Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

rođen 1953.; diploma iz prava Klasičnog sveučilišta u Lisabonu (1975.); magisterij iz pravnih znanosti Sveučilišta u Strasbourgu (1978.); Master of Laws Sveučilišta Harvard (1984.); zamjenik državnog odvjetnika na prvostupanjskom sudu u Cascaisu (1975. – 1976.); pravnik u tajništvu Europske komisije za ljudska prava (1978. – 1986.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1986. – 1987.); voditelj odjela tajništva Odbora za pravna pitanja i prava građana Europskog parlamenta (1988. – 1999.); član tajništva Konvencije o budućnosti Europe (2002. – 2003.); načelnik odjela u pravnoj službi Europskog parlamenta (1999. – 2010.); direktor uprave za institucionalna i pravna pitanja u pravnoj službi Europskog parlamenta (2010. – 2016.); sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.