Personaldomstolen
Paul J. Mahoney
Paul J. Mahoney

Född 1946; studier i juridik (Master of Arts, University of Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); lektor vid University College London (1967-1973); barrister (London, 1972-1974); byrådirektör, avdelningsdirektör vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (1974-1990); gästprofessor i juridik vid University of Saskatchewan, Saskatoon, Kanada (1988); Europarådets personalchef (1990-1993); avdelningschef (1993-1995), biträdande justitiesekreterare (1995-2001) och justitiesekreterare vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (2001-september 2005); ordförande för personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 6 oktober 2011.

Sean Van Raepenbusch
Sean Van Raepenbusch

Född 1956; juris kandidat (Université libre de Bruxelles, 1979); särskild kandidatexamen i internationell rätt (Bryssel, 1980); juris doktor (1989); ansvarig för rättstjänsten vid Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles (1979-1984); tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas kommission (generaldirektoratet för sociala frågor, 1984-1988); ledamot av Europeiska kommissionens rättstjänst (1988-1994); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1994-2005); lektor vid Centre universitaire de Charleroi (internationell och europeisk socialrätt, 1989-1991), Université de Mons-Hainaut (Europarätt, 1991-1997), Université de Liège (europeisk personalrätt, 1989-1991; institutionell EU-rätt, 1995-2005; europeisk socialrätt, 2004-2005) och, sedan 2006, Université libre de Bruxelles (institutionell EU-rätt); författare till ett flertal publikationer i ämnena europeisk socialrätt och institutionell EU-rätt; domare vid personaldomstolen sedan den 6 oktober 2005; ordförande för personaldomstolen 7 oktober 2011 till 31 augusti 2016.

Heikki Kanninen
Heikki Kanninen

Född 1952; examina från handelshögskolan i Helsingfors och juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet; föredragande i Högsta förvaltningsdomstolen; huvudsekreterare för kommittén för översyn av rättsskyddet inom offentlig förvaltning; förvaltningssekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen; ordförande för kommittén för översyn av det förvaltningsrättsliga förfarandet, lagstiftningsråd i justitieministeriet; biträdande justitiesekreterare vid Eftadomstolen; rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol; förvaltningsråd i Högsta förvaltningsdomstolen (1998-2005); ledamot av asylnämnden; vice ordförande i kommittén för utveckling av det finländska rättsväsendet; domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 6 oktober 2009; domare vid tribunalen sedan den 7 oktober 2009; vice ordförande för tribunalen sedan den 17 september 2013.

Haris Tagaras
Haris Tagaras

Född 1955; juris kandidat (Thessalonikis universitet, 1977); särskild kandidatexamen i Europarätt (Institut d'études européennes de l'université libre, Bryssel, 1980); juris doktor (Thessalonikis universitet, 1984); juristlingvist vid Europeiska gemenskapernas råd (1980-1982); forskare vid Centrum för internationell och europeisk ekonomisk rätt, Thessaloniki (1982-1984); byrådirektör vid Europeiska gemenskapernas domstol och Europeiska gemenskapernas kommission (1986-1990); professor i gemenskapsrätt, internationell privaträtt och mänskliga rättigheter vid Panteionuniversitetet i Aten (sedan 1990); extern medarbetare i Europafrågor vid justitieministeriet och ledamot av den ständiga kommittén för Luganokonventionen (1991-2004); ledamot av den nationella konkurrenskommissionen (1999-2005); ledamot av den nationella post- och telestyrelsen (2000-2002); ledamot av Thessaloniki advokatsamfund, advokat vid kassationsdomstolen; stiftande ledamot av Europefiska advokaters union (UAE); associerad medlem av International Academy of Comparative Law; domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 6 oktober 2011.

Irena Boruta
Irena Boruta

Född 1950; juristexamen, Wrocławs universitet (1972), juris doktor (Łodz 1982); invald i Republiken Polens advokatsamfund (sedan 1977); gästforskare (Université de Paris X, 1987-1988, Université de Nantes, 1993-1994); "Solidarnosc"-expert (1995-2000); professor i arbetsrätt och europeisk socialrätt, Łodz universitet (1997-1998 och 2001-2005), adjungerad professor vid handelshögskolan i Warszawa (2002), professor i arbets- och socialförsäkringsrätt vid Kardinal Stefan Wyszynskiuniversitetet i Warszawa (2002-2005); vice arbetsmarknads- och socialminister (1998-2001); ledamot av förhandlingskommittén inför Republiken Polens anslutning till Europeiska unionen (1998-2001); den polska regeringens företrädare i Internationella arbetsorganisationen (1998-2001); författare till ett flertal publikationer i ämnena arbetsrätt och europeisk socialrätt; domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 7 oktober 2013.

