Covid-19 - Informații

[15/03/2022] 

Asemenea celorlalte instituții ale Uniunii Europene, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost obligată să își adapteze modalitățile de lucru începând cu luna martie 2020, din cauza crizei sanitare care a urmat apariției virusului SARS-CoV‑2. Natura pandemică a acestui virus a determinat Curtea de Justiție și Tribunalul să ia cele mai stricte măsuri sanitare în vederea protejării sănătății ansamblului actorilor chemați să se deplaseze în clădirile instituției și să efectueze mai multe adaptări referitoare atât la faza scrisă, cât și la faza orală a procedurii, printre altele oferind reprezentanților părților posibilitatea de a participa la ședințe prin videoconferință.

Evoluția favorabilă a situației sanitare permite în prezent să se preconizeze, în conformitate cu deciziile adoptate de autoritățile luxemburgheze, o normalizare a situației și, în special, reluarea ședințelor de audiere a pledoariilor în condiții similare celor existente anterior declanșării crizei sanitare. Aceasta implică, printre altele:

  • purtarea obligatorie a robei și reluarea practicii instanțelor de a pune robe la dispoziția reprezentanților părților care nu dispun de propria robă și care sunt chemați să pledeze în fața Curții de Justiție sau a Tribunalului;
  • reluarea întâlnirilor agenților și a avocaților cu membrii completului de judecată și, eventual, cu avocatul general însărcinat cu cauza înaintea începerii ședinței de audiere a pledoariilor;
  • necesitatea de a asigura pledoariile, răspunsurile la întrebări și eventualele replici în picioare, de la pupitru, iar nu de pe scaun, și 
  • abandonarea obligației de a purta o mască în timpul ședinței de audiere a pledoariilor.

Posibilitatea de a participa la ședința de audiere a pledoariilor prin videoconferință este menținută. Ea rămâne condiționată de prezentarea unei cereri în care să fie indicate în mod precis motivele care îl împiedică pe reprezentantul părții respective să participe fizic la ședință și de respectarea ansamblului condițiilor tehnice cerute pentru o asemenea participare prin videoconferință.

Reprezentanții părților care dispun de un text sau de un suport scris al pledoariilor lor sunt invitați să îl comunice pentru nevoile serviciilor de interpretare până la ora 12 a zilei lucrătoare care precedă data ședinței, la adresa: Interpretation@curia.europa.eu.