Maria José Costeira
Maria José Costeira

rođena 1967.; diploma iz prava Sveučilišta u Coimbri (1991.); poslijediplomski studij iz prava intelektualnog vlasništva na sveučilištu u Lisabonu (2001.); odvjetnička vježbenica (1991. – 1992.); sudačka vježbenica (1992. – 1995.); sutkinja na prvostupanjskom sudu (1995. – 1997.) sutkinja na Trgovačkom sudu u Lisabonu (1999. – 2016.); sutkinja na žalbenom sudu u Coimbri (2016.); predavačica prava na više portugalskih sveučilišta i na Državnoj pravosudnoj školi; glavna tajnica (2012. – 2015.) a zatim predsjednica (2015. – 2016) udruge portugalskih sudaca; sutkinja Općeg suda od 19. rujna 2016.