Avaliku Teenistuse Kohus
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Sündinud 1946; õigusteaduste õpingud (Master of Arts, Oxfordi ülikool, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); õppejõud, University College London (1967-1973); barrister (London, 1972-1974); ametnik, vanemametnik Euroopa Inimõiguste Kohtus (1974-1990); külalisprofessor Kanadas Saskatoonis Saskatchewani ülikoolis (1988); Euroopa Nõukogu personalijuht (1990-1993); osakonnajuhataja (1993-1995); asekohtusekretär (1995-2001); Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtusekretär (2001-september 2005); Avaliku Teenistuse Kohtu president 6. oktoobrist 2005 kuni 6. oktoobrini 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Sündinud 1956; õigusteaduste diplom (université libre de Bruxelles, 1979); eridiplom rahvusvahelise õiguse alal (Brüssel, 1980); õigusteaduste doktor (1989); Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles'i õigustalituse jurist (1979-1984); Euroopa Ühenduste Komisjoni ametnik (sotsiaalküsimuste peadirektoraat, 1984-1988); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituse teenistuja (1988-1994); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (1994-2005); õppejõud Charleroi' ülikoolis (rahvusvaheline sotsiaalõigus ja Euroopa õigus, 1989-1991), Mons-Hainaut' ülikoolis (Euroopa õigus, 1991-1997), Liège'i ülikoolis (Euroopa avaliku teenistuse õigus 1989-1991; Euroopa Liidu institutsiooniline õigus 1995-2005; Euroopa sotsiaalõigus 2004-2005) ning alates 2006. aastast Brüsseli Vabas Ülikoolis (Euroopa Liidu institutsiooniline õigus); mitu Euroopa sotsiaalõiguse ja Euroopa Liidu institutsioonilise õiguse teemalist publikatsiooni; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik alates 6. oktoobrist 2005; Avaliku Teenistuse Kohtu president 7. oktoober 2011 kuni 31. august 2016.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Sündinud 1952; Helsingi Kõrgema Kommertskooli ja Helsingi Ülikooli õigusteaduskonna diplom; Soome Kõrgema Halduskohtu nõunik; valitsuse õiguskaitsekomitee peasekretär; Kõrgema Halduskohtu vanemametnik; halduskohtumenetluse reformikomitee peasekretär, Justiitsministeeriumi õigusloomeosakonna nõunik; EFTA Kohtu asekohtusekretär; Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik; Kõrgema Halduskohtu kohtunik (1998-2005); pagulaste õiguskaitsekomisjoni liige; Soome kohtuasutuste arendamise komitee aseesimees; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 6. oktoobrini 2009; Üldkohtu kohtunik alates 7. oktoobrist 2009; Üldkohtu asepresident alates 17. septembrist 2013.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

Sündinud 1955; õigusteaduste diplom (Thessaloníki ülikool, 1977); eridiplom Euroopa õiguse alal (Institut d'études européennes de l'université libre de Bruxelles, 1980); õigusteaduste doktor (Thessaloníki ülikool, 1984); jurist-lingvist Euroopa Ühenduste Nõukogus (1980-1982); Thessaloníki rahvusvahelise kaubandusõiguse ja Euroopa õiguse keskuse teadlane (1982-1984); Euroopa Ühenduste Kohtu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni ametnik (1986-1990); ühenduse õiguse, rahvusvahelise eraõiguse ja inimõiguste professor Ateena Panteioni ülikoolis (alates 1990); justiitsministeeriumi välisnõunik Euroopa asjade alal ja Lugano konventsiooni alalise komitee liige (1991-2004); riikliku konkurentsialase komisjoni liige (1999-2005); telekommunikatsiooni ja posti puudutava riikliku komisjoni liige (2000-2002); Thessaloníki advokatuuri liige, advokaat kassatsioonikohtus; Euroopa advokaatide liidu (UAE) asutajaliige; rahvusvahelise võrdleva õiguse akadeemia liige; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 6. oktoobrini 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

