Octavia Spineanu-Matei
Octavia Spineanu-Matei

rođena 1967.; diploma iz prava Sveučilišta Alexandru Ioan Cuza de Iasi (1990.); doktorica pravnih znanosti (1999.); sutkinja na sudu 4. okruga u Bukureštu (1991. – 1996.); sutkinja (1996. – 1999.) i predsjednica odjela (1997. – 1999.) suda u Bukureštu; sutkinja (1999. – 2005.) i predsjednica odjela (1999. – 2003.) žalbenog suda u Bukureštu; član proširenog žalbenog vijeća Europskog patentnog ureda (2006. – 2016).; predavačica zatim ravnateljica Nacionalnog pravosudnog instituta (2011. – 2016.); sutkinja na Visokom kasacijskom sudu Rumunjske (2006. – 2016.); članica znanstvenog vijeća Nacionalnog pravosudnog instituta i upravnog odbora Nacionalne škole za pravosudne službenike (2011. – 2016.); članica vijeća doktorskog studija Sveučilišta u Bukureštu (2012. – 2016.); sutkinja Općeg suda od 19. rujna 2016.