Barna Berke
Barna Berke

dzimis 1966. gadā; ieguvis diplomu tiesību zinātnēs Budapeštas Loránd Eötvös universitātē (1990); Stokholmas universitātes Master of Laws (1995); Budapeštas Advokātu kolēģijas advokāts; Ungārijas parlamenta juriskonsults Ungārijas pievienošanās Eiropas Savienībai procesā (1994.–1996. un 2002.–2004. gadā); tiesas locekļa palīgs Ungārijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja kabinetā (1997–2000); Konkurences iestādes priekšsēdētāja vietnieks, pēc tam Konkurences padomes priekšsēdētājs (2000–2002); šķīrējtiesnesis Pastāvīgajā finanšu un kapitāla tirgus šķīrējtiesā (2008–2014); lektors (1990–1994); docents (1995–1999), pēc tam asociētais docents (2003–2016) Budapeštas Loránd Eötvös universitātē; Tieslietu ministrijas Eiropas un starptautiskās tiesiskās sadarbības valsts sekretārs (2014–2016); kopš 2016. gada 19. septembra – Vispārējās tiesas tiesnesis.