht sedert 12 mei 2004 tot 23 oktober 2013; rechter in het Hof van Justitie sedert 23 oktober 2013.

Ingrida Labucka
Ingrida Labucka

geboren in 1963; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Letland (1986); inspecteur voor het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de regio Kirov en de stad Riga (1986-1989); rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Riga (1990-1994); advocate (1994-1998 en juli 1999-mei 2000); minister van Justitie (november 1998-juli 1999 en mei 2000-oktober 2002); lid van het Permanent Hof van Arbitrage te Den Haag (2001-2004); parlementslid (2002-2004); rechter in het Gerecht van 12 mei 2004 tot 25 februari 2020.

Verica Trstenjak
Verica Trstenjak

geboren in 1962; examen in de rechtsgeleerdheid (1987), doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Ljubljana (1995); hoogleraar (sinds 1996) rechts- en staatstheorie (rechtsleer) en privaatrecht; onderzoeker; doctoraalstudies aan de universiteit van Zürich, het instituut voor rechtsvergelijking van de universiteit van Wenen, het Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht te Hamburg en de Vrije Universiteit Amsterdam; gasthoogleraar aan de universiteit van Wenen, de universiteit van Freiburg (Duitsland) en de Bucerius Law School te Hamburg; hoofd van de juridische dienst (1994-1996) en staatssecretaris bij het ministerie van Wetenschap en Technologie (1996-2000); secretaris-generaal van de regering (2000); sinds 2003 lid van de werkgroep voor het Europees Burgerlijk Wetboek (Study Group on European Civil Code); verantwoordelijke voor het onderzoeksproject Humboldt (Humboldt Stiftung); publicatie van meer dan honderd juridische artikelen en diverse boeken over Europees recht en privaatrecht; prijs van de Vereniging van Sloveense juristen „jurist van het jaar 2003”; lid van de redactieraad van diverse juridische tijdschriften; secretaris-generaal van de vereniging van Sloveense juristen; lid van diverse verenigingen van juristen waaronder de Gesellschaft für Rechtsvergleichung; rechter in het Gerecht van eerste aanleg van 7 juli 2004 tot 6 oktober 2006; advocaat-generaal bij het Hof van Justitie van 7 oktober 2006 tot en met 28 november 2012.

Enzo Moavero Milanesi
Enzo Moavero Milanesi

geboren in 1954; doctor in de rechten (universiteit La Sapienza, Rome); studie Europees recht (Europacollege, Brugge); lid van de balie, advocaat (1978-1983); docent Europees recht aan de universiteiten La Sapienza, Rome (1993-1996), Luiss, Rome (1993-1996 en 2002-2006) en Bocconi, Milaan (1996-2000); adviseur voor Europese aangelegenheden bij de Italiaanse eerste minister (1993-1995); ambtenaar bij de Europese Commissie; juridisch adviseur en vervolgens kabinetschef van de vicevoorzitter (1989-1992), kabinetschef van de commissaris voor de interne markt (1995-1999) en de mededinging (1999), directeur bij het directoraat-generaal Mededinging (2000-2002), adjunct-secretaris-generaal van de Europese Commissie (2002-2005), directeur-generaal van het Bureau voor politiek adviseurs (2006); rechter in het Gerecht van 3 mei 2006 tot en met 15 november 2011.

Miro Prek
Miro Prek

geboren in 1965; afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid (1989); LL.M.; PhD; toegelaten tot de balie (1994); diverse taken en functies binnen de overheidsadministratie, met name bij het regeringsbureau voor wetgeving (adjunct-staatssecretaris en onderdirecteur, hoofd van de afdeling Europees recht en vergelijkend recht) en bij het bureau voor Europese zaken (adjunct-staatssecretaris); lid van het onderhandelingsteam voor de associatieovereenkomst (1994‑1996) en voor de toetreding tot de Europese Unie (1998‑2002), verantwoordelijk voor juridische aangelegenheden; praktiserend advocaat; teamleider en senior deskundige in door de Unie gefinancierde projecten voor de aanpassing aan de Europese wetgeving en voor de Europese integratie, met name in het westen van de Balkan; afdelingshoofd bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (2004‑2006); rechter in het Gerecht van 7 oktober 2006 tot 26 september 2019.

