Covid19 - Információk - A Törvényszék előtti felek

A Törvényszék igazságszolgáltatási tevékenységének a Covid19 koronavírussal kapcsolatos járvány miatti kiigazítása

[2020/07/15]

Határidők

A keresetindítási határidők tovább folynak, a felek pedig kötelesek azokat tiszteletben tartani, az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 45. cikkének második bekezdésében biztosított lehetőségre történő hivatkozás sérelme nélkül. Amennyiben bizonyos határidők meghosszabbíthatók, a feleknek időben kérniük kell azok meghosszabbítását az igazságszolgáltatási fórumtól annak érdekében, hogy az határozhasson a kérelemről.

Azon érthető nehézségek, amelyekkel a felek az egészségügyi válsághelyzet folytán szembesültek, indokolttá tették, hogy a Hivatal által kitűzött eljárási határidők hozzá legyenek igazítva a kontextushoz. Az általános helyzet alakulása indokolttá teszi ezen intézkedés felülvizsgálatát.

Ezért 2020. szeptember 1‑jétől kezdve a Hivatal által kitűzendő eljárási határidőket ismét úgy kell majd számítani, mint az egészségügyi válsághelyzet előtt.

Tárgyalások

A tárgyalások, amelyek az egészségügyi válsághelyzet folytán idén március 16. óta nem kerültek megtartásra, a Törvényszék tágyalótermeiben ténylegesen 2020. június 11‑től folytatódtak. A Törvényszék minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a tárgyalások optimális lefolytatása mind logisztikai, mind pedig egészségügyi szempontból biztosított legyen. Az igazságszolgáltatási fórum ugyanakkor tudatában van annak, hogy a tárgyalások megtartása és lefolytatása továbbra is azon döntések függvénye, amelyeket a nemzeti hatóságok a vírus terjedése elleni küzdelem érdekében hoznak meg. A Luxembourgig történő utazás megkönnyítése céljából a Hivatal kérelemre olyan igazoló iratot bocsáthat ki a képviselők részére, amely tanúsítja, hogy idézést kaptak a Törvényszék előtti tárgyalásra. Ha a fél teljes mértékben akadályoztatva van abban, hogy Luxembourgba utazzon, a Törvényszék bizonyos feltételek tiszteletben tartása esetén a tárgyaláson videokonferencia útján való részvételt javasolhat.

A tárgyalások megfelelő lefolytatásának biztosítása érdekében elfogadott (a Bíróságon és a Törvényszéken alkalmazandó) egészségügyi intézkedések

A Bíróság és a Törvényszék által hozott azon határozatok folyományaként, hogy 2020. május 25-től fokozatosan folytatják a tárgyalásokat, a luxemburgi hatóságok által elfogadott szabályozással összhangban a legszigorúbb egészségügyi intézkedések megtételére került sor annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb feltételek mellett biztosított legyen e tárgyalások megtartása.

Ezek az intézkedések kiterjednek mind az intézmény épületeibe történő belépésre és az épületeken belüli bármilyen helyváltoztatás során betartandó szabályokra (I), mind pedig magának a tárgyalásnak az előkészítésével kapcsolatos módszerekre, amelyeket hozzáigazítottak a fennálló kivételes körülményekhez (II).

I. Az intézmény épületeibe történő belépés és az épületeken belül betartandó alapvető magatartási szabályok

A felek képviselőinek az intézmény épületeibe történő beléptetését kizárólag az Erasmus-épület bejáratán keresztül végzik (rue du fort Niedergrünewald, L-2925 Luxembourg).

A felek képviselőnek fogadásával kapcsolatos eljárás hasonló a szokásos eljáráshoz, annak fenntartásával, hogy érintés nélküli testhőmérséklet-ellenőrzést végeznek (a 38°C foknál magasabb testhőmérsékletű személyek számára nem engedélyezett az épületekbe történő belépés).

Ha a felek képviselői a Bíróságra érkezésük során nem rendelkeznek megfelelő maszkokkal, a biztonsági szolgálat fog nekik maszkot adni. E maszkot viselni kell az intézmény épületeiben történő bármely helyváltoztatás során, továbbá minden olyan helyen, ahol két személy között nem lehet két méter távolságot tartani.

Ezenkívül az intézmény teljes személyi állományához hasonlóan a felek képviselőit is felhívjuk, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztató felületeken szereplő információkat, és gondosan kövessék az ott megfogalmazott tanácsokat. E felületek adott esetben kétszeresen, a padlón és a falakon is megfelelő kiemeléssel lesznek megjelenítve.

Végül jelezni kell, hogy korlátozott étkeztetési szolgáltatás (szendvicsfélék és italok) biztosított.

II. A tárgyalások előkészítésének módszerei

Az egészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében minden egyes tárgyalás előtt és után az asztalokon, a mikrofonokon és a fülhallgatókon fertőtlenítést végeznek.

Az intézmény nem bocsát talárokat a felek képviselőinek rendelkezésére. Ezért a meghatalmazottakat és az ügyvédeket felhívjuk, hogy a tárgyalás céljára hozzák magukkal a saját talárjukat, ha azonban ez nem lehetséges, a Bíróság és a Törvényszék az alkalmazandó szabályoktól eltérve eltekint majd attól, hogy a felek képviselői talárban szólaljanak fel.

A szokásos gyakorlattal ellentétben az ítélkező testület tagjai a tárgyalás megkezdése előtt nem találkoznak a felek képviselőivel. E képviselők tényleges jelenlétét a tárgyalást megelőzően, távolságtartás mellett ellenőrzi a Hivatalnak a tárgyaláson részt vevő tisztviselője és a tárgyalási hivatalsegéd.

Az intézmény megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében is, hogy minden egyes tárgyalótermen belül biztosított legyen a fizikai távolságtartás szabályainak betartása. A felek képviselői oly módon vannak elhelyezve, hogy a teremben jelen lévő minden egyes személy között meg legyen tartva a két méter távolság.

A felek képviselői arról a helyről szólalnak fel, amelyet kijelöltek számukra. Abban az esetben, ha valamely mikrofont több személynek kell használnia, e mikrofont minden egyes felszólalás után tisztítják és fertőtlenítik.

Felhívjuk azokat a képviselőket, akik a tolmácsolásért felelős szervezeti egységek általi felhasználás céljából esetleg be kívánják nyújtani a felszólalásaik szövegét vagy írásos vázlatát, hogy e szöveget vagy vázlatot lehetőleg a tárgyalás határnapját megelőző munkanapon délig (a Luxemburgi Nagyhercegség időszámítása szerint) küldjék meg az Interpretation@curia.europa.eu címre.