Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

Født i 1970; juridisk embedseksamen ved universitetet i Wien (1993); juridisk doktorgrad fra universitetet i Wien (2002); fuldmægtig i Forbundskancelliets afdeling for europæiske anliggender (1994-1995); fuldmægtig, dernæst kontorchef i Forbundskancelliets juridiske tjeneste (1995-2000); juridisk rådgiver for Österreichischer Arbeiterkammer (2000-2002); fuldmægtig, dernæst kontorchef i Forbundskancelliets juridiske tjeneste (2002-2007); juridisk rådgiver ved Forbundskancelliet (2007-2010); generaldirektør for Forbundskancelliets juridiske tjeneste (2010-2017); generaldirektør for den juridiske tjeneste ved ministeriet for forfatningsmæssige anliggender, reformer, deregulering og retsvæsen (2017-2019); medlem af regeringsrådet vedrørende beskyttelse af personoplysninger (2010-2019); formand for tilsynsrådet for nationalbiblioteket (2017-2019); forfatter til talrige publikationer; dommer ved Retten siden den 26. september 2019.