Euroopa kohtu avaldus

Euroopa Liidu Kohtu deklaratsioon Rooma lepingute allkirjastamise 60. aastapäeva tähistamiseks korraldatud kohtunike konverentsi puhul

 

Euroopa Liit on õigusel rajanev liit, mida ei ole pärast Rooma lepingute allkirjastamist mitte ainult märkimisväärselt laiendatud, vaid on ka oluliselt süvendatud.

Rooma lepingute allkirjastamise 60. aastapäeva puhul avaneb võimalus rõhutada Euroopa Liidu Kohtu ja liikmesriikide kohtute vahelise pidevalt uueneva dialoogi tähtsust, austades seejuures nende vastavaid õiguskultuure ja -süsteeme ning keeli, milles kohtud end väljendavad.

Seda silmas pidades võõrustas Euroopa Liidu Kohus Luxembourgis liikmesriikide konstitutsioonikohtute ja kõrgeimate kohtute presidente, et süvendada võrgustikus toimuvat kohtute koostööd, mis on tõelise Euroopa õigusruumi tekkimise tagatis.

Euroopa Liidu Kohus rõhutab, et Euroopa Liidu õigusalase koostöö võrgustikul, mille moodustavad liikmesriikide kohtud ja Euroopa kohus, on oluline roll liidu aluseks olevate põhiõiguste ning demokraatia ja õigusriigi väärtuste arendamisel ja järgimisel.

Euroopa Liidu Kohus jätkab tihedas koostöös liikmesriikide kohtutega talle aluslepingutega pandud ülesande täitmist, tagades õiguse järgimise kõigi poolt ja kõigi hüvanguks ning kindlustades seeläbi liidu kodanike ja liikmesriikide ühiseid väärtusi.