Közszolgálati Törvényszék
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Született 1946-ban; jogi tanulmányok (Master of Arts, Oxfordi Egyetem, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); a University College Londonon tart előadásokat (1967-1973); barrister (London, 1972-1974); az Emberi Jogok Európai Bíróságán tanácsos, majd főtanácsos (1974-1990); jogász vendégprofesszor a Saskatchewani Egyetemen, Saskatoon, Kanada (1988); az Európa Tanács személyzeti vezetője (1990-1993); osztályvezető (1993-1995), hivatalvezetőhelyettes (1995-2001), majd hivatalvezető az Emberi Jogok Európai Bíróságán (2001-2005. szeptember); 2005. október 6-től 2011. október 6-ig a Közszolgálati Törvényszék elnöke.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Született 1956-ban; jogot végez (Brüsszeli Szabadegyetem, 1979); nemzetközi jogot végez (Brüsszel, 1980); a jogtudományok doktora (1989); a Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles jogi szolgálatának vezetője (1979-1984); tisztviselő az Európai Közösségek Bizottságánál (Szociális Főigazgatóság, 1984-1988); az Európai Közösségek Bizottsága jogi szolgálatának tagja (1988-1994); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1994-2005); oktató a Charleroi-i Egyetemen (nemzetközi és európai szociális jog, 1989-1991), a Mons-Hainaut-i Egyetemen (európai jog, 1991-1997), a Liège-i Egyetemen (európai közszolgálati jog, 1989-1991; az Európai Unió intézményi joga, 1995-2005; európai szociális jog, 2004-2005) és 2006. óta a Brüsszeli Szabadegyetemen (az Európai Unió intézményi joga); számos európai szociális jogi és az Európai Unió intézményi jogával foglalkozó kiadvány szerzője; 2005. október 6-tól a Közszolgálati Törvényszék bírája; Október 7, 2011 a 31 augusztus 2016 a Közszolgálati Törvényszék elnöke.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Született 1952-ben; diploma a Helsinki Kereskedelmi Főiskolán és a Helsinki Egyetem jogi karán; jogi referens Finnország Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságán; a közigazgatásbeli jogvédelem reformjával foglalkozó bizottság főtitkára; főtanácsos a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságon; a közigazgatási peres ügyek reformjával foglalkozó bizottság főtitkára, tanácsadó az Igazságügyi Minisztérium jogalkotási igazgatóságán; hivatalvezető helyettes az EFTA-Bíróságon; jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán; bíró a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságon (1998-2005); a menekültek fellebbviteli bizottságának tagja; a finn igazságszolgáltatási intézmények fejlesztésével foglalkozó bizottság alelnöke; 2005. október 6-tól 2009. október 6-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája. 2009. október 7-től a Törvényszék bírája; 2013. szeptember 17-től a Törvényszék elnökhelyettese.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

Született 1955-ben; jogot végez (Theszaloníki Egyetem, 1977); európai jogi tanulmányok (Brüsszeli Szabadegyetem Európai Tanulmányok Intézete, 1980); jogi doktor (Theszaloníki Egyetem, 1984); jogásznyelvész az Európai Közösségek Tanácsánál (1980-1982); kutató a Theszaloníki Nemzetközi és Európai Gazdasági Jogi Központban (1982-1984); tanácsos az Európai Közösségek Bíróságán és az Európai Közösségek Bizottságánál (1986-1990); a közösségi jog, a nemzetközi magánjog és az emberi jogok professzora az Athéni Panteion Egyetemen (1990 óta); az európai ügyek külső munkatársa az Igazságügyi Minisztériumnál és a Luganói Egyezmény állandó bizottságának tagja (1991-2004); a Nemzeti Versenybizottság tagja (1999-2005); a Nemzeti Távközlési és Postai Bizottság tagja (2000-2002); a Theszaloníki Ügyvédi Kamara tagja, a Semmítőszéken eljáró ügyvéd; az Európai Ügyvédek Uniójának (UAE) alapító tagja; a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia társult tagja; 2005. október 6-től 2011. október 6-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Irena Boruta
Irena Boruta

