Prohlášení soudního dvora eu

Prohlášení Soudního dvora Evropské unie u příležitosti Fóra soudců pořádaného na oslavu 60. výročí podpisu Římských smluv

 

Evropská unie je Unií práva, jež prošla od podpisu Římských smluv nejen rozsáhlým rozšířením, ale i výrazným prohloubením.

60. výročí tohoto podpisu je příležitostí zdůraznit význam trvale se obnovujícího dialogu mezi Soudním dvorem Evropské unie a vnitrostátními soudy, založeného na respektování právních kultur a systémů, jež jsou těmto soudům vlastní, jakož i jazyků, v nichž se vyjadřují.

V tomto duchu přivítal Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku předsedy ústavních a nejvyšších soudů členských států s cílem prohloubit soudní spolupráci v této síti, z níž se rodí skutečný evropský prostor práva.

Soudní dvůr Evropské unie klade důraz na podstatnou úlohu, kterou plní soudní síť Evropské unie, jež je tvořena vnitrostátními soudy a Soudním dvorem, při rozvoji a dodržování základních práv, jakož i hodnot demokracie a právního státu, na kterých je tato Unie založena.

Soudní dvůr Evropské unie bude v úzké spolupráci s vnitrostátními soudy i nadále naplňovat poslání, jež mu bylo svěřeno Smlouvami a jež spočívá v tom, zajistit dodržování práva v zájmu všech a všemi a zaručit tak společné hodnoty občanů Unie a členských států.