Ricardo da Silva Passos
Ricardo da Silva Passos

narodený v roku 1953; diplom v odbore právo na Klasickej univerzite v Lisabone (1975); diplom z DEA získal na Univerzite v Štrasburgu (1978); diplom Master of Laws získal na Harvardovej univerzite (1984); zástupca prokurátora na Tribunal de première instance v Cascais (1975 – 1976); právnik na sekretariáte Európskej komisie pre ľudské práva (1978 – 1986); referendár na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev (1986 – 1987); vedúci oddelenia na sekretariáte právnej komisie a občianskych práv Európskeho parlamentu (1988 – 1999); člen sekretariátu Konventu o budúcnosti Európy (2002 – 2003); vedúci sekcie na právnom oddelení Európskeho parlamentu (1999 – 2010); riaditeľ pre inštitucionálne a parlamentné záležitosti na právnom oddelení Európskeho parlamentu (2010 – 2016); sudca Všeobecného súdu od 19. septembra 2016.