Covid-19 - informacije

[15/03/2022] 

Sodišče Evropske unije je moralo od marca 2020 tako kot druge institucije Evropske unije zaradi zdravstvene krize, ki je sledila pojavu virusa SARS-CoV-2, svoj način dela prilagajati. Glede na pandemično naravo tega virusa sta Sodišče in Splošno sodišče sprejeli najstrožje sanitarne ukrepe za zaščito zdravja vseh oseb, ki morajo priti v prostore institucije, ter različne prilagoditve glede pisnega in ustnega dela postopka, pri čemer je bilo med drugim zastopnikom strank omogočeno, da na obravnavah sodelujejo prek videokonference.

Zaradi izboljševanja zdravstvenih razmer sta v skladu z odločbami, ki so jih sprejeli luksemburški organi, zdaj mogoča prehod v normalno stanje in predvsem ponovno opravljanje obravnav pod pogoji, podobnimi tistim, ki so veljali pred začetkom zdravstvene krize. To vključuje zlasti:

  • obvezno je nošenje toge in ponovno je vzpostavljena praksa sodišč, da se zastopnikom strank, ki nimajo svoje toge in ki nastopajo pred Sodiščem ali Splošnim sodiščem, toge dajo na razpolago;
  • člani sestave in po potrebi generalni pravobranilec, določen za zadevo, se bodo pred začetkom obravnave ponovno sestali z agenti in odvetniki;
  • ustne navedbe, odgovori na vprašanja in morebitne replike se bodo podajale stoje z govorniškega pulta, in ne s svojega sedeža; in
  • nošenje maske na obravnavah ni več potrebno.

Možnost sodelovanja na obravnavi prek videokonference je ohranjena. Ostaja pa pogojena z vložitvijo prošnje, v kateri so natančno navedeni razlogi, ki zastopniku zadevne stranke preprečujejo, da bi se fizično udeležil obravnave, in z upoštevanjem vseh zahtevanih tehničnih pogojev za sodelovanje prek videokonference.

Zastopniki strank, ki imajo besedilo ali pisno podlago za svoje ustne navedbe, so pozvani, da to besedilo ali pisno podlago za potrebe tolmačenja posredujejo pred dvanajsto uro na delovni dan pred dnevom obravnave na naslov: Interpretation@curia.europa.eu.