Stéphane Gervasoni
Stéphane Gervasoni

Född 1967; examen från Institut d'études politiques i Grenoble (1988) och från École nationale d'administration (1993); auditeur vid Conseil d'État (referent vid den dömande avdelningen (1993-1997) och ledamot vid avdelningen för sociala frågor (1996-1997)); maître des requêtes au Conseil d'État (1996-2008); docent vid Institut d'études politiques i Paris (1993-1995); regeringsombud vid Commission spéciale de cassation des pensions (1994-1996); juridisk rådgivare vid ministeriet för offentligt anställda och vid Paris stad (1995-1997); generalsekreterare för prefekturen i departementet Yonne, underprefekt i länet Auxerre (1997-1999); generalsekreterare för prefekturen i departementet Savoie, underprefekt i länet Chambéry (1999-2001); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (2001-2005); ordinarie ledamot av överklagandeinstansen vid Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) (2001-2005); domare vid Europeiska unionens personaldomstol (2005-2011, avdelningsordförande från 2008 till 2011); ledamot av Conseil d'État (vice ordförande på den dömande avdelningens åttonde rotel (2011-2013); ledamot av Europeiska rymdorganisationens överklagandeinstans (2011-2013); domare vid tribunalen sedan den 16 september 2013

Horstpeter Kreppel
Horstpeter Kreppel

Född 1945; universitetsstudier i Berlin, München och Frankfurt am Main (1966-1972); första juristexamen (1972); domarpraktikant i Frankfurt am Main (1972-1973 och 1974-1975); Collège d'Europe, Brygge (1973-1974); andra juristexamen (Frankfurt am Main, 1976); tjänsteman vid den federala arbetsmarknadsstyrelsen och advokat (1976); domare vid arbetsdomstolen (delstaten Hessen, 1977-1993); lektor vid Fachhochschule für Sozialarbeit i Frankfurt am Main och vid Verwaltungsfachhochschule i Wiesbaden (1979-1990); nationell expert vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1993-1996 och 2001-2005); tredje ambassadsekreterare med ansvar för sociala frågor vid Förbundsrepubliken Tysklands ambassad i Madrid (1996-2001); domare vid arbetsdomstolen i Frankfurt am Main (februari-september 2005); domare vid personaldomstolen mellan den 6 oktober 2005 och den 13 april 2016.

Maria Isabel Rofes i Pujol
Maria Isabel Rofes i Pujol

Född 1956; juridikstudier (licenciatura en derecho, Universidad de Barcelona, 1981); specialisering i internationell handel (Mexiko 1983), studier i europeisk integration (handelskammaren i Barcelona 198 5) och gemenskapsrätt (Escola d'Administació Pública de Catalunya 1986), tjänsteman vid Generalitat de Catalunya (anställd vid industrioch energiministeriets rättstjänst, april 1984-augusti 1986), advokat i Barcelona (1985-1987), handläggare och därefter förste handläggare vid EG-domstolens avdelning för forskning och dokumentation (1986-1994), rättssekreterare vid EG-domstolen (generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers kabinett, januari 1995-april 2004, domare Lõhmus kabinett maj, 2004-augusti 2009), kursansvarig för kurser i EG-processrätt, juridiska fakulteten vid Universitat Autònoma de Barcelona (1993-2000), författare till åtskilliga artiklar om europeisk socialrätt, ledamot av överklagandenämnden vid Gemenskapens växtsortsmyndighet (2006-2009), domare vid personaldomstolen mellan den 7 oktober 2009 och den 13 april 2016.

Ezio Perillo
Ezio Perillo

Född 1950; juris doktor och advokat i Padua; amanuens och därefter innehavare av en forskningstjänst i civilrätt och komparativ rätt vid juridiska fakulteten vid universitetet oi Padua (1977–1982); lärare i gemenskapsrätt vid Collegio Europeo i Parma (1990–1998), och vid de juridiska fakulteterna vid universiteten i Padua (1985–1987), Macerata (1991–1994) och Neapel (1995) och det statliga universitetet i Milano (2000–2001); ledamot av den vetenskapliga kommittén för ”Master in European integration” vid universitetet i Padua; tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för biblioteket, forskning och dokumentation (1982–1984); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol åt generaladvokat G. F. Federico Mancini (1984–1988); rättssakkunnig åt Europaparlamentets generalsekreterare E. Vinci (1988–1993); avdelningschef på Europaparlamentets rättstjänst (1995–1999); direktör för Europaparlamentets direktorat för lagstiftningssamordning, förlikning, interinstitutionella förbindelser och förbindelser med de nationella parlamenten (1999–2004); direktör för direktoratet för yttre förbindelser (2004–2006); direktör för direktoratet för lagstiftningsfrågor vid Europaparlamentets rättstjänst (2006–2011); författare till ett flertal publikationer om italiensk civilrätt och EU-rätt; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen mellan den 19 september 2016 och den 26 september 2019.

