HÖGTIDLIGHÅLLANDET AV EUROPEISKA UNIONENS TRIBUNALS 30-ÅRSJUBILEUM

Den 25 september 2019 anordnades ett symposium vid Europeiska unionens domstol för att högtidlighålla 30-årsjubileet av inrättandet av Europeiska unionens tribunal.  

Tribunalen skapades genom rådets beslut av den 23 oktober 1988 och de första ledamöterna trädde i tjänst den 25 september 1989.

I symposiet, med rubriken ”Europeiska unionens tribunal i den digitala tidsåldern”, deltog företrädare för europeiska, nationella och internationella institutioner samt professorer i juridik, domare, jurister och advokater från samtliga medlemsstater.  

Symposiet hade två teman: ”En domstolsprövning som är tillgänglig för alla” och ”En effektiv domstolsprövning av hög kvalitet”.

Material från symposiet (på franska eller engelska beroende på vilket språk som anförandet hölls på) 

För att se denna video måste du tillåta kakor från YouTube.
Ja, jag samtyckerMer information