Teodor Tchipev
Teodor Tchipev

geboren in 1940; rechtenstudie aan de „St. Kliment Ohridski"-universiteit te Sofia (1961); doctor in de rechten (1977); advocaat (1963-1964); juridisch adviseur bij de staatsonderneming voor internationaal wegvervoer (1964-1973); belast met studies aan het juridisch instituut van de Bulgaarse academie van wetenschappen (1973-1988); belast met cursussen burgerlijk procesrecht aan de „St. Kliment Ohridski"-universiteit te Sofia (1988-1991); arbiter bij het Arbitragehof van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (1988-2006); rechter bij het grondwettelijk hof (1991-1994); geassocieerd hoogleraar aan de „Paissiy Hilendarski"-universiteit te Plovdiv (februari 2001-2006); minister van Justitie (1994-1995); docent burgerlijk procesrecht aan de Nieuwe Bulgaarse universiteit te Sofia (1995-2006); Rechter in het Gerecht van 12 januari 2007 tot en met 29 juni 2010.

Valeriu M. Ciucă
Valeriu M. Ciucă

geboren in 1960; licentiaat in de rechten (1984), doctor in de rechten (1997) (universiteit Alexander Ioan Cuza te Iaşi); rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Suceava (1984-1989); militair rechter in de militaire rechtbank te Iaşi (1989-1990); hoogleraar aan de universiteit Alexander Ioan Cuza te Iaşi (1990-2006); specialisatiebeurs privaatrecht aan de universiteit van Rennes (1991-1992); lector aan de universiteit Petre Andrei te Iaşi (1999-2002); geassocieerd hoogleraar aan de universiteit Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); rechter in het Gerecht van 12 januari 2007 tot en met 26 november 2010.

Alfred Dittrich
Alfred Dittrich
geboren in 1950; rechtenstudie aan de universiteit van Erlangen-Nürnberg (1970-1975); Rechtsreferendar in het rechtsgebied van het Oberlandesgericht Nürnberg (1975-1978); bestuurder bij het bondsministerie van Economie (1978-1982); administrateur bij de permanente vertegenwoordiging van de Bondsrepubliek Duitsland bij de Europese Gemeenschappen (1982); administrateur bij het bondsministerie van Economie, bevoegd voor kwesties van gemeenschapsrecht en mededinging (1983-1992); hoofd van de afdeling „Recht van de Europese Unie" (1992-2007) van het ministerie van Justitie; hoofd van de Duitse delegatie binnen de werkgroep „Hof van Justitie" van de Raad; gemachtigde van de bondsregering in een groot aantal zaken voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen; rechter in het Gerecht van 17 september 2007 tot 26 september 2019.
Santiago Soldevila Fragoso
Santiago Soldevila Fragoso

geboren in 1960; afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid aan de Universidad Autónoma van Barcelona (1983); rechter (1985); sinds 1992 magistraat bij de kamer voor administratiefrechtelijke geschillen van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias te Santa Cruz de Tenerife (1992 en 1993) en bij de Audiencia Nacional (Madrid, mei 1998-augustus 2007), waar hij zich heeft beziggehouden met beroepen in belastingzaken (btw), beroepen tegen algemene bestuursrechtelijke voorschriften van de minister van Economische Zaken en diens besluiten inzake staatssteun of vermogensrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid, alsmede tegen alle overeenkomsten van de centrale economische toezichthoudende autoriteiten op het gebied van banken, beurzen, energie, verzekeringen en mededinging; referendaris bij het Constitutioneel Hof (1993-1998); rechter in het Gerecht sedert 17 september 2007 tot 16 september 2013.