Született 1950-ben; jogi diploma a Wrocławi Egyetemen (1972); jogi doktor (Łódź, 1982); ügyvéd a Lengyel Köztársaság Ügyvédi Kamarájában (1977 óta); vendégkutató (Paris X Egyetem, 1987-1988; Nantes-i Egyetem, 1993-1994); a „Solidarność" szakértője (1995-2000); munkajogi és európai szociális jogi professzor a Łódźi Egyetemen (1997-1998 és 2001-2005), akkreditált professzor a Varsói Kereskedelmi Főiskolán (2002), munkajogi és társadalombiztosítási jogi professzor a Kardinał Stefan Wyszyński Egyetemen, Varsóban (2002-2005); munkaügyi és szociális miniszterhelyettes (1998-2001); a Lengyel Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozásának tárgyalásaival megbízott tárgyalóbizottság tagja (1998-2001); a lengyel kormány képviselője a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetben (1998-2001); számos munkajogi és európai szociális jogi kiadvány szerzője; 2005. október 6-től 2013. október 7-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Született 1967 ben; az Institut d'études politiques de Grenoble on (1988) és az École nationale d'administrationon (1993) szerez diplomát; auditeur az Államtanácson (Conseil d'État) [juge rapporteur a peres ügyek szekciójában (1993-1997), illetve a szociális szekcióban (1996-1997)]; maître des requêtes az Államtanácson (1996-2008); docens az Institut d'études politiques de Paris n (1993-1995); commissaire du gouvernement a nyugdíjak különleges semmisségi bizottságánál (1994-1996); jogi tanácsadó a Közszolgálati Minisztériumban és Párizs Város Önkormányzatánál (1995-1997); főtitkár az Yonne megyei prefektúrán, az Auxerre i Kerület alprefektusa (1997-1999); főtitkár a Savoie megyei prefektúrán, a Chambéryi Kerület alprefektusa (1999-2001); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (2001-2005); az Észak atlanti Szerződés Szervezete (NATO) jogorvoslati bizottságának tagja (2001-2005); az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének bírája (2005-2011, tanácselnök 2008-2011); conseiller d'État, a peres ügyek szekciója nyolcadik tanácsa elnökének helyettese; az Európai Űrügynökség jogorvoslati bizottságának tagja (2011-2013); 2013. szeptember 16 tól a Törvényszék bírája.

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Született 1945-ban; egyetemi tanulmányait Berlinben, Münchenben és Frankfurt am Mainban végezte (1966-1972), első államvizsga (1972); bírósági fogalmazó Frankfurt am Mainban (1972-1973 és 1974-1975); bruges-i Collège d'Europe (1973-1974); szakvizsga (Frankfurt am Main, 1976); a Szövetségi Munkaügyi Hivatal alkalmazottja és ügyvéd (1976); munkaügyi bíróságon bíró (Hessen tartomány, 1977-1993); a Frankfurt am Main-i Fachhochschule für Sozialarbeiton és a wiesbadeni Verwaltungsfachhochschulén tart előadásokat (1979-1990); nemzeti szakértő az Európai Közösségek Bizottsága jogi szolgálatánál (1993-1996 és 2001-2005); a Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövetségén szociális ügyi attasé Madridban (1996-2001); bíró a Frankfurt am Main-i munkaügyi bíróságon (2005. február-szeptember); 2005. október 6-tól 2016. áprilisig 13-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Született 1956-ban; jogi tanulmányok (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); nemzetközi kereskedelemre való szakosodás (Mexikó, 1983); európai integrációs (Barcelonai Kereskedelmi Kamara, 1985) és közösségi jogi tanulmányok (Escola d'Administació Pública de Catalunya, 1986); a Generalitat de Catalunya tisztviselője (az Ipari és Energiaügyi Minisztérium Jogi Szolgálatának tagja, 1984. áprilistól 1986. augusztusig); a Barcelonai Ügyvédi Kamara tagja (1985-1987); az Európai Közösségek Bírósága Kutatási és Dokumentációs Osztályának tanácsosa, később főtanácsosa (1986-1994); jogi referens a Bíróságon (Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok kabinetjében 1995. januártól 2004. áprilisig; Lõhmus bíró kabinetjében 2004. májustól 2009. augusztusig); előadásokat tart a közösségi perekről az Universitat Autònoma de Barcelona jogi karán (1993-2000); számos európai szociális jogi publikáció és előadás; a Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal Fellebbviteli Tanácsának tagja (2006-2009); 2009. október 7-től 2016. áprilisig 13-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

