Covid19 - Információk

[2022/03/15] 

Az Európai Unió többi intézményéhez hasonlóan az Európai Unió Bírósága is arra kényszerült, hogy a SARS‑CoV‑2 vírus megjelenését követő egészségügyi válsághelyzet folytán 2020 márciusától kezdve kiigazítsa a munkamódszereit. E vírus világjárvány-jellege arra indította a Bíróságot és a Törvényszéket, hogy a legszigorúbb egészségügyi intézkedéseket tegye meg mindazon személyek egészségének megóvása érdekében, akiknek az intézmény helyiségeiben meg kell jelenniük, továbbá bevezessen több olyan rendelkezést, amelyek az eljárásnak mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli szakaszára kiterjedtek, többek között felkínálva a felek képviselői részére azt a lehetőséget, hogy a tárgyalásokon videokonferencia útján vegyenek részt.

Az egészségügyi állapotok kedvező alakulása jelenleg megengedi, hogy a luxemburgi hatóságok által hozott határozatokat lekövetve kilátásba lehessen helyezni a helyzet normalizálását, különösen pedig, hogy a tárgyalásokat ismét olyan feltételek mellett lehessen megtartani, amelyek hasonlóak azokhoz a feltételekhez, amelyek az egészségügyi válsághelyzet kezdete előtt álltak fenn. Mindez magában foglalja többek között az alábbiakat:

  • kötelezően talárt kell viselni, az igazságszolgáltatási fórumok pedig visszaállítják azt a gyakorlatukat, hogy talárokat bocsátanak a felek azon képviselői rendelkezésére, akiknek fel kell szólalniuk a Bíróság vagy a Törvényszék előtt, viszont nem rendelkeznek saját talárral;
  • visszaáll az a gyakorlat, hogy a meghatalmazottak és ügyvédek a tárgyalás megkezdése előtt találkoznak az ítélkező testület tagjaival és adott esetben az ügyben eljáró főtanácsnokkal;
  • a felszólalásokat, a kérdésekre adott válaszokat, adott esetben pedig a tárgyalás során elhangzottakra adott válaszokat állva, pulpitusról, nem pedig az ülőhelyről kell előadni, és
  • megszűnik az a kötelezettség, hogy a tárgyalások során maszkot viseljenek.

Fennmarad az a lehetőség, hogy a tárgyaláson videokonferencia útján vegyenek részt. E lehetőség annak függvényében biztosított, hogy olyan kérelmet terjesszenek elő, amely pontosan megjelöli azokat az okokat, amelyek az érintett fél képviselőjét megakadályozzák abban, hogy a tárgyaláson személyesen legyen jelen, továbbá megfeleljenek az összes olyan műszaki feltételnek, amelyek a videokonferencia útján történő ilyen részvételhez szükségesek.

Felhívjuk a felek azon képviselőit, akiknek megvan a felszólalásaik írott szövege vagy vázlata, hogy azt a tolmácsolásért felelős szervezeti egységek általi felhasználás céljából a tárgyalás határnapját megelőző munkanapon délig küldjék meg az Interpretation@curia.europa.eu címre.