Laurent Truchot
Laurent Truchot

geboren in 1962; afgestudeerd aan het Institut d'études politiques de Paris (1984); École nationale de la magistrature (1986-1988); rechter in het Tribunal de grande instance de Marseille (januari 1988-januari 1990); magistraat bij de direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice (januari 1990-juni 1992); adjunctafdelingshoofd, vervolgens afdelingshoofd bij de direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (juni 1992- september 1994); technisch adviseur bij de garde des Sceaux, ministre de la Justice (september 1994-mei 1995); rechter in het Tribunal de grande instance de Nîmes (mei 1995-mei 1996); referendaris bij het Hof van Justitie bij advocaat-generaal P. Léger (mei 1996-december 2001); magistraat bij het Hof van cassatie (december 2001-augustus 2007); rechter in het Gerecht sedert 17 september 2007 tot 16 september 2013.

Kevin O
Kevin O'Higgins

geboren in 1946; studies aan Crescent College te Limerick, Clongowes Wood College, University College Dublin (BA en diploma Europees recht) en Kings Inns; ingeschreven bij de balie van Ierland in 1968; Barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar van Ierland, 1982-1986); rechter in de Circuit court (1986-1997); rechter in de High Court van Ierland (1997-2008); bestuurslid van Kings Inns; vertegenwoordiger van Ierland bij de adviesraad van Europese rechters (2000-2008); rechter in het Gerecht sedert 15 september 2008 tot 16 september 2013.

Dimitrios Gratsias
Dimitrios Gratsias

geboren in 1957; diploma rechtsgeleerdheid van de universiteit van Athene (1980); diploma voortgezette studies publiekrecht van de universiteit Paris I, Panthéon-Sorbonne (1981); getuigschrift van het Centre universitaire d'études communautaires et européennes (universiteit Paris I) (1982); auditeur bij de Raad van State (1985 1992); assessor bij de Raad van State (1992 2005); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1994 1996); plaatsvervangend lid van het bijzonder Hooggerechtshof van Griekenland (1998 en 1999); staatsraad bij de Raad van State (2005); lid van het bijzonder hof voor geschillen inzake onrechtmatige rechtspraak (2006); lid van de hoge raad voor de bestuursrechtspraak (2008); inspecteur van de bestuursrechtbanken (2009 2010); rechter in het Gerecht sinds 25 oktober 2010 tot 7 oktober 2021; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2021.

Andrei Popescu
Andrei Popescu

geboren in 1948; licentiaat in de rechten van de universiteit van Boekarest; postuniversitaire studie internationaal arbeidsrecht en Europees sociaal recht, universiteit van Genève (1973-1974); doctor in de rechten van de universiteit van Boekarest (1980); assistent-stagiair (1971-1973), assistent (1974-1975) en vervolgens docent arbeidsrecht aan de universiteit van Boekarest (1985-1990); hoofdonderzoeker aan het Instituut voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van arbeid en sociale bescherming (1990-1991); adjunct-directeur-generaal (1991-1992) en vervolgens directeur (1992-1996) bij het ministerie van Arbeid en Sociale Zaken; lector (1997) en vervolgens hoogleraar aan de Nationale school voor politieke en administratieve studies, Boekarest (2000); staatssecretaris bij het ministerie van Europese Integratie (2001-2005); afdelingshoofd bij de Wetgevende raad van Roemenië (1996-2001 en 2005-2009); stichtend directeur van het Roemeens tijdschrift voor Europees recht; voorzitter van de Roemeense vereniging voor Roemeens recht (2009-2010); gemachtigde van de Roemeense regering voor de rechterlijke instanties van de Europese Unie (2009-2010); rechter in het Gerecht sedert 26 november 2010 tot 19 september 2016.

Guido Berardis
Guido Berardis
geboren in 1950; licentiaat in de rechten (universiteit van Rome, La Sapienza, 1973), diploma hogere Europese studies van het Europacollege (Brugge, 1974 1975); ambtenaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen (directoraat „Internationale zaken" van het directoraat-generaal Landbouw, 1975 1976); lid van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen (1976 1991 en 1994 1995); vertegenwoordiger van de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te Luxemburg (1990 1991); referendaris bij rechter G. F. Mancini in het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1991 1994); juridisch adviseur van de leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen M. Monti (1995 1997) en F. Bolkestein (2000 2002); directeur van het directoraat „Beleid ten aanzien van overheidsopdrachten" (2002 2003), van het directoraat „Diensten, intellectuele en industriële eigendom, media en gegevensbescherming" (2003 2005) en van het directoraat „Diensten" (2005 2011) van het directoraat-generaal Interne markt van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; bijzondere juridische adviseur en directeur van het team „Justitie, vrijheid en veiligheid, privaatrecht en strafrecht" bij de juridische dienst van de Europese Commissie (2011 2012); rechter in het Gerecht van 17 september 2012 tot 26 september 2019.
Carl Wetter
Carl Wetter