Sündinud 1950; Wrocławi ülikooli õigusteaduste diplom (1972); õigusteaduste doktor (Łódź, 1982); advokaat, Poola Vabariigi advokatuuri liige (alates 1977); külalisteadlane (Paris X ülikool, 1987-1988; Nantes'i ülikool, 1993-1994); Solidarnośći ekspert (1995-2000); Euroopa tööja sotsiaalõiguse õppejõud Łódźi ülikoolis (1997-1998 ja 2001-2005); Varssavi kõrgema kaubanduskooli professor (2002); tööõiguse ja sotsiaalkindlustusõiguse professor Varssavi Kardinal Stefan Wyszyński ülikoolis (2002-2005); töö- ja sotsiaalasjade abiminister (1998-2001); Poola Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise läbirääkimiste komisjoni liige (1998-2001); Poola valitsuse esindaja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni juures (1998-2001); mitme Euroopa töö- ja sotsiaalõiguse alase teose autor; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 7. oktoobrini 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Sündinud 1967; Grenobleʼi Institut dʼétudes politiquesʼi (1988) ja École nationale dʼadministrationʼi (1993) diplom; riiginõukogu auditeur (rapporteur kohtuvaidluste osakonnas (1993-1997) ja sotsiaalküsimuste osakonna liige (1996-1997)); riiginõukogu maître des requêtes (1996-2008); õppejõud Pariisi Institut dʼétudes politiquesʼis (1993 1995); valitsuse komissar cassation des pensionsʼi erikomisjonis (1994 1996); õigusnõunik avaliku teenistuse ministeeriumis ja Pariisi linnavalitsuses (1995 1997); Yonneʼi departemangu prefektuuri peasekretär, Auxerreʼi linnajao abiprefekt (1997 1999); Savoie departemangu prefektuuri peasekretär, Chambery linnajao abiprefekt (1999 2001); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (2001-2005); NATO vaidluste lahendamise komisjoni koosseisuline liige (2001-2005); Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik (2005 2011, koja esimees 2008 2011); riiginõukogu liige (kohtuvaidluste osakonna 8. koja presidendi asetäitja 2011 2013); Euroopa Kosmoseagentuuri vaidluste lahendamise komisjoni liige (2011 2013); Üldkohtu kohtunik alates 16. septembrist 2013.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Sündinud 1945; ülikooliõpingud Berliinis, Münchenis, Maini-äärses Frankfurdis (1966-1972); esimene riigieksam (1972); kohtunikupraktika Maini-äärses Frankfurdis (1972-1973 ja 1974-1975); Collège d'Europe Bruges (1973-1974); teine riigieksam (Maini-äärne Frankfurt, 1976); tööhõiveameti õigusnõunik ning advokaat (1976); töökohtu kohtunik (Hesseni liidumaa, 1977-1993); õppejõud Mainiäärse Frankfurdi Fachhochschule für Sozialarbeit'is ja Wiesbadeni Verwaltungsfachhochschule's (1979-1990); siseriiklik ekspert Euroopa Ühenduste Komisjoni õigustalituses (1993-1996 ja 2001-2005); sotsiaalküsimuste atašee Saksamaa Liitvabariigi suursaatkonnas Madridis (1996-2001); Maini-äärse Frankfurdi töökohtu kohtunik (veebruar-september 2005); Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2005 kuni 13. aprill 2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Sündinud 1956; õigusteaduste õpingud (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); rahvusvahelisele kaubandusele spetsialiseerumine (Mehhiko, 1983); eurointegratsioonialased õpingud (Barcelona kaubanduskoda, 1985) ja ühenduse õiguse alased õpingud (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); Generalitat de Catalunya ametnik (tööstus- ja energeetikaministeeriumi õigustalitus, aprill 1984-august 1986); Barcelona advokatuuri liige (1985-1987); Euroopa Ühenduste Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonna ametnik, hiljem vanemametnik (1986-1994); Euroopa Kohtu õigusnõunik (kohtujurist D. Ruiz-Jarabo Colomeri kabinetis, jaanuar 1995-aprill 2004; kohtunik U. Lõhmuse kabinetis, mai 2004-august 2009); ühenduse menetlusõiguse lektor (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993-2000); mitu publikatsiooni ja kursust Euroopa sotsiaalõiguse alal; ühenduse sordiameti apellatsioonikoja liige (2006-2009); Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2009 kuni 13. aprill 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Sündinud 1950; õigusteaduste doktor ja Padova advokatuuri kuuluv advokaat; Padova ülikooli õigusteaduskonna tsiviilõiguse ja võrdleva õiguse assistent ja seejärel koosseisuline teadustöötaja (1977-1982); ühenduse õiguse lektor Euroopa kolledžis (Parma, 1990-1998), Padova (1985-1987), Macerata (1991-1994), Napoli (1995) ja Milano (2000-2001) ülikooli õigusteaduskondades; Padova ülikooli teaduskomitee „Master in European integration“ liige; Euroopa Ühenduste Kohtu raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadi ametnik (1982-1984); kohtujurist G. F. Mancini nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1984-1988); Euroopa Parlamendi peasekretäri E. Vinci õigusnõustaja (1988-1993); Euroopa Parlamendi õigustalituse allüksuse juhataja (1995-1999); Euroopa Parlamendi õigusloome ja lepitusmenetluse, institutsioonidevaheliste suhete ja liikmesriikide parlamentidega suhtlemise valdkonna eest vastutav direktor (1999-2004); Euroopa Parlamendi välissuhete direktor (2004-2006); Euroopa Parlamendi õigustalituse õigusloome eest vastutav direktor (2006-2011); arvukate publikatsioonide autor Itaalia tsiviilõiguse ja Euroopa Liidu õiguse küsimustes; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik 19. septembrist 2016 kuni 26. septembrist 2019.

