Jan Passer
Jan Passer

narozen v roce 1974; diplom v oboru právo (1997) a doktor práv (2007) z Univerzity Karlovy v Praze; diplom „Master of Laws“ na univerzitě ve Stockholmu (2000); soudní čekatel u Městského soudu v Praze (1997–2001); soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005); soudce Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016); přednášející práva, zejména práva Evropské unie, na Univerzitě Karlově v Praze (2001–2003), na Masarykově univerzitě v Brně (2006–2016), na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014–2016) a na Justiční akademii České republiky (2001–2016); soudce Tribunálu (2016–2020); od 6. října 2020 soudce Soudního dvora.