geboren in 1949; gediplomeerde in de economie (Bachelor of Arts, 1974) en in de rechten (Master of Laws, 1977) van de universiteit van Uppsala; administrateur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1977); ingeschreven bij de Zweedse balie (sedert 1983); lid van de Zweedse werkgroep mededingingsrecht bij de International Chamber of Commerce (ICC); docent mededingingsrecht (universiteiten van Lund en Stockholm); auteur van tal van publicaties; rechter in het Gerecht sedert 18 maart 2013 tot 19 september 2016.

Egidijus Bieliūnas
Egidijus Bieliūnas

geboren in 1950; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Vilnius (1973); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (1978); assistent, hoofddocent en vervolgens hoogleraar aan de universiteit van Vilnius (1977 1992); adviseur bij de juridische afdeling van het parlement van de Republiek Litouwen (1990 1992); adviseur bij de Litouwse ambassade in België (1992 1994); adviseur bij de Litouwse ambassade in Frankrijk (1994 1996); lid van de Europese Commissie voor de rechten van de mens (1996 1999); rechter in het hoogste gerechtshof van Litouwen (1999 2011); hoogleraar, leerstoel strafrecht, aan de universiteit van Vilnius (2003 2013); vertegenwoordiger van de Republiek Litouwen bij het gemeenschappelijk controleorgaan Eurojust (2004 2011); rechter in het constitutioneel hof van de Republiek Litouwen (2011 2013); rechter in het Gerecht van 16 september 2013 tot 26 september 2019.

Viktor Kreuschitz
Viktor Kreuschitz

Viktor Kreuschitz, geboren in 1952 te Boedapest (Hongarije), behaalde in 1980 zijn rechtendiploma aan de Universität Wien (universiteit van Wenen, Oostenrijk), gevolgd door een doctoraat in de rechten in 1981.

Hij begon zijn beroepsloopbaan in 1980 als wetenschappelijk medewerker aan het Institut für Staats- und Verwaltungsrecht (instituut voor staats- en administratief recht) van de Universität Wien. In 1981 trad hij als ambtenaar in dienst bij de afdeling constitutionele zaken van de Oostenrijkse bondskanselarij, waar hij tot 1987 werkzaam was. Van 1987 tot 1997 was hij lid van de Datenschutzkommission (commissie gegevensbescherming, Oostenrijk).

Vervolgens trad hij in dienst als juridisch adviseur bij de Juridische dienst van de Europese Commissie en vertegenwoordigde hij de Commissie van 1997 tot 2013 in een groot aantal zaken voor de rechterlijke instanties van de Unie en het Hof van Justitie van de Europese Vrijhandelsassociatie.

Rechter in het Gerecht van 16 september 2013 tot 15 september 2022.

Anthony Michael Collins
Anthony Michael Collins

geboren in 1960; gediplomeerde van het Trinity College, Dublin (rechtswetenschappen) (1984) en van de Honourable Society of the King's Inns, Dublin (Barrister-at-Law) (1986); bestuurslid van de Honourable Society of King's Inns (sinds 2013); adjunct-hoogleraar, University College Cork (sinds 2015); lid van het directiecomité van het Irish Centre for European law (sinds 1997); Barrister-at-Law (1986-1990 en 1997-2003) en Senior Counsel (2003-2013) aan de Ierse balie; referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1990-1997); vicepresident van de raad van Europese nationale jeugdcomités (1979-1981); secretaris-generaal van het Organising Bureau of European School Student Unions (1977-1984); secretaris-generaal van de Irish Union of School Students (1977-1979); lid van de permanente delegatie van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) bij de gerechten van de EU en de EVA (2006-2013); rechter in het Gerecht sedert 16 september 2013 tot 7 oktober 2021; advocaat-generaal in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2021.