René Barents
René Barents

Född år 1951; examen i juridik och ekonomi (Erasmusuniversitetet Rotterdam, 1973); juris doktor (universitetet i Utrecht, 1981); forskartjänst i europarätt och internationell ekonomisk rätt (1973–1974) och docent i europarätt och internationell ekonomisk rätt vid Institut Europa vid universitetet i Utrecht (1974–1979) och universitetet i Leyde (1979–1981); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1981–1986), chef för enheten för personalens rättigheter på Europeiska gemenskapernas domstols personalavdelning (1986–1987); tjänsteman vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1987–1991); rättssekreterare vid domstolen (1991–2000); avdelningschef (2000–2009) och därefter direktör för Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för forskning och dokumentation (2009–2011); professor (1988–2003) och professor h.c. (sedan år 2003) i europarätt vid universitetet i Maastricht; sakkunnig vid appellationsdomstolen i 's-Hertogenbosch (1993–2011); ledamot i Nederländernas kungliga vetenskapsakademi (sedan år 1993); författare till ett flertal europarättsliga publikationer; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Kieran Bradley
Kieran Bradley

Född år 1957; examen i juridik (Trinity College, Dublin, 1975-1979); assistent åt senator Mary Robinson, (1978-79 och 1980); ”Pádraig Pearse”-stipendiat vid College of Europe (1979); masterexamen i europarätt vid College of Europe (1979-1980); examen i juridik vid universitetet i Cambridge (1980-1981); praktikant vid Europaparlamentet (Luxemburg, 1981); handläggare vid sekretariatet för Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor (Luxemburg, 1981-1988); tjänsteman vid Europaparlamentets rättstjänst (Bryssel, 1988-1995); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1995-2000); universitetslektor i europarätt vid Harvard Law School (2000); tjänsteman vid Europaparlamentets rättstjänst (2000-2003), därefter enhetschef (2003-2011) och direktör (2011); författare till åtskilliga publikationer; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016.

Jesper Svenningsen
Jesper Svenningsen

född 1966; juridikstudier (juris kandidat) vid Århus universitet (1989); biträdande jurist hos Kammeradvokaten (1989–1991); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol, hos generaladvokat C. C. Gulmann (1991–1993); medlem av advokatsamfundet i Danmark (1993); advokat hos Kammeradvokaten (1993-1995); undervisning i unionsrätt vid Köpenhamns universitet; lektor vid lokalkontoret för Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) i Luxemburg (1995–1997), advokat i Bryssel (1997); lektor därefter tillförordnad direktör vid EIPA i Luxemburg (1997–1999); handläggare vid rättstjänsten för Eftas (European Free Trade Association) övervakningsmyndighet (1999–2000); rättsekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol, hos domare Gulmann (2003–2006), därefter hos domare L. Bay Larsen (2006–2013); domare vid personaldomstolen mellan den 7 oktober 2013 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

João Sant
João Sant'Anna

Född 1957; juristexamen vid universitetet i Lissabon (1980); lärare i förvaltningsrätt vid universitetet i Lissabon (1979-1980); studier i immaterialrätt vid Max Planck-institutet i München (1982-1984); handläggare och därefter avdelningschef vid inrikesministeriet (1980-1986); advokat i Lissabon (1981-1986); inom Europaparlamentet, handläggare vid generaldirektoratet för information och presstjänst (1986-1987), generaldirektoratet för forskning och utbildning (1987-1992), generaldirektoratet för personal, budget och finans (1992-1996) och rättstjänsten (1996-2000); chef för administrations- och ekonomiavdelningen (2000-2007) därefter direktör för den juridiska avdelningen (2007-2011) och för direktorat A (2012-2015) vid Europeiska ombudsmannen; domare vid personaldomstolen från 13 April till 31 augusti 2016.

Alexander Kornezov
Alexander Kornezov

född 1978; juristexamen vid universitetet S:t Kliment Ohridski i Sofia (2002) och Master of Laws i europarätt vid Collège d'Europe (Brygge, 2004); juris doktor (2008); advokat i Bryssel (2004-2006); lektor i Europeiska unionens processrätt vid det nationella och internationella universitetet för ekonomi i Sofia (2008-2012) och vid universitetet S:t Kliment Ohridski i Sofia (2010-2013); biträdande professor i EU-rätt och internationell privaträtt vid den bulgariska vetenskapsakademien (sedan 2014); såsom kursansvarig inbjuden till universitetet i Cambridge och Katholieke Universiteit i Leuven; rättssekreterare vid Europeiska unionens domstol (2007-2016); grundare av och styrelseledamot i den bulgariska föreningen för europarätt; chefredaktör för den europarättsliga tidskriften Evropeiski praven pregled; författare till ett flertal publikationer i ämnet europarätt; domare vid personaldomstolen mellan den 13 april 2016 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.

Waltraud Hakenberg
Waltraud Hakenberg

Född 1955; juridikstudier i Regensburg och i Genève (1974-1979); första juristexamen (1979); studier i gemenskapsrätt vid Collège d'Europe, Brygge (1979-1980); domarpraktikant i Regensburg (1980-1983); juris doktor (1982); andra juristexamen (1983); advokat i München och i Paris (1983-1989): tjänsteman vid Europeiska gemenskapernas domstol (1990-2005); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (på P. Janns kabinett, 1995-2005); läraruppdrag vid flera universitet i Tyskland, Österrike, Schweiz och Ryssland; professors titel vid universitetet i Saarland (sedan 1999); medlem av flera kommittéer, föreningar och rättsliga råd; flera publikationer i allmän juridik och gemenskapsrätt; justitiesekreterare vid personaldomstolen sedan den 30 November 2005 och den 31 augusti 2016.