Covid-19 - Informacija - Šalys Bendrajame Teisme

Teisminės veiklos pokyčiai

[2021/06/15]

Dėl dabartinės sveikatos krizės Bendrasis Teismas buvo priverstas nuo 2020 m. kovo mėn. pakeisti savo darbo tvarką.

Šiuo pranešimu siekiama šalims ir jų atstovams pateikti tam tikrą apibendrintą svarbią informaciją. Kadangi atsižvelgiant į sveikatos krizės raidą informacija dažnai keičiasi, šalių ir jų atstovų prašoma nuolat stebėti šią interneto svetainę.

Terminai

Ieškinių pareiškimo terminai skaičiuojami toliau ir šalys turi jų laikytis, paliekant joms galimybę remtis Protokolo dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 45 straipsnio antra pastraipa. Jei terminai gali būti pratęsti, šalys Teismo gali prašyti per pagrįstą terminą juos pratęsti, kad jis galėtų priimti sprendimą.

Teismo posėdžiai

Prašymas surengti posėdį

Procedūros reglamento 106 straipsnyje numatyta, kad pagrindinės šalies pateiktame prašyme surengti teismo posėdį „turi būti nurodyti motyvai, dėl kurių ji nori būti išklausyta“. Procedūros reglamento praktinių vykdymo nuostatų 142 punkte nurodyti reikalavimai, keliami prašymo surengti teismo posėdį motyvavimui.

Kadangi dėl sveikatos krizės tapo sunkiau organizuoti teismo posėdžius, pagrindinė šalis, prašanti surengti posėdį, atsižvelgdama į tai turėtų įvertinti, ar jis tikrai būtinas, o jeigu pateikia tokį prašymą, – užtikrinti, kad jos prašymas iš tiesų atitiktų procesinėse taisyklėse nurodytus reikalavimus.

Kelionė į Liuksemburgą dalyvauti teismo posėdyje

Siekiant palengvinti atvykimą į Liuksemburgą, kanceliarija šalių atstovų prašymu gali išduoti dokumentą, patvirtinantį kvietimą atvykti į Bendrojo Teismo posėdį.

Jei šalies atstovas negali atvykti į Liuksemburgą dalyvauti posėdyje Bendrajame Teisme dėl sveikatos krizės ir nacionalinių valdžios institucijų priimtų priemonių, jis gali pasinaudoti specialia krizine priemone ir pateikti motyvuotą prašymą dalyvauti posėdyje per vaizdo konferenciją. Toks prašymas turi būti pateiktas kuo anksčiau iki posėdžio datos. Prieš pateikdamas tokį prašymą atstovas turi susipažinti su dokumentais, pridėtais prie kanceliarijos išsiųsto kvietimo („Techniniai reikalavimai“ ir „Patarimai per atstumą posėdyje dalyvaujančioms šalims“), ir patikrinti, ar galima įvykdyti juose nustatytus reikalavimus. Šiais reikalavimais (tarp kurių yra naudotina techninė įranga) siekiama visiems posėdžio dalyviams užtikrinti aukščiausią vaizdo, garso ir vertimo žodžiu kokybę. Bendrasis Teismas nusprendžia, kad galima naudoti vaizdo konferenciją, jei techniniai ir vertimo žodžiu testai, kuriuos atstovas privalo leisti atlikti, yra sėkmingi, taip pat atsižvelgdamas į teismo turimus išteklius.

Sveikatos apsaugos priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti sklandžią posėdžių eigą (taikomos Teisingumo Teisme ir Bendrajame Teisme)

Vadovaujantis Liuksemburgo valdžios institucijų priimtais teisės aktais imamasi pačių griežčiausių sveikatos apsaugos priemonių siekiant užtikrinti, kad Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo posėdžiai vyktų sklandžiai.

Šios priemonės susijusios tiek su patekimu į institucijos pastatus ir taisyklėmis, kurių reikia laikytis būnant jų viduje (I), tiek su pačių posėdžių organizavimo taisyklėmis, kurios buvo pritaikytos prie esamų ypatingų aplinkybių (II).

I. Patekimas į institucijos pastatus ir pagrindinės elgesio jų viduje taisyklės

Šalių atstovai į institucijos pastatus gali patekti tik pro Erasmus pastato įėjimą (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Šalių atstovų įleidimo procedūra panaši į įprastinę, išskyrus tai, kad per atstumą matuojama temperatūra (asmenys, kurių temperatūra aukštesnė nei 37,5°C, neįleidžiami į pastatus).

Jeigu atvykę į institucijos pastatus šalių atstovai neturės tinkamų kaukių, jas jiems duos saugos tarnyba. Kaukes reikia nešioti vaikštant institucijos pastatuose ir visur, kur negalima užtikrinti 2 metrų atstumo tarp dviejų asmenų.

Be to, kaip ir visi institucijos darbuotojai, šalių atstovai raginami atidžiai perskaityti informaciniuose stenduose pateiktą informaciją ir griežtai laikytis juose skelbiamų nurodymų. Kai kur yra atitinkamų papildomų žymėjimų ant grindų ir sienų.

Galiausiai pažymėtina, kad nustatytos naujos viešojo maitinimo paslaugų teikimo taisyklės. Kaip ir institucijos darbuotojai, šalių atstovai nuo šiol gali naudotis institucijos pastatuose esančiais restoranais ir kavinėmis, laikydamiesi nustatytų sanitarijos taisyklių.

II. Posėdžių organizavimo taisyklės

Siekiant užtikrinti kuo aukštesnį sveikatos apsaugos lygį, prieš kiekvieną posėdį ir po jo dezinfekuojami stalai, mikrofonai ir ausinės.

Institucija šalių atstovams neduos mantijų. Todėl atstovų ir advokatų prašoma turėti savo mantijas, kurias būtų galima vilkėti per posėdį, tačiau jei šalys jų neturės, Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas, nukrypdami nuo taikytinų taisyklių, šalių atstovams leis dalyvauti posėdyje be mantijos.

Priešingai nei įprasta, teisėjų kolegijos nariai nesusitiks su šalių atstovais prieš posėdį. Posėdžio sekretorius ir posėdžio tvarkdarys prieš posėdį patikrins, kurie atstovai atvyko į posėdį.

Taip pat imtasi būtinų priemonių siekiant užtikrinti fizinio atstumo taisyklių laikymąsi kiekvienoje posėdžių salėje. Šalių atstovai bus sodinami taip, kad būtų laikomasi dviejų metrų atstumo tarp kiekvieno salėje esančio asmens.

Posėdžių salėje būtina turėti užsidėjus kaukę. Šalių atstovai turi kalbėti iš jiems nurodytos vietos. Jeigu vieną mikrofoną naudoja keli asmenys, po kiekvieno pasisakymo mikrofonas bus nuvalomas ir dezinfekuojamas.

Šalių atstovų, norinčių pateikti savo kalbų tekstą ar rašytinę medžiagą Vertimo žodžiu tarnybai, prašoma juos pagal galimybes atsiųsti adresu Interpretation@curia.europa.eu iki vidurdienio (Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės laiku) tos darbo dienos, kuri eina prieš posėdžio dieną.