 

Ignacio Ulloa Rubio
Ignacio Ulloa Rubio

geboren in 1967; cum laude afgestudeerd in de rechten (1985 1990) en doctoraat (1990 1993) aan de Universidad Complutense, Madrid; officier van justitie te Gerona (2000 2003); adviseur voor juridische aangelegenheden en rechten van de mens bij de Coalition Provisional Authority, Bagdad, Irak (2003 2004); rechter in eerste aanleg en rechter van instructie (2003 2007) en vervolgens magistrado, Gerona (2008); adjunct-hoofd van de geïntegreerde rechtsstaatmissie EUJUST LEX voor Irak van de Raad van de Europese Unie (2005 2006); rechtskundig adviseur bij het Tribunal Constitucional (2006 2011 en 2013); staatssecretaris voor veiligheid (2012 2013); deskundige op het gebied van de rechtsstaat en de hervorming van de veiligheidssector bij de Raad van de Europese Unie (2005 2011); extern deskundige op het gebied van strafrecht en grondrechten bij de Europese Commissie (2011 2013); onderwijs en een groot aantal publicaties; rechter in het Gerecht van 16 september 2013 tot 26 september 2019.

Ian Stewart Forrester
Ian Stewart Forrester

geboren in 1945; diploma’s van de universiteit van Glasgow (MA 1965, LLB 1967) (geschiedenis en Engelse literatuur, rechtsgeleerdheid); meester in het civiele recht aan de Tulane-universiteit van Louisiana (MCL 1969); inschrijving bij de balie van Schotland (1972) en de balie van New York (1977); benoeming tot Queen’s Counsel (1988); inschrijving bij de balie van Engeland en Wales (1996) en bij de balie van Brussel (1999); uitoefening van het beroep van advocaat bij de balies van Edinburgh, Brussel, Londen en New York; gasthoogleraar (1991) en doctor honoris causa (2009) aan de universiteit van Glasgow; bencher of Middle Temple (2012); arbiter bij de Internationale Kamer van Koophandel (IKK), bij het Internationaal Centrum voor de Beslechting van Investeringsgeschillen (ICSID) en het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS); auteur van vele publicaties; rechter in het Gerecht van 7 oktober 2015 tot 31 januari 2020.

Constantinos Iliopoulos
Constantinos Iliopoulos

Constantinos Iliopoulos, geboren in 1948 te Athene (Griekenland), behaalde in 1971 een rechtendiploma aan de Panepistimio Athinon (universiteit van Athene) en in 1974 een diploma in de economie aan de Oikonomiko Panepistimio Athinon (economische hogeschool van Athene). Hij verwierf in 1984 een doctorstitel in de rechtsgeleerdheid aan de Universität Hamburg (universiteit van Hamburg, Duitsland) op basis van een proefschrift over mededingingsrecht.

Hij werd in 1973 toegelaten tot de Atheense balie en oefende tot 2016 het beroep van advocaat uit. Van 1992 tot 2006 was hij lid van de Elliniki Epitropi Antagonismou (Helleense mededingingscommissie). Van 2002 tot 2003 was hij juridisch adviseur van de Cypriotische regering inzake vennootschapsrecht en intellectuele eigendom met het oog op de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie. Van 2007 tot 2009 was hij juridisch adviseur van de Griekse minister van Economische Ontwikkeling en Energie.

Daarnaast was hij betrokken bij onderwijsactiviteiten. Zo was hij van 1980 tot 1984 wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Europees recht van de rechtenfaculteit van de Universität Hamburg. Van 1992 tot 2006 was hij aan diezelfde universiteit docent Europees recht, Europees consumentenrecht, Europees vennootschapsrecht, Europees handelsrecht en Europees intellectuele-eigendomsrecht. In 2015 was hij er gasthoogleraar. Ook doceerde hij van 2007 tot 2015 als hoogleraar internationaal en Europees economisch recht aan de rechtenfaculteit van de Democritio Panepistimio Thrakis (Democritus-universiteit van Thracië, Griekenland). Van 2015 tot 2016 was hij daar tevens hoogleraar in de masteropleiding internationaal en Europees energierecht. Vanaf 2016 was hij honorair hoogleraar en gaf hij in het kader van dit masterprogramma cursussen over Europees energierecht.

