Декларация на съда

Декларация на Съда на Европейския съюз по случай Форума на магистратите, организиран за отбелязването на 60-годишнината от подписването на Римските договори

 

Европейският съюз е правов съюз, който след подписването на Римските договори не само се разширява значително, но и съществено се задълбочава.

60-годишнината от подписването на тези договори дава повод да се подчертае значението на постоянно обновяващия се диалог между Съда на Европейския съюз и националните юрисдикции, при зачитане на присъщите за тях култура и правна система, както и на езиците, на които те се изразяват.

В този дух Съдът на Европейския съюз посрещна в Люксембург председателите на конституционните и върховните съдилища на държавите членки, за да задълбочи съдебното сътрудничество в мрежа, което е гаранция за установяването на истинско европейско правно пространство.

Съдът държи да подчертае основната роля на съдебната мрежа на Европейския съюз, съставена от националните юрисдикции и Съда, за развитието и спазването на основните права, на ценностите на демокрацията и принципите на правовата държава, на които се основава Съюзът.

Съдът на Европейския съюз ще продължи да изпълнява в тясно сътрудничество с националните юрисдикции поверената му от Договорите мисия да осигурява спазването на правото от всички и за всички, като по този начин гарантира общите за гражданите на Съюза и за държавите членки ценности.