Covid-19 - Informacija

[2022/03/15] 

Kaip ir kitos Europos Sąjungos institucijos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2020 m. kovo mėn. buvo priverstas pakeisti savo darbo tvarką dėl sveikatos krizės, prasidėjusios pasirodžius SARS-CoV-2 virusui. Pandeminis šio viruso pobūdis privertė Teisingumo Teismą ir Bendrąjį Teismą imtis griežčiausių priemonių siekiant apsaugoti visų asmenų, kurie turi lankytis institucijos patalpose, sveikatą ir padaryti keletą pakeitimų, susijusių ir su rašytine, ir su žodine proceso dalimis, pavyzdžiui, suteikiant šalių atstovams galimybę dalyvauti posėdžiuose per vaizdo konferenciją.

Teigiami pokyčiai sveikatos srityje nuo šiol leidžia, laikantis Liuksemburgo valdžios institucijų sprendimų, normalizuoti situaciją ir rengti teismo posėdžius panašiomis sąlygomis, kokios buvo prieš prasidedant sveikatos krizei. Tai, be kita ko, reiškia, kad:

  • bus privaloma nešioti mantiją, be to, atnaujinama buvusi praktika duoti mantijas per Teisingumo Teismo ar Bendrojo Teismo posėdžius kalbantiems šalių atstovams, kurie neturi savo mantijos,
  • prieš teismo posėdį vėl vyks atstovų ir advokatų susitikimai su teismo kolegijos nariais ir tam tikrais atvejais su generaliniu advokatu, atsakingu už bylą,
  • kalbos turės būti sakomos, atsakymai į klausimus ir replikos pateikiami atsistojus tribūnoje, o ne iš vietos, ir
  • per teismo posėdžius nebebus privaloma dėvėti kaukes.

Toliau išlaikoma galimybė dalyvauti teismo posėdyje per vaizdo konferenciją. Šalių atstovai, norintys ja pasinaudoti, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti aiškiai nurodytos priežastys, dėl kurių jie negali fiziškai dalyvauti posėdyje, ir patvirtinti, kad jie atitinka visas dalyvavimui posėdyje per vaizdo konferenciją taikomas technines sąlygas.

Šalių atstovų, kurie turi paruošę savo kalbos tekstą ar rašytinę medžiagą, prašoma juos pateikti vertimo tarnyboms iki vidurdienio tos darbo dienos, kuri eina prieš posėdžio dieną, šiuo adresu: Interpretation@curia.europa.eu.