Als auteur van talrijke publicaties heeft de heer Iliopoulos zich in zijn geboorteland ingezet voor de organisatie van het juridisch onderzoek binnen de Elliniki Enosi Eyropaikou Dikaiou (Helleense vereniging voor Europees recht), waarvan hij van 1987 tot 2002 penningmeester was, van 2002 tot 2019 secretaris-generaal en sedert 2019 lid van de raad van bestuur. Van 2012 tot 2016 was hij stichtend lid en secretaris-generaal, en sinds 2017 voorzitter van de Elliniki Enosi Dikaiou Energeias (Helleense vereniging voor energierecht).

Hij heeft zich door zijn doctoraatsstudie in Hamburg altijd sterk verbonden gevoeld met de Duitse rechtscultuur. Sinds 1987 is hij vicevoorzitter van de Duits-Helleense vereniging van advocaten (Hamburg) en in 1990 werd hij secretaris-generaal van de Grieks-Duitse vereniging van advocaten (Athene). Van 2005 tot 2011 was hij tevens lid van de raad van bestuur van het Κentro Diethnous kai Eyropaikou Oikonomikou Dikaiou sti Thessaloniki (Centrum voor internationaal en Europees economisch recht te Thessaloniki, Griekenland).

Rechter in het Gerecht van13 april 2016 tot 15 september 2022.

Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

geboren in 1957; gediplomeerde in de rechten van de Complutense-universiteit te Madrid (1979) en master aan de Fletcher School of Law and Diplomacy van de Tufts University (Verenigde Staten) (1985); hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de universiteit CEU San Pablo (1985 1993); juridisch adviseur bij de raad van state (1983 1996); secretaris-generaal van het Center for the Advanced Study in the Social Sciences van het Juan March Institute (1991 1996); ondersecretaris bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (1996 2001); bedrijfsjurist (2001 2003); advocaat (2004 2005); directeur master internationale betrekkingen en hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan het Instituto de Empresa (2007 2013); senior juridisch adviseur bij de raad van state (2005 2016); rechter in het Gerecht van 13 april 2016 tot 26 september 2019.

René Barents
René Barents

René Barents, geboren in 1951 te Rotterdam (Nederland), behaalde in 1973 zijn rechtendiploma alsmede een onderwijsbevoegdheid in de economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij voltooide zijn academische opleiding in 1981 met een proefschrift waarop hij aan de Universiteit Utrecht (Nederland) promoveerde tot doctor in de rechten.

Hij begon zijn beroepsloopbaan bij het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht, waar hij achtereenvolgens wetenschappelijk onderzoeker (1973-1974) en wetenschappelijk medewerker (1974-1979) was, met name op het gebied van het Europees recht en het economisch recht. In die hoedanigheid doceerde hij van 1979 tot 1981 ook aan de Universiteit van Leiden. Van 1988 tot 2003 was hij hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Maastricht (Nederland). In 2003 werd hij aan diezelfde universiteit honorair hoogleraar Europees recht. René Barents is auteur van talrijke publicaties op het gebied van het Unierecht. Hij trad in 1981 in dienst van het Europees Hof van Justitie als referendaris van achtereenvolgens advocaat-generaal Pieter VerLoren van Themaat (1981-1986) en advocaat-generaal Jean Mischo (1986). Van 1986 tot 1987 was hij hoofd van de afdeling statutaire rechten van de afdeling personeelszaken van het Hof.

Van 1987 tot 1991 werkte hij bij de juridische dienst van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. In 1991 keerde hij terug naar het Hof van Justitie, waar hij vervolgens tot 2000 referendaris was in het kabinet van rechter Paul Joan George Kapteyn. Van 2000 tot 2009 was hij afdelingshoofd bij de directie Onderzoek en Documentatie, waarvan hij van 2009 tot 2011 directeur was.