született 1950-ben; a jogtudományok doktora és a padovai ügyvédi kamara tagja; a Padovai Egyetem jogi karán polgári és összehasonlító jogi segédkutató, majd kutató (1977–1982); közösségi jogot oktat a Collegio Europeo-n (Párma, 1990–1998), a Padovai Egyetem (1985–1987), a Maceratai Egyetem (1991–1994) és a Nápolyi Egyetem (1995) jogi karán, valamint a Milánói Egyetemen (2000-2001); a Páduai Egyetem „Master in European Integration” tudományos bizottságának tagja; az Európai Közösségek Bíróságának tisztviselője a Könyvtári Igazgatóságon, valamint a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságon (1982–1984); G. F. Mancini főtanácsnok jogi referense az Európai Közösségek Bíróságán (1984–1988); E. Vincinek, az Európai Parlament főtitkárának jogi tanácsadója (1988–1993); az Európai Parlament jogi szolgálatának osztályvezetője (1995–1999); az Európai Parlament jogalkotási koordinációs és egyeztetési, intézményközi kapcsolatok és kapcsolatok a nemzeti parlamentekkel igazgatóságának igazgatója (1994–2004); az Európai Parlament külkapcsolati igazgatóságának igazgatója (2004–2006; az Európai Parlament jogi szolgálatán a jogalkotási ügyek igazgatóságának igazgatója (2006–2011); számos olasz polgári jogi és európai uniós jogi publikáció szerzője; 2011. október 6-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.

René Barents
René Barents

született 1951‑ben; jogot és közgazdaságtant végez (rotterdami Erasmus Egyetem, 1973); a jogtudományok doktora (Utrechti Egyetem, 1981); európai jogi és nemzetközi gazdasági jogi kutató (1973-1974), valamint európai jogi és gazdasági jogi docens az Utrechti Egyetem Európa Intézetében (1974–1979) és a Leideni Egyetemen (1979–1981); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1981–1986); az Európai Közösségek Bírósága Személyzeti Osztályán a „Személyzeti szabályzati jogok” egység vezetője (1986-1987); az Európai Közösségek Bizottsága jogi szolgálatának tagja (1987–1991); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (1991–2000); az Európai Unió Bírósága Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságán osztályvezető (2000–2009); majd igazgató (2009–2011); európai jogi címzetes egyetemi tanár (1988–2003) és tiszteletbeli egyetemi tanár (2003 óta) a Maastrichti Egyetemen; tanácsadó a 's-hertogenboschi fellebbviteli bíróságon (1993–2011); a Holland Királyi Tudományos Akadémia tagja (1993 óta); számos európai jogi publikáció szerzője; 2011. október 6-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Született 1957-ban; jogot végez (Trinity College, Dublin, 1975–1979); kutatási asszisztens Mary Robinson szenátor mellett (1978–1979 és 1980); „Pádraig Pearse” tanulmányi ösztöndíj a Collège d'Europe-ban (Bruges, 1979); posztgraduális uniós jogi tanulmányok a Collège d'Europe-ban (1979–1980); jogi LL.M. a Cambridge i Egyetemen (1980–1981); gyakornok az Európai Parlamentnél (Luxembourg, 1981); tanácsos az Európai Parlament jogi bizottságának titkárságán (Luxembourg, 1981–1988); az Európai Parlament jogi szolgálatának tagja (Brüsszel, 1988–1995); jogi referens a Bíróságon (1995–2000); európai jogi docens a Harvard Law Scoolban (2000); az Európai Parlament jogi szolgálatának tagja (2000–2003), később e szolgálatnál egységvezető (2003–2011), majd igazgató (2011); számos publikáció szerzője; 2011. Október 6, 2011 az augusztus 31, 2016a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

