Covid-19 - Informații - Părțile în fața Curții de Justiție

Măsuri sanitare luate în vederea asigurării desfășurării ședințelor de audiere a pledoariilor începând cu 25 mai 2020 (aplicabile Curții de Justiție și Tribunalului)

[19/05/2020]

Ca urmare a deciziilor adoptate de Curtea de Justiție și de Tribunal de a relua progresiv ședințele de audiere a pledoariilor începând cu 25 mai 2020, au fost luate cele mai stricte măsuri sanitare, în conformitate cu reglementarea adoptată de autoritățile luxemburgheze, în vederea asigurării desfășurării acestor ședințe în cele mai bune condiții posibile.

Aceste măsuri privesc atât accesul în clădirile instituției și regulile care trebuie respectate cu ocazia oricărei deplasări în interiorul acestora (I), cât și modalitățile de organizare a ședinței înseși, care au fost adaptate la circumstanțele excepționale ale momentului (II).

I. Accesul în clădirile instituției și regulile de conduită esențiale în interiorul acestora

Accesul reprezentanților părților în clădirile instituției se va efectua exclusiv prin intrarea clădirii Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Procedura de primire a reprezentanților părților va fi similară procedurii obișnuite, sub rezerva unui control de temperatură efectuat la distanță (persoanele cu o temperatură peste 38°C nu vor fi autorizate să intre în clădiri).

Dacă reprezentanții părților nu dispun de măști adecvate la sosirea lor la Curte, vor primi o mască de la serviciul de securitate. Aceasta va trebui purtată cu ocazia oricărei deplasări în clădirile instituției și oriunde nu poate fi respectată o distanță de doi metri între două persoane.

La fel ca ansamblul personalului instituției, reprezentanții părților vor fi, pe de altă parte, invitați să citească cu atenție indicațiile afișate pe panourile de semnalizare și să respecte cu strictețe instrucțiunile pe care le enunță. Aceste panouri sunt însoțite, dacă este cazul, de un marcaj corespunzător pe sol și pe pereți.

În sfârșit, trebuie reținut că se va asigura un serviciu de alimentație restrâns (de tip sandviciuri și băuturi).

II. Modalitățile de organizare a ședințelor de audiere a pledoariilor

În vederea asigurării unui nivel de protecție sanitară ridicat, înainte și după fiecare ședință de audiere a pledoariilor se vor efectua operațiuni de dezinfectare a meselor, a microfoanelor și a căștilor.

Instituția nu va pune robe la dispoziția reprezentanților părților. Agenții și avocații sunt așadar invitați să își aducă propria robă pentru nevoile ședinței de audiere a pledoariilor dar, dacă acest lucru s-ar dovedi imposibil, Curtea de Justiție și Tribunalul vor accepta, prin derogare de la regulile aplicabile, ca reprezentanții părților să pledeze fără robă.

Contrar practicii obișnuite, membrii completului de judecată nu îi vor întâlni pe reprezentanții părților înainte de începerea ședinței. Prezența efectivă a acestor reprezentanți va fi controlată, înainte de ședință și de la distanță, de grefierul de ședință și de aprodul de ședință.

Au fost de asemenea adoptate dispozițiile necesare pentru garantarea respectării regulilor de distanțare fizică în interiorul fiecărei săli de ședință. Reprezentanții părților vor fi plasați astfel încât să se respecte o distanță de doi metri între fiecare dintre persoanele prezente în sală.

Reprezentanții părților vor lua cuvântul de la locul care le va fi indicat. Dacă va fi necesară utilizarea unui microfon de mai multe persoane, acesta va fi curățat și dezinfectat după fiecare intervenție.

Reprezentanții care doresc să depună eventualul text sau suport scris al pledoariilor lor pentru nevoile serviciilor de interpretare sunt invitați să îl comunice, în măsura posibilului, înainte de prânz (ora Marelui Ducat al Luxemburgului) în ziua lucrătoare care precedă ziua ședinței, la adresa Interpretation@curia.europa.eu.

Adaptarea activității jurisdicționale

[25/05/2020]

Ca urmare a crizei sanitare actuale, Curtea de Justiție a fost constrânsă să își adapteze temporar modalitățile de lucru.

Termenele de procedură

Termenele de introducere a acțiunii și termenele de recurs continuă să curgă, iar părțile sunt ținute să le respecte, fără a se aduce atingere eventualei aplicări a articolului 45 al doilea paragraf din Protocolul privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În schimb, termenele stabilite în cadrul procedurilor în curs – cu excepția procedurilor care prezintă o urgență deosebită, precum procedurile de urgență, procedurile accelerate și procedurile privind măsuri provizorii – se prelungesc cu o lună. Acestea expiră la sfârșitul zilei care, în luna următoare, are aceeași cifră cu ziua în care ar fi trebuit să expire termenul sau, dacă această zi nu există în luna următoare, la sfârșitul ultimei zile a acestei luni.

Până la noi ordine și în lipsa unor indicații contrare, termenele care sunt stabilite de grefă sunt de asemenea prelungite cu o lună.

Ședințele de audiere a pledoariilor

Ședințele de audiere a pledoariilor, suspendate de la 16 martie din cauza crizei sanitare, vor fi reluate luni, 25 mai 2020. Sunt luate toate măsurile necesare pentru a garanta desfășurarea optimă a acestor ședințe, atât din punct de vedere logistic, cât și din punct de vedere sanitar, dar organizarea și desfășurarea ședințelor continuă să depindă de deciziile adoptate de autoritățile naționale în vederea combaterii propagării virusului. Pe de altă parte, nu este exclus ca unele dintre aceste ședințe să trebuiască să fie înlocuite cu întrebări adresate părților în vederea unui răspuns scris, ca urmare a dificultăților create de Covid-19. Pentru ședințele nou programate, reprezentanții părților din cauzele respective vor fi informați de către grefă cu privire la zilele și orele acestor ședințe și, pentru buna organizare a acestora, în special pe plan lingvistic, vor fi invitați să informeze grefa cât mai curând posibil cu privire la prezența lor la aceste ședințe.

Părțile sunt invitate să consulte cu regularitate site-ul internet al Curții de Justiție a Uniunii Europene (http://www.curia.europa.eu).

Comunicarea cu părțile – Importanța aplicației e-Curia

În vederea facilitării comunicării cu părțile în această perioadă de criză, instanțele statelor membre și reprezentanții părților care nu dispun încă de un cont e-Curia sunt puternic încurajați să descopere această aplicație securizată (e-Curia), care permite depunerea și notificarea actelor de procedură pe cale electronică în cauzele introduse în fața instanței. Toate precizările privind funcționalitățile acestei aplicații și modalitățile de deschidere a unui cont figurează pe site-ul sus-menționat, la adresa următoare: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/ro/.

Având în vedere circumstanțele, formularele de cerere de deschidere a unui cont transmise grefei prin e-mail sunt acceptate, cu titlu excepțional, cu condiția să fie însoțite de înscrisurile justificative necesare, semnate în mod corespunzător și scanate.