Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

Født i 1967; juridisk embedseksamen fra universitetet Alexandru Ioan Cuza de Iasi (1990); dr. jur. (1999); dommer ved retten i sektion 4 i Bukarest (1991-1996); dommer (1996-1999) og afdelingsformand (1997-1999) ved retten i Bukarest; dommer (1999-2005) og afdelingsformand (1999-2003) ved appeldomstolen i Bukarest; medlem af det udvidede appelkammer ved Den Europæiske Patentmyndighed (2006-2016); underviser og derefter direktør ved det nationale retsinstitut (2011-2016); dommer ved den øverste appeldomstol i Rumænien (2006-2016); medlem af det videnskabelige råd ved det nationale retsinstitut og af bestyrelsen for den nationale skole for justitssekretærer (2011-2016); udpeget medlem af rådet for Ph.d.-uddannelse ved universitetet i Bukarest (2012-2016); dommer ved Retten siden den 19. september 2016.