René Barents
René Barents

Sündinud 1951; õigusteaduste diplom ja eridiplom majandusteaduste alal (Rotterdami Erasmuse ülikool, 1973); õigusteaduste doktor (Utrechti ülikool, 1981); teadustöötaja Euroopa õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse alal (1973-1974) ning Euroopa õiguse ja rahvusvahelise majandusõiguse dotsent Utrechti ülikooli Euroopa instituudis (1974-1979) ja Leideni ülikoolis (1979-1981); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1981-1986); Euroopa Ühenduste Kohtu personaliosakonna personalieeskirjade õigusküsimustega tegeleva allüksuse juht (1986-1987); Euroopa Ühenduste Komisjoni õigusteenistuse töötaja (1987-1991); nõunik Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-2000); allüksuse juhataja (2000-2009) ja seejärel direktor (2009-2011) Euroopa Liidu Kohtu teabeotsingu ja dokumentatsiooni direktoraadis; Maastrichti ülikooli korraline Euroopa õiguse professor (1988-2003) ja auprofessor (alates 2003. aastast); ’s-Hertogenboschi apellatsioonikohtu konsultant (1993-2011); Madalmaade kuningliku teaduste akadeemia liige (alates 1993. aastast); arvukate publikatsioonide autor Euroopa õiguse küsimustes; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 6. oktoobrist 2011 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Sündinud 1957; õigusteaduste diplom (Trinity Kolledž, Dublin, 1975–1979); senaator Mary Robinsoni abi teabeotsingu alal (1978–79 ja 1980); Pádraig Pearse’i stipendiaat Euroopa kolledžis (1979); kraadiõpe Euroopa õiguse alal Euroopa kolledžis (1979–1980); LLM kraad õigusteaduses, Cambridge’i ülikool (1980–1981); praktika Euroopa Parlamendis (Luxembourg, 1981); Euroopa Parlamendi õiguskomitee sekretariaadi ametnik (Luxembourg, 1981–1988); Euroopa Parlamendi õigustalituse töötaja (Brüssel, 1988–1995); Euroopa Kohtu nõunik (1995–2000); Harvard Law School’i Euroopa õiguse lektor (2000); Euroopa Parlamendi õigustalituse töötaja (2000–2003), seejärel juhataja (2003-2011) ja direktor (2011); arvukate publikatsioonide autor; Avaliku Teenistuse Kohtunik 6. oktoober 2011 kuni 31. august 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

