Jan M. Passer
Jan M. Passer

rođen 1974.; diploma iz prava Karlova sveučilišta u Pragu (1997.) i Master of Laws Sveučilišta u Stockholmu (2000.); doktor pravnih znanosti (2007.); predavač prava Europske unije na Karlovu sveučilištu u Pragu (2001. – 2003.) i Pravnoj akademiji Češke Republike (2001. – 2016.); sudački vježbenik na općinskom sudu u Pragu (1997. – 2001.); sudac okružnog suda u Pragu (2001. – 2005.); sudac Visokog upravnog suda Češke Republike (2005. – 2016.); predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta Masaryk u Brnu (2006. – 2016.) i Sveučilišta Palacký u Olomoucu (2014. – 2016.); pravni suradnik u Ministarstvu pravosuđa (2010. – 2016.); sudac Općeg suda od 19. rujna 2016.