Covid-19 - informacije - Stranke pred Sodiščem

Prilagoditev sodne dejavnosti

[15/06/2021] 

Sodišče je bilo od marca 2020 zaradi aktualne zdravstvene krize prisiljeno prilagoditi svoj način dela. Te prilagoditve se nanašajo na potek pisnega dela postopka – zlasti na podaljšanje nekaterih rokov za vložitev vlog ali stališč strank – in na potek ustnega dela postopka.

V tem sporočilu so za stranke in njihove zastopnike povzeti vsi ti ukrepi. Zaradi pogostega prilagajanja teh ukrepov razvoju zdravstvene krize stranke in njihove zastopnike pozivamo, naj redno spremljajo to spletno mesto.

Procesni roki

Procesni roki kljub zdravstveni krizi tečejo naprej in jih morajo stranke spoštovati, brez poseganja v morebitno uporabo člena 45, drugi odstavek, Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije (v nadaljevanju: Statut).

Da bi se upoštevale trenutne posebne okoliščine in da bi se zainteresiranim subjektom iz člena 23 Statuta omogočilo, da imajo v teh okoliščinah na voljo dovolj časa za vložitev ustreznih stališč o predlogih za sprejetje predhodne odločbe, predloženih Sodišču, se rok za vložitev pisnih stališč o predlogih za sprejetje predhodne odločbe – razen za predloge, ki se obravnavajo po hitrem ali nujnem postopku – zdaj podaljša za en mesec. Ta dodatni mesec se prišteje roku dveh mesecev in desetih dni, ki izhaja iz hkratne uporabe člena 23 Statuta in člena 51 Poslovnika Sodišča.

Vendar glede na ugoden razvoj zdravstvene krize zgoraj navedeni rok po avgustu ne bo več podaljšan. Od 1. septembra 2021 se bodo torej za vse procesne akte, ki jih bo sodno tajništvo vročilo od tega datuma, uporabljali redni procesni roki. Zainteresirani subjekti iz člena 23 Statuta bodo od takrat za predložitev morebitnih pisnih stališč o predlogih za sprejetje predhodne odločbe, ki jih bo vročilo Sodišče, spet imeli na voljo običajni nepodaljšljivi rok dveh mesecev in desetih dni.

Obravnave

Sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi za zagotovitev optimalnega poteka obravnav v logističnem in sanitarnem smislu, vendar sta opravljanje in potek obravnav seveda še naprej odvisna od odločitev, ki jih nacionalni organi sprejemajo zaradi boja proti širjenju virusa. Če stranka nikakor ne more priti v Luxembourg, ji bo lahko pod nekaterimi pogoji dovoljena udeležba na obravnavi prek videokonference. Poleg tega ni mogoče izključiti, da bo treba zaradi težav, ki jih povzroča covid‑19, nekatere od obravnav nadomestiti z vprašanji strankam za pisni odgovor.

Zaradi dobre organizacije obravnav, zlasti z jezikovnega vidika, so zastopniki strank pozvani, naj sodnemu tajništvu čim prej sporočijo udeležbo na obravnavah ali morebitno zadržanost.

Komunikacija s strankami – Pomen aplikacije e‑Curia

Za lažjo komunikacijo s strankami v času te krize se sodiščem držav članic in zastopnikom strank, ki še nimajo računa e-Curia, močno priporoča, da se seznanijo s to varno aplikacijo (e-Curia), ki omogoča elektronsko vlaganje in vročanje procesnih aktov v zadevah, ki se predložijo temu sodišču. Vsa pojasnila v zvezi z delovanjem te aplikacije in postopkom za odprtje računa je mogoče najti tukaj: e-Curia.

Glede na okoliščine se lahko obrazci s prošnjo za odprtje računa sodnemu tajništvu izjemoma pošljejo po elektronski pošti, vendar jim je treba priložiti potrebna dokazila, ki morajo biti podpisana in skenirana.

Sanitarni ukrepi, sprejeti za zagotovitev nemotenega poteka obravnav (ki se uporabljajo na Sodišču in Splošnem sodišču)

V skladu z ureditvijo, ki so jo sprejeli luksemburški organi, so bili sprejeti najstrožji sanitarni ukrepi za zagotovitev nemotenega poteka obravnav na Sodišču in Splošnem sodišču.

Ti ukrepi se nanašajo na dostop do stavb institucije in pravila, ki jih je treba upoštevati pri gibanju v njih (I), ter na način organizacije obravnav, ki je prilagojen sedanjim izrednim okoliščinam (II).

I. Dostop do stavb institucije in bistvena pravila vedenja znotraj njih

Dostop zastopnikov strank do stavb institucije je mogoč izključno skozi vhod stavbe Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Postopek za sprejem zastopnikov strank je podoben običajnemu postopku, ki mu je dodano preverjanje telesne temperature na daljavo (osebam s telesno temperaturo nad 37,5° C vstop v stavbe ni dovoljen).

Če zastopniki strank ob prihodu v stavbe institucije ne bodo imeli ustreznih mask, jim bo varnostna služba maske dodelila. Nošenje maske je obvezno med vsakim gibanjem znotraj stavb institucije in povsod, kjer ni mogoče upoštevati medosebne razdalje dveh metrov.

Zastopniki strank so pozvani – tako kot vsi zaposleni v instituciji – da pozorno preberejo navedbe na tablah za obveščanje in vestno upoštevajo navedene napotke. Te table so po potrebi dopolnjene z ustreznimi označbami na tleh in na stenah.

Nazadnje je treba opozoriti na uvedbo novega režima v zvezi s prehranskimi storitvami. Zastopniki strank lahko odslej – tako kot zaposleni v instituciji – koristijo prehranske storitve v stavbah institucije, pri čemer morajo spoštovati veljavne sanitarne ukrepe.

II. Način organizacije obravnav

Za zagotovitev visoke ravni varstva zdravja so pred vsako obravnavo in po njej mize, mikrofoni in ušesne slušalke razkuženi.

Institucija zastopnikom strank tog ne daje na razpolago. Agenti in odvetniki so zato pozvani, naj za potrebe obravnave prinesejo svojo togo, če pa to ni mogoče, Sodišče in Splošno sodišče z odstopanjem od veljavnih pravil dovolita, da zastopniki strank navedbe podajajo brez toge.

V nasprotju z običajno prakso se člani sodečega senata pred začetkom obravnave ne srečajo z zastopniki strank. Dejansko prisotnost teh zastopnikov pred obravnavo preverita sodni tajnik in sodni sluga.

Prav tako so bili sprejeti potrebni ukrepi za zagotovitev upoštevanja pravil fizičnega distanciranja znotraj posamezne razpravne dvorane. Zastopniki strank so nameščeni tako, da je med vsako osebo v razpravni dvorani upoštevana razdalja dveh metrov.

V razpravni dvorani je nošenje maske obvezno. Zastopniki strank navedbe podajajo z mesta, ki jim je določeno. Če mora več oseb uporabljati en mikrofon, je ta po vsakem nastopu očiščen in razkužen.

Zastopniki, ki želijo predložiti morebitno besedilo ali pisno podlago za svoje ustne navedbe za potrebe tolmačenja, naj to, če je le mogoče, storijo pred dvanajsto uro (po času v Velikem vojvodstvu Luksemburg) na delovni dan pred dnevom obravnave na naslov Interpretation@curia.europa.eu.