Covid-19 - informacije - Stranke pred Splošnim sodiščem

Prilagoditev sodne dejavnosti

[15/06/2021] 

Splošno sodišče je bilo od marca 2020 zaradi aktualne zdravstvene krize prisiljeno prilagoditi svoj način dela.

V tem sporočilu so za stranke in njihove zastopnike povzete nekatere pomembne informacije. Zaradi pogostega prilagajanja teh informacij razvoju zdravstvene krize stranke in njihove zastopnike pozivamo, naj to spletno mesto redno spremljajo.

Roki

Roki za vložitev pravnih sredstev tečejo naprej in jih morajo stranke spoštovati, brez poseganja v možnost sklicevanja na člen 45, drugi odstavek, Protokola o Statutu Sodišča Evropske unije. Če so roki podaljšljivi, morajo stranke za njihovo podaljšanje pri sodišču zaprositi pravočasno, da bo to lahko o tem odločilo.

Obravnave

Predlog za opravo obravnave

Člen 106 Poslovnika določa, da mora glavna stranka v predlogu, naj se opravi obravnava, „navesti razloge, zakaj želi ustno podati navedbe“. Zahteva po obrazložitvi predloga, naj se opravi obravnava, je natančneje določena v točki 142 Praktičnih določb za izvajanje Poslovnika.

V okoliščinah zdravstvene krize je organizacija obravnav otežena, zato je glavna stranka, ki predlaga, naj se opravi obravnava, pozvana k presoji koristnosti take obravnave ob upoštevanju navedenih okoliščin in – v primeru vložitve predloga – k zagotovitvi, da njen predlog dejansko izpolnjuje procesne zahteve.

Pot v Luxembourg zaradi obravnave

Sodno tajništvo lahko zastopnikom za olajšanje poti v Luxembourg na prošnjo izda potrdilo o vabilu na obravnavo pred Splošnim sodiščem.

Če zastopnik stranke zaradi zdravstvene krize in ukrepov, ki so jih sprejeli nacionalni organi, ne more priti v Luxembourg, da bi se udeležil obravnave pred Splošnim sodiščem, lahko kot poseben krizni ukrep vloži obrazloženi predlog za udeležbo na obravnavi prek videokonference. Ta predlog mora biti vložen čim hitreje pred datumom obravnave. Pred vložitvijo takega predloga se mora zastopnik seznaniti z dokumentoma, priloženima vabilu, ki ga je poslalo sodno tajništvo („Tehnični pogoji“ in „Nasveti strankam za sodelovanje na obravnavi na daljavo“), ter preveriti, ali je navedene zahteve mogoče izpolniti. Namen teh zahtev (ki vključujejo opremo, ki jo je treba uporabiti) je vsem udeležencem na obravnavi zagotoviti največjo kakovost slike, zvoka in tolmačenja. O uporabi videokonference odloči Splošno sodišče s pridržkom, da je izvedba vrste tehničnih preizkusov in preizkusov tolmačenja, ki jih mora opraviti zastopnik, uspešna, in v mejah sredstev, ki jih ima sodišče na voljo.

Sanitarni ukrepi, sprejeti za zagotovitev nemotenega poteka obravnav (ki se uporabljajo na Sodišču in Splošnem sodišču)

V skladu z ureditvijo, ki so jo sprejeli luksemburški organi, so bili sprejeti najstrožji sanitarni ukrepi za zagotovitev nemotenega poteka obravnav na Sodišču in Splošnem sodišču.

Ti ukrepi se nanašajo na dostop do stavb institucije in pravila, ki jih je treba upoštevati pri gibanju v njih (I), ter na način organizacije obravnav, ki je prilagojen sedanjim izrednim okoliščinam (II).

I. Dostop do stavb institucije in bistvena pravila vedenja znotraj njih

Dostop zastopnikov strank do stavb institucije je mogoč izključno skozi vhod stavbe Erasmus (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

Postopek za sprejem zastopnikov strank je podoben običajnemu postopku, ki mu je dodano preverjanje telesne temperature na daljavo (osebam s telesno temperaturo nad 37,5° C vstop v stavbe ni dovoljen).

Če zastopniki strank ob prihodu v stavbe institucije ne bodo imeli ustreznih mask, jim bo varnostna služba maske dodelila. Nošenje maske je obvezno med vsakim gibanjem znotraj stavb institucije in povsod, kjer ni mogoče upoštevati medosebne razdalje dveh metrov.

Zastopniki strank so pozvani – tako kot vsi zaposleni v instituciji – da pozorno preberejo navedbe na tablah za obveščanje in vestno upoštevajo navedene napotke. Te table so po potrebi dopolnjene z ustreznimi označbami na tleh in na stenah.

Nazadnje je treba opozoriti na uvedbo novega režima v zvezi s prehranskimi storitvami. Zastopniki strank lahko odslej – tako kot zaposleni v instituciji – koristijo prehranske storitve v stavbah institucije, pri čemer morajo spoštovati veljavne sanitarne ukrepe.

II. Način organizacije obravnav

Za zagotovitev visoke ravni varstva zdravja so pred vsako obravnavo in po njej mize, mikrofoni in ušesne slušalke razkuženi.

Institucija zastopnikom strank tog ne daje na razpolago. Agenti in odvetniki so zato pozvani, naj za potrebe obravnave prinesejo svojo togo, če pa to ni mogoče, Sodišče in Splošno sodišče z odstopanjem od veljavnih pravil dovolita, da zastopniki strank navedbe podajajo brez toge.

V nasprotju z običajno prakso se člani sodečega senata pred začetkom obravnave ne srečajo z zastopniki strank. Dejansko prisotnost teh zastopnikov pred obravnavo preverita sodni tajnik in sodni sluga.

Prav tako so bili sprejeti potrebni ukrepi za zagotovitev upoštevanja pravil fizičnega distanciranja znotraj posamezne razpravne dvorane. Zastopniki strank so nameščeni tako, da je med vsako osebo v razpravni dvorani upoštevana razdalja dveh metrov.

V razpravni dvorani je nošenje maske obvezno. Zastopniki strank navedbe podajajo z mesta, ki jim je določeno. Če mora več oseb uporabljati en mikrofon, je ta po vsakem nastopu očiščen in razkužen.

Zastopniki, ki želijo predložiti morebitno besedilo ali pisno podlago za svoje ustne navedbe za potrebe tolmačenja, naj to, če je le mogoče, storijo pred dvanajsto uro (po času v Velikem vojvodstvu Luksemburg) na delovni dan pred dnevom obravnave na naslov Interpretation@curia.europa.eu.