René Barents
René Barents

Född år 1951; examen i juridik och ekonomi (Erasmusuniversitetet Rotterdam, 1973); juris doktor (universitetet i Utrecht, 1981); forskartjänst i europarätt och internationell ekonomisk rätt (1973–1974) och docent i europarätt och internationell ekonomisk rätt vid Institut Europa vid universitetet i Utrecht (1974–1979) och universitetet i Leyde (1979–1981); rättssekreterare vid Europeiska gemenskapernas domstol (1981–1986), chef för enheten för personalens rättigheter på Europeiska gemenskapernas domstols personalavdelning (1986–1987); tjänsteman vid Europeiska kommissionens rättstjänst (1987–1991); rättssekreterare vid domstolen (1991–2000); avdelningschef (2000–2009) och därefter direktör för Europeiska gemenskapernas domstols direktorat för forskning och dokumentation (2009–2011); professor (1988–2003) och professor h.c. (sedan år 2003) i europarätt vid universitetet i Maastricht; sakkunnig vid appellationsdomstolen i 's-Hertogenbosch (1993–2011); ledamot i Nederländernas kungliga vetenskapsakademi (sedan år 1993); författare till ett flertal europarättsliga publikationer; domare i personaldomstolen mellan den 6 oktober 2011 och den 31 augusti 2016; domare i tribunalen sedan den 19 september 2016.