Tussen 1993 en 2011 was hij tevens adviseur van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Hij werd op 6 oktober 2011 benoemd tot rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken, welk ambt hij bekleedde tot en met 31 augustus 2016.

rechter in het Gerecht van 19 september 2016 tot 15 september 2022.

Peter George Xuereb
Peter George Xuereb

geboren in 1954; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Malta (1977); Master of Laws van de universiteit van Londen (1979); doctor in de rechtsgeleerdheid (universiteit van Cambridge, 1982); docent aan het Ealing College of Higher Education (1982‑1984); docent aan de universiteit van Exeter (1984‑1990); hoofddocent aan de universiteit van Londen, Queen Mary and Westfield College (1990‑1993); juridisch adviseur in de privésector, vervolgens bij het parlement van Malta (1993‑2016); hoogleraar en hoofd van het departement Europees recht en vergelijkend recht van de universiteit van Malta (1993‑2016); directeur van het centrum voor documentatie en onderzoek van de universiteit van Malta (1993‑2016); voorzitter van de Maltese vereniging voor Europees recht; auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht (2016‑2018); rechter in het Hof van Justitie sedert 8 oktober 2018.

Zoltán Csehi
Zoltán Csehi

geboren in 1965; gediplomeerde in de rechten van de universiteit Loránd Eötvös te Boedapest (1990), in de kunstgeschiedenis (1992) en Master of Laws van de universiteit van Heidelberg (1991); doctor in de rechtsgeleerdheid (2004); advocaat aan de balie van Boedapest (1995 2016); hoofddocent in de rechtsgeleerdheid (1991 2005) en hoogleraar in de rechtsgeleerdheid (2005 2016) aan de universiteit Loránd Eötvös; hoofd van het departement handelsrecht (2007 2013), vervolgens hoofd van het departement privaatrecht en handelsrecht en hoogleraar (2013 2016) aan de katholieke universiteit Péter Pázmány te Boedapest; gasthoogleraar aan de katholieke universiteit van Lyon (2013 2016); scheidsrechter in het permanente hof van arbitrage bij de Hongaarse beurs en ad hocscheidsrechter (2004 2016); rechter in het Gerecht sedert 13 april 2016 tot 7 oktober 2021; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2021.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

geboren in 1950; doctoraat in de rechtsgeleerdheid en advocaat aan de balie van Padua; assistant, vervolgens senior onderzoeker burgerlijk en vergelijkend recht aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Padua (1977-1982); hoofddocent gemeenschapsrecht aan het Europacollege (Parma, 1990-1998) en aan de rechtenfaculteiten van de universiteit van Padua (1985-1987), de universiteit van Macerata (1991-1994), de universiteit van Napels (1995) en de Università degli studi di Milano (2000-2001); lid van het wetenschappelijk comité Master in European integration aan de universiteit van Padua; ambtenaar bij de directie bibliotheek, onderzoek en documentatie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (1982-1984); referendaris bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bij advocaat-generaal G. F. Mancini (1984-1988); juridisch adviseur van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, de heer E. Vinci (1988-1993); afdelingshoofd bij de juridische dienst van het Europees Parlement (1995-1999); directeur wetgevingscoördinatie en bemiddeling, interinstitutionele betrekkingen en betrekkingen met de nationale parlementen bij het Europees Parlement (1999-2004); directeur externe betrekkingen bij het Europees Parlement (2004-2006); directeur wetgevingszaken bij de juridische dienst van het Europees Parlement (2006-2011); auteur van meerdere publicaties op het terrein van Italiaans burgerlijk recht en het recht van de Europese Unie; rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2011 tot en met 31 augustus 2016; rechter in het Gerecht van 19 september 2016 tot 26 september 2019.

