MARKERING AF DEN EUROPÆISKE UNIONS RETS 30-ÅRSJUBILÆUM

I anledning af 30-året for etableringen af Den Europæiske Unions Ret afholdtes den 25. september 2019 et symposium i Den Europæiske Unions Domstol.

De første medlemmer af Retten, der blev oprettet ved rådsafgørelse af 24. oktober 1988, tiltrådte således deres embede den 25. september 1989.

Symposiet, med titlen »Den Europæiske Unions Ret i den digitale tidsalder«, blev afholdt under overværelse af et stort antal repræsentanter for europæiske, nationale og internationale institutioner såvel som professorer i retsvidenskab, dommere, jurister og advokater fra alle medlemsstaterne.

Symposiet omhandlede to overordnede temaer: »Et tilgængeligt retsvæsen« og »En effektiv retspleje af høj kvalitet«.

Dokumenter fra symposiet (på engelsk eller fransk alt efter indlægsholderens sprog) 

Du skal acceptere YouTube-cookies for at kunne se denne video.
Ja, jeg acceptererFlere oplysninger