Barna Berke
Barna Berke

rođen 1966.; diploma iz prava Sveučilišta Loránd Eötvös u Budimpešti (1990.); Master of Laws Sveučilišta u Stockholmu (1995.); član Odvjetničke komore u Budimpešti; pravni savjetnik u mađarskom parlamentu tijekom procesa pristupanja Mađarske Europskoj uniji (1994. – 1996. i 2002. – 2004.); sudski savjetnik pri predsjedniku mađarskog Ustavnog suda (1997. – 2000.); potpredsjednik Tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, zatim predsjednik Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja (2000. – 2002.); arbitar na Stalnom arbitražnom sudu za financijska tržišta i tržišta kapitala (2008. – 2014.); predavač (1990. – 1994.), viši predavač (1995. – 1999.), zatim izvanredni profesor (2003. – 2016.) na Sveučilištu Loránd Eötvös u Budimpešti; državni tajnik Ministarstva pravosuđa za europsku i međunarodnu pravosudnu suradnju (2014. – 2016.); sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.