Covid-19 - Informacije - Stranke pred Sudom

Zdravstvene mjere usvojene radi osiguravanja odvijanja rasprava od 25. svibnja 2020. (primjenjive na  Sud i Opći sud)

[19/05/2020]

Nakon odluka Suda i Općeg suda da od 25. svibnja 2020. postupno započnu s održavanjem rasprava, u skladu s propisima luksemburških vlasti usvojene su najstrože zdravstvene mjere kako bi se osiguralo da se rasprave odvijaju u najboljim mogućim uvjetima.

Te se mjere odnose kako na pristup zgradama institucije i pravila koja se moraju poštovati prilikom svakog kretanja u njima (I.) tako i na uvjete organizacije samih rasprava, koji su prilagođeni trenutačnim izvanrednim okolnostima (II.).

I. Pristup zgradama institucije i osnovna pravila ponašanja u njima

Pristup zastupnika stranaka zgradama institucije odvijat će se isključivo putem ulaza u zgradu Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Postupak prijema zastupnika stranaka bit će sličan uobičajenom postupku, osim što će se provesti kontrola temperature na daljinu (osobe s temperaturom višom od 38 °C nisu ovlaštene ući u zgrade).

Ako zastupnici stranaka ne posjeduju prikladne maske prilikom dolaska na Sud, predat će im ih služba osiguranja. One se moraju nositi prilikom svakog kretanja unutar zgrada institucije kao i svugdje ondje gdje se ne može poštovati razmak između dviju osoba od dva metra.

Kao i osoblje institucije, zastupnici stranaka usto će biti pozvani da pažljivo pročitaju upute na signalnim natpisima i da ih savjesno poštuju. U slučaju potrebe, ti će natpisi biti popraćeni odgovarajućim oznakama na podu i zidovima.

Naposljetku, treba napomenuti da će biti osigurane restoranske usluge ograničenog dosega (sendviči i napitci).

II. Uvjeti organizacije rasprava

Kako bi se osigurala visoka razina zdravstvene zaštite, prije i nakon svake rasprave provodit će se dezinfekcija stolova, mikrofona i slušalica.

Institucija zastupnicima stranaka neće staviti na raspolaganje toge. Stoga se agenti i odvjetnici pozivaju da za potrebe rasprave ponesu svoje toge, ali će, ako to nije moguće, Sud i Opći sud – odstupajući od važećih odredbi – prihvatiti da zastupnici stranaka nastupaju bez toge.

Suprotno uobičajenoj praksi, članovi sudskog vijeća prije početka rasprave neće se susresti sa zastupnicima stranaka. Stvarnu nazočnost tih zastupnika prije rasprave i na daljinu nadzirat će tajnik rasprave i sudski podvornik.

Poduzete su potrebne mjere i radi osiguranja poštovanja pravila o fizičkom udaljavanju unutar svake raspravne dvorane. Zastupnici stranaka bit će smješteni tako da se između svih osoba nazočnih u dvorani poštuje udaljenost od dva metra.

Zastupnici stranaka govorit će s mjesta koje im je dodijeljeno. U slučaju da se jednim mikrofonom mora koristiti više osoba, on će se očistiti i dezinficirati nakon svakog korištenja.

Zastupnici koji žele predati tekst ili zapis svojih izlaganja za potrebe prevoditeljskih službi pozivaju se da ga dostave, ako je moguće, prije podneva (prema vremenu u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu) radnog dana koji prethodi danu održavanja rasprave, na adresu Interpretation@curia.europa.eu.

Prilagodba sudske aktivnosti

[25/05/2020]

Zbog zdravstvene krize koja je u tijeku, Sud je bio prisiljen privremeno prilagoditi svoj način rada.

Postupovni rokovi

Rokovi za podnošenje tužbi i žalbi nastavljaju teći te su ih stranke obvezne poštovati, pri čemu se ne utječe na eventualnu primjenu članka 45. stavka 2. Protokola o Statutu Suda Europske unije.

Nasuprot tomu, rokovi određeni u postupcima koji su u tijeku, osim u osobito hitnim postupcima, kao što su hitni postupci, ubrzani postupci i postupci privremene pravne zaštite, produljeni su za mjesec dana. Oni istječu istekom dana koji se sljedećeg mjeseca po broju podudara s danom tijekom kojeg je rok trebao isteći ili, ako u sljedećem mjesecu takvog dana nema, istekom posljednjeg dana tog mjeseca.

Do nove upute, osim ako je navedeno suprotno, rokovi koje je utvrdilo tajništvo također su produljeni za mjesec dana.

Rasprave

Rasprave, koje su zbog zdravstvene krize odgođene od 16. ožujka, ponovno se počinju održavati od ponedjeljka, 25. svibnja 2020. Poduzete su sve mjere nužne za jamčenje najboljeg mogućeg odvijanja tih rasprava, kako s logističkog tako i sa zdravstvenog stajališta, ali njihovo održavanje i odvijanje i dalje ovisi o odlukama nacionalnih tijela donesenima u cilju borbe protiv širenja virusa. Usto, ne može se – zbog poteškoća uzrokovanih COVID-om 19 – isključiti mogućnost da će se neke od tih rasprava morati zamijeniti pitanjima upućenima strankama radi davanja pisanih odgovora. U novosazvanim raspravama tajništvo će obavijestiti zastupnike stranaka u dotičnim predmetima o danu i satu njihova održavanja te će ih, radi dobre organizacije rasprave, osobito na jezičnom planu, pozvati da u što kraćem roku obavijeste tajništvo o svojoj nazočnosti na tim raspravama.

Pozivamo stranke da redovito posjećuju internetsku stranicu Suda Europske unije (https://curia.europa.eu).

Komunikacija sa strankama – Važnost aplikacije e-Curia

Kako bi se olakšala komunikacija sa strankama u ovo krizno doba, sudovi država članica i zastupnici stranaka koji još uvijek nemaju račun e-Curia pozivaju se da se upoznaju s tom sigurnom aplikacijom (e-Curia) koja omogućuje podnošenje i dostavu postupovnih akata u postupcima koji se vode pred sudom elektroničkim putem. Sva pojašnjenja u pogledu funkcioniranja te aplikacije i načina otvaranja računa nalaze se na prethodno navedenoj internetskoj stranici, na sljedećoj adresi: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/hr/.

Zbog trenutačnih okolnosti, iznimno se prihvaćaju i zahtjevi za otvaranje računa podneseni tajništvu elektroničkim putem, pod uvjetom da su popraćeni potrebnom dokumentacijom, propisno potpisanom i skeniranom.