Sündinud 1966; õpingud õigusteaduses (Candidatus iuris), Århusi ülikool (1989); advokaat, praktikant Taani valitsuse õigusnõuniku juures (1989-1991); nõunik kohtujurist C. C. Gulmanni kabinetis Euroopa Ühenduste Kohtus (1991-1993); Taani advokatuuri liikmeks võtmine (1993); advokaat Taani valitsuse õigusnõuniku juures (1993-1995); Kopenhaageni ülikooli Euroopa õiguse lektor; Euroopa avaliku halduse instituudi (IEAP) vanemlektor (Luxembourg, 1995-1997); Brüsseli advokatuuri advokaat (1997); IEAP vanemlektor, seejärel direktori kohusetäitja (Luxembourg, 1997-1999); Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) järelevalveameti õigusteenistuse ametnik (1999-2000); nõunik kohtunik C.C. Gulmanni kabinetis (2003-2006), seejärel kohtunik L. Bay Larseni kabinetis (2006-2013) Euroopa Ühenduste Kohtus; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 7. oktoobrist 2013 kuni 31. augustini 2016; Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

João Sant
João Sant'Anna

Sündinud 1957; Lissaboni klassikalise ülikooli õigusteaduse diplom (1980); Lissaboni klassikalise ülikooli haldusõiguse lektor (1979-1980); tööstusomandi alased õpingud Müncheni Max-Planck-Institutis (1982-1984); siseministeeriumi ametnik ja hiljem osakonnajuhataja (1980-1986); Lissaboni advokatuuri advokaat (1981-1986); ametnik Euroopa Parlamendi informatsiooni ja avalike suhete peadirektoraadis (1986-1987), teadusuuringute peadirektoraadis (1987-1992), personali-, eelarve- ja rahanduspeadirektoraadis (1992-1996) ja õigustalituses (1996-2000); haldus- ja finantsosakonna juhataja (2000-2007), õigusosakonna juhataja (2007-2011) ja direktoraadi A juhataja (2012-2015) Euroopa ombudsmani juures; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik alates April 13-31 august 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

Sündinud 1978; Sofia St Kliment Ohridski ülikooli õigusteaduse diplom (2002) ja Euroopa Kolledži Master of Laws Euroopa õiguses (Brugge, 2004); õigusteaduste doktor (2008); Brüsseli advokatuuri advokaat (2004-2006); Euroopa Liidu menetlusõiguse lektor Sofia Rahva- ja Maailmamajanduse Ülikoolis (2008-2012) ja Sofia St Kliment Ohridski ülikoolis (2010-2013); Euroopa Liidu õiguse ja rahvusvahelise eraõiguse abiprofessor Bulgaaria Teaduste Akadeemias (alates 2014); külalislektor Cambridge'i ülikoolis ja Leuveni katoliiklikus ülikoolis; nõunik Euroopa Liidu Kohtus (2007-2016); Bulgaaria Euroopa Liidu õiguse ühingu asutaja ja juhatuse liige; Euroopa õiguse ajakirja „Evropeiski praven pregled“ peatoimetaja; arvukate Euroopa õiguse alaste publikatsioonide autor; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtunik 13. aprillist 2016 kuni 31. augustini 2016, Üldkohtu kohtunik alates 19. septembrist 2016.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Sündinud 1955; õpingud Regensburgi ja Genfi ülikooli õigusteaduskonnas (1974-1979); esimene riigieksam (1979); Euroopa Ühenduse iguse magistriõpingud Collège d'Europe'is, Brugges (1979-1980); õigusteaduste praktikant Regensburgis (1980-1983); õigusteaduste doktor (1982); teine riigieksam (1983); advokaat Münchenis ja Pariisis (1983-1989); Euroopa Ühenduste Kohtu ametnik (1990-2005); Euroopa Ühenduste Kohtu õigusnõunik (kohtunik P. Janni kabinetis, 1995-2005); õppejõud mitmes Saksamaa, Austria, Šveitsi ja Venemaa ülikoolis; Saarimaa ülikooli auprofessor (alates 1999); mitme õigusalase komisjoni, ühenduse ja komitee liige; arvukate ühenduse õigust ja ühenduse menetlusõigust käsitlevate publikatsioonide autor; Avaliku Teenistuse Kohtu kohtusekretär 30. novembri 2005. aasta 31. august 2016