Gerhard Hesse
Gerhard Hesse

geboren in 1970; gediplomeerde in de rechten van de universiteit van Wenen (1993); doctor in de rechtsgeleerdheid van de universiteit van Wenen (2002); lid van de afdeling voor Europese aangelegenheden bij de bondskanselarij (1994-1995); lid, vervolgens afdelingshoofd, van de juridische dienst van de bondskanselarij (1995-2000); juridisch adviseur bij de kamer voor arbeid (2000-2002); lid, vervolgens afdelingshoofd, van de juridische dienst van de bondskanselarij (2002-2007); juridisch adviseur bij het kabinet van de bondskanselier (2007-2010); directeur van de juridische dienst van de bondskanselarij (2010-2017); directeur van de juridische dienst van het ministerie voor Constitutionele Zaken, Hervormingen, Deregulering en Justitie (2017-2019); lid van de regeringsraad voor de bescherming van persoonsgegevens (2010-2019); voorzitter van de raad van toezicht bij de nationale bibliotheek (2017-2019); auteur van talrijke publicaties; rechter in het Gerecht sedert 26 september 2019.