ЧЕСТВАНЕ НА 30 ГОДИНИ ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За отбелязване на тридесетата годишнина от началото на дейността на Общия съд на Европейския съюз на 25 септември 2019 година се състоя колоквиум в Съда на Европейския съюз.

Всъщност първите членове на Общия съд, създаден с решение на Съвета от 24 октомври 1988 г., встъпват в длъжност на 25 септември 1989 г.

Този колоквиум, озаглавен „Общият съд на Европейския съюз в ерата на цифровите технологии“, се проведе в присъствието на редица представители на европейски, национални и международни институции, както и на преподаватели по право, съдии, юристи и адвокати от всички държави членки.

Той протече около две теми: „Достъпност на правосъдието“ и „Ефикасност и качество на правосъдието“.

Документи от колоквиума (на английски и френски език според езика на изказването) 

За да гледате този видеоклип, трябва да приемете бисквитките на YouTube.
Да, приемамПовече информация