Unionin tuomioistuimen julkilausuma

Euroopan unionin tuomioistuimen julkilausuma Rooman sopimusten allekirjoittamisen 60-vuotisjuhlallisuuksien johdosta järjestetyillä tuomaripäivillä

 

Euroopan unioni on oikeuden unioni, joka on sekä laajentunut että syventynyt merkittävästi Rooman sopimusten allekirjoittamisen jälkeen.

Sopimusten allekirjoittamisen 60-vuotisjuhlallisuudet tarjoavat tilaisuuden korostaa Euroopan unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välistä jatkuvasti uudistuvaa vuoropuhelua, joka kunnioittaa niiden omia oikeuskulttuureja ja oikeusjärjestyksiä sekä niiden käyttämiä työkieliä.

Euroopan unionin tuomioistuin on tässä tarkoituksessa kutsunut Luxemburgiin jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten presidentit syventääkseen oikeudellisen yhteistyön verkostoa, joka on todellisen eurooppalaisen oikeusalueen näkyvä tae.

Euroopan unionin tuomioistuin haluaa korostaa kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen muodostaman Euroopan unionin oikeudellisen verkoston keskeistä roolia Euroopan unionin perustana olevien perusoikeuksien, demokraattisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen kehittämisessä ja kunnioittamisessa.

Tiiviissä yhteistyössä kansallisten tuomioistuinten kanssa Euroopan unionin tuomioistuin jatkaa sille perussopimuksissa uskottua tehtävää huolehtia siitä, että kaikki noudattavat lakia kaikkien yhteiseksi hyväksi, suojellen siten unionin kansalaisten ja jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja.