Paul Nihoul
Paul Nihoul

rođen 1963.; diploma iz prava Katoličkog sveučilišta u Leuvenu (1988.); Master of Laws Sveučilišta Harvard (1989.); doktor pravnih znanosti (1998.); diploma iz filologije (1984.) i filozofije (1984.) Katoličkog sveučilišta u Leuvenu; sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1991. – 1995.); istraživač Katoličkog sveučilišta u Leuvenu (1995. – 1999.); profesor na Sveučilištu u Groningenu (1999. – 2001.), zatim na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu (2001. – 2016.); gostujući profesor na više sveučilišta, među ostalim Sveučilištu Paris-Dauphine (2013. – 2016.); predsjednik „Academic Society for Competition Law“ (2013. – 2016.); glavni urednik nekoliko pravnih časopisa; sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.