Covid-19 - Tietoja

[15/03/2022] 

Euroopan unionin muiden toimielinten tavoin Euroopan unionin tuomioistuin on joutunut mukauttamaan työjärjestelyjään maaliskuusta 2020 alkaen SARS-CoV-2-viruksen ilmaantumisesta seuranneen terveyskriisin takia. Viruksen pandeemisen luonteen johdosta unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat toteuttaneet erittäin tiukat terveystoimenpiteet kaikkien niiden toimijoiden, joiden on tultava toimielimen tiloihin, terveyden suojaamiseksi ja tehnyt useita mukautuksia menettelyn niin kirjallisen vaiheen kuin sen suullisenkin vaiheen osalta muun muassa tarjoamalla asianosaisten oikeudenkäyntiedustajille mahdollisuuden osallistua istuntoihin videoyhteyden välityksellä.

Terveystilanteen suotuisa kehitys mahdollistaa nyt sen, että Luxemburgin viranomaisten tekemien päätösten mukaisesti voidaan kaavailla tilanteen normalisointia ja erityisesti sitä, että istunnot asianosaisten kuulemiseksi pidetään taas ennen terveyskriisin alkamista vallinneiden kaltaisilla edellytyksillä. Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:

  • viitan käyttö on pakollista, ja tuomioistuimet palaavat käytäntöön, jonka mukaan ne asettavat viittoja asianosaisten niiden oikeudenkäyntiedustajien käyttöön, joilla ei ole käytössään omaa viittaa ja joiden on esiinnyttävä unionin tuomioistuimessa tai unionin yleisessä tuomioistuimessa
  • asianosaisten kuulemiseksi pidettävän istunnon alkua edeltävät asiamiesten ja asianajajien tapaamiset ratkaisukokoonpanon jäsenten kanssa ja tarvittaessa asiasta vastaavan julkisasiamiehen kanssa aloitetaan uudelleen
  • suulliset lausumat, vastaukset kysymyksiin ja mahdolliset muut vastaukset on esitettävä seisaallaan puhujanpöydältä eikä omalta istumapaikalta käsin ja
  • maskin käyttö asianosaisten kuulemiseksi pidettävien istuntojen aikana ei enää ole pakollista.

Asianosaisten kuulemiseksi pidettävään istuntoon on edelleen mahdollista osallistua videoyhteyden välityksellä. Tämä mahdollisuus edellyttää edelleen sellaisen pyynnön esittämistä, jossa ilmoitetaan tarkasti ne syyt, jotka estävät kyseessä olevan asianosaisen oikeudenkäyntiedustajaa osallistumasta fyysisesti istuntoon, ja kaikkien niiden teknisten vaatimusten noudattamista, jotka tällaiselle osallistumiselle videoyhteyden välityksellä on asetettu.

Asianosaisten oikeudenkäyntiedustajia, joilla on käytössään suullisten lausumiensa teksti tai kirjallinen alusta, pyydetään toimittamaan se tulkkauspalvelujen tarpeisiin ennen puoltapäivää sinä arkipäivänä, joka edeltää istuntopäivää, osoitteeseen Interpretation@curia.europa.eu.