született 1966-ban; jogi tanulmányok (Candidatus iuris) az Aarhusi Egyetemen (1989); ügyvédjelölt a dán kormány jogtanácsosa mellett (1989–1991); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán C. C. Gulmann főtanácsnok mellett (1991–1993); felvételt nyer a dán ügyvédi kamarába (1993); ügyvéd a dán kormány jogtanácsosa mellett (1993–1995); európai jogot oktat a Koppenhágai Egyetemen; docens az Institut européen d'administration publique‑ben (EIPA) (Luxembourg, 1995–1997); ügyvéd Brüsszelben (1997); docens, majd megbízott igazgató az EIPA‑ban (Luxembourg, 1997–1999); tanácsos az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) Felügyeleti Hatóság jogi szolgálatánál (1999-2000); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán C. C. Gulmann bíró (2003–2006), majd L. Bay Larsen bíró mellett (2006–2013); 2013. október 7-től 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.

João Sant
João Sant'Anna

Született 1957 ben; jogi diploma a Lisszaboni Egyetemen (1980); a közigazgatási jog oktatója a Lisszaboni Egyetemen (1979-1980); szellemi tulajdoni tanulmányok a müncheni Max Planck Intézetben (1982-1984); tisztviselő, majd osztályvezető a Belügyminisztériumban (1980-1986); ügyvéd a Lisszaboni Ügyvédi Kamarában (1981-1986); tisztviselő az Európai Parlamentben, az információs és közönségkapcsolati főigazgatóságon (1986-1987), a kutatási és tanulmányi főigazgatóságon (1987-1992), a személyzeti, költségvetési és pénzügyi főigazgatóságon (1992-1996) és a jogi szolgálatnál (1996-2000); az európai ombudsman mellett az igazgatási és pénzügyi osztály vezetője (2000-2007), majd a jogi osztály igazgatója (2007-2011) és az „A" igazgatóság igazgatója (2012-2015); az április 13-án, augusztus 31-én 2016-ban tól a Közszolgálati Törvényszék bírája.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

született 1978-ban; jogi diploma a szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (2002) és európai jogi Master of Laws fokozat a Collège d'Europe-ban (Bruges, 2004); a jogtudományok doktora (2008); ügyvéd a Brüsszeli Ügyvédi Kamarában (2004–2006); az Európai Unió eljárásjogának óraadója a szófiai Nemzetgazdasági és Világgazdasági Egyetemen (2008–2012) és Ohridi Szent Kelemen Egyetemen (2010–2013); az európai uniós jog és a nemzetközi magánjog docense a Bolgár Tudományos Akadémián (2014 óta); vendégoktató a Cambridge-i Egyetemen és a KU Leuven-en; jogi referens az Európai Unió Bíróságán (2007–2016); a bolgár európai jogi egyesület alapítója és elnökségének tagja; az Evropeiski praven pregled európai jogi folyóirat főszerkesztője; számos európai jogi publikáció szerzője; 2016. április 13-tól 2016. augusztus 31-ig a Közszolgálati Törvényszék bírája; 2016. szeptember 19-től a Törvényszék bírája.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Született 1955-ben; jogi tanulmányok Regensburgban és Genfben (1974-1979); első államvizsga (1979); közösségi jogi posztgraduális tanulmányok a bruges-i Collège d'Europe-ban (1979-1980); bírósági fogalmazó Regensburgban (1980-1983); jogi doktor (1982); szakvizsga (1983); ügyvéd Münchenben és Párizsban (1983-1989); az Európai Közösségek Bíróságának tisztviselője (1990-2005); jogi referens az Európai Közösségek Bíróságán (P. Jann bíró kabinetje, 1995-2005); több egyetemen tart előadásokat Németországban, Ausztriában, Svájcban és Oroszországban; a Saar-vidéki Egyetem tiszteletbeli professzora (1999 óta); több jogi bizottság, egyesület és tanács tagja; számos közösségi jogi és perjogi kiadvány szerzője; 2005. november 30-augusztus 31, 2016 az Európai Közszolgálati Törvényszék hivatalvezetője.