Ulf Öberg
Ulf Öberg

rođen 1966.; diploma iz prava Sveučilišta u Stockholmu (1991.); diploma iz francusko-engleskog pravnog prevođenja Sveučilišta Paris II, Panthéon-Assas (1991.); diploma specijaliziranog studija Sveučilišta Paris I, Panthéon-Sorbonne (1992.); diploma Institut d’études politiques de Paris (Institut za političke studije u Parizu) (1993.); istraživač u švedskoj Istraživačkoj agenciji za nacionalnu obranu (1992. i 1994.); sudjelovanje u švedskom programu izobrazbe službenika (1993 – 1994); pravni savjetnik za europske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova (1994. – 1995.); sudski savjetnik na Sudu Europskih zajednica (1995. – 2000.); predavač na Sveučilištu u Stockholmu (2000. – 2016.); pravnik (2001. – 2006.), zatim odvjetnik (2006. – 2016.); sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.