Barna Berke
Barna Berke

geboren in 1966; gediplomeerde in de rechten van de universiteit Loránd Eötvös van Boedapest (1990); Master of Laws van de universiteit van Stockholm (1995); advocaat bij de balie van Boedapest; juridisch adviseur bij het Hongaarse parlement tijdens de toetreding van Hongarije tot de Europese Unie (1994-1996 en 2002-2004); referendaris bij de president van het Hongaarse grondwettelijke hof (1997-2000); vicevoorzitter van de mededingingsautoriteit, vervolgens voorzitter van de raad voor de mededinging (2000-2002); arbiter bij het permanente arbitragehof van de financiële en kapitaalmarkten (2008-2014); docent (1990-1994); lector (1995-1999), vervolgens hoofdlector (2003-2016) aan de universiteit Loránd Eötvös van Boedapest; staatssecretaris Europese en internationale justitiële samenwerking van het ministerie van Justitie (2014-2016); rechter in het Gerecht van19 september 2016 tot 1 augustus 2021, dag van zijn overlijden.

Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

geboren in 1967; licentiaat in de rechtsgeleerdheid van de universiteit Alexandru Ioan Cuza van Iași (1990); doctoraat in de rechtsgeleerdheid (1999); rechter in de rechtbank voor sector 4 van Boekarest (1991-1996); rechter (1996-1999) en afdelingspresident (1997-1999) bij de rechtbank van Boekarest; rechter (1999-2005) en afdelingspresident (1999-2003) bij het gerechtshof van Boekarest; lid van de grote kamer van beroep van het Europees Octrooibureau (2006-2016); docent, vervolgens directeur van het nationale instituut voor de magistratuur (2011-2016); rechter in het hoge hof van cassatie en justitie van Roemenië (2006-2016); lid van de wetenschappelijke raad van het nationale instituut voor de magistratuur en de raad van bestuur van de nationale school voor griffiers (2011-2016); verkozen tot lid van de raad voor doctoraalopleidingen van de universiteit van Boekarest (2012-2016); rechter in het Gerecht sedert 19 september 2016  tot 7 oktober 2021; rechter in het Hof van Justitie sedert 7 oktober 2021.

Hans Jung
Hans Jung

geboren in 1944; Duitse nationaliteit; assistent en vervolgens assistent-hoogleraar aan de rechtenfaculteit (Berlijn); advocaat (Frankfurt); jurist-vertaler bij het Hof van Justitie; referendaris bij de president van het Hof van Justitie Kutscher, vervolgens bij de Duitse rechter in het Hof van Justitie; adjunct-griffier van het Hof van Justitie; griffier van het Gerecht van eerste aanleg van 10 oktober 1989 tot 5 oktober 2005; overleden op 26 september 2009.

Emmanuel Coulon
Emmanuel Coulon

Emmanuel Coulon, geboren in 1968 te Versailles (Frankrijk), studeerde rechten aan de universiteit Paris II Panthéon-Assas (Frankrijk) en bedrijfskunde aan de universiteit Paris Dauphine-PSL (Paris IX) (Frankrijk), waar hij respectievelijk in 1990 een rechtendiploma en in 1991 een diploma bedrijfskunde behaalde. Vervolgens studeerde hij aan het Europacollege te Brugge (België) waar hij in 1992 een Master of Laws (LLM) in Europees recht behaalde.

In 1993 slaagde hij voor het toelatingsexamen van het regionale opleidingscentrum voor de advocatuur te Parijs. In 1995 behaalde hij het certificaat van bekwaamheid als advocaat bij de balie van Brussel (België). Als lid van die balie was hij werkzaam bij een internationaal advocatenkantoor. In 1998 slaagde hij voor een door de Commissie van de Europese Gemeenschappen (thans Europese Unie) georganiseerd algemeen vergelijkend onderzoek.

In 1996 werd hij door de president van het Gerecht, Antonio Saggio, aangeworven als referendaris. Als zodanig was hij werkzaam binnen een taskforce belast met mededingingszaken. In 1998 werd hij referendaris in het kabinet van president Bo Vesterdorf, welke functie hij bekleedde tot 2002. In 2003 werd hij benoemd tot kabinetschef van de president, een nieuw gecreëerde functie bij het Gerecht.

Hij is auteur van diverse publicaties op het gebied van het Unierecht, met name over het procesrecht en de rechtsbedeling.

Griffier van het Gerecht van 6 oktober 2005 tot en met 30 april 2023.