Covid-19 - informacije - Stranke pred Splošnim sodiščem

Sanitarni ukrepi, sprejeti za zagotovitev opravljanja obravnav od 25. maja 2020 (ki se uporabljajo na Sodišču in Splošnem sodišču)

[19/05/2020]

Po odločitvah Sodišča in Splošnega sodišča, da se bodo od 25. maja 2020 postopoma spet začele opravljati obravnave, so bili v skladu z ureditvijo, ki so jo sprejeli luksemburški organi, sprejeti najstrožji sanitarni ukrepi za zagotovitev, da bodo te obravnave potekale v najboljših mogočih pogojih.

Ti ukrepi se nanašajo na dostop do stavb institucije in pravila, ki jih je treba upoštevati pri gibanju v njih (I), ter na način organizacije obravnav, ki je prilagojen sedanjim izrednim okoliščinam (II).

I. Dostop do stavb institucije in bistvena pravila vedenja znotraj njih

Dostop zastopnikov strank do stavb institucije bo mogoč izključno skozi vhod stavbe Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxemburg).

Postopek za sprejem zastopnikov strank bo podoben običajnemu postopku, ki mu bo dodano preverjanje telesne temperature na daljavo (osebam s telesno temperaturo nad 38° C vstop v stavbe ne bo dovoljen).

Če zastopniki strank ob prihodu na Sodišče ne bodo imeli ustreznih mask, jim bo varnostna služba masko dodelila. Nošenje maske je obvezno med vsakim gibanjem znotraj stavb institucije in povsod, kjer ni mogoče upoštevati medosebne razdalje dveh metrov.

Zastopniki strank bodo poleg tega pozvani – tako kot vsi zaposleni v instituciji – da pozorno preberejo navedbe na tablah za obveščanje in vestno upoštevajo navedene napotke. Te table bodo po potrebi dopolnjene z ustreznimi označbami na tleh in stenah.

Nazadnje je treba navesti, da bodo na voljo omejene prehranske storitve (sendviči in pijače).

II. Način organizacije obravnav

Za zagotovitev visoke ravni varstva zdravja bodo pred vsako obravnavo in po njej razkužene mize, mikrofoni in ušesne slušalke.

Institucija zastopnikom strank tog ne bo dala na razpolago. Agenti in odvetniki so zato pozvani, naj za potrebe obravnave prinesejo svojo togo, če pa to ne bo mogoče, bosta Sodišče in Splošno sodišče z odstopanjem od veljavnih pravil dovolili, da zastopniki strank podajajo navedbe brez toge.

V nasprotju z običajno prakso se člani sodečega senata pred začetkom obravnave ne bodo srečali z zastopniki strank. Dejansko prisotnost teh zastopnikov bosta pred obravnavo in na daljavo preverila sodni tajnik in sodni sluga.

Prav tako so bili sprejeti nujni ukrepi za zagotovitev upoštevanja pravil fizičnega distanciranja znotraj posamezne razpravne dvorane. Zastopniki strank bodo nameščeni tako, da bo med vsako osebo v razpravni dvorani upoštevana razdalja dveh metrov.

Zastopniki strank bodo navedbe podajali z mesta, ki jim bo določeno. Če bi moralo več oseb uporabljati en mikrofon, bo ta po vsakem nastopu očiščen in razkužen.

Zastopniki, ki želijo predložiti morebitno besedilo ali pisno podlago za svoje ustne navedbe za potrebe tolmačenja, naj to, če je le možno, storijo pred dvanajsto uro (po času v Velikem vojvodstvu Luksemburg) na delovni dan pred dnevom obravnave na naslov Interpretation@curia.europa.eu.

Prilagoditev sodne dejavnosti

[22/6/2020]

Roki

Roki za vložitev pravnih sredstev tečejo naprej in jih morajo stranke spoštovati, brez poseganja v možnost sklicevanja na člen 45, drugi odstavek, Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije. Če so roki podaljšljivi, morajo stranke pri sodišču zaprositi za njihovo podaljšanje pravočasno, da bo to lahko odločilo o tem.

Zaradi legitimnih težav, ki so jih imele stranke zaradi zdravstvene krize, je bilo upravičeno, da se procesni roki, ki jih določi sodno tajništvo, prilagodijo okoliščinam. Razvoj celotne situacije upravičuje ponovno preučitev tega položaja.

Zato bodo s 1. septembrom 2020 procesni roki, ki jih določi sodno tajništvo, spet takšni, kot so veljali pred zdravstveno krizo.

Obravnave

Po prekinitvi od 16. marca tega leta zaradi zdravstvene krize se bodo v razpravnih dvoranah Splošnega sodišča v tednu od 25. maja 2020 spet začele opravljati obravnave. Zastopniki strank v upoštevnih zadevah bodo obveščeni o datumih in urah teh obravnav. Sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi za zagotovitev optimalnega poteka teh obravnav, tako logistični kot sanitarni. Sodišče pa se zaveda, da sta opravljanje in potek obravnav še naprej odvisna od odločitev, ki jih sprejemajo nacionalni organi zaradi boja proti širjenju virusa. Sodno tajništvo lahko zastopnikom za olajšanje poti v Luxembourg na prošnjo izda potrdilo o vabilu na obravnavo pred Splošnim sodiščem.

Stranke pozivamo, naj redno spremljajo spletno mesto Sodišča Evropske unije (https://curia.europa.eu).