60 RIM – Izjava Suda

Izjava Suda Europske unije u povodu Foruma sudaca organiziranog kako bi se obilježila 60. obljetnica potpisivanja Rimskih ugovora

 

Europska unija je zajednica prava koja je od potpisivanja Rimskih ugovora doživjela ne samo veliko proširenje nego i znatan razvoj.

U povodu 60. obljetnice tog potpisivanja, prigodno je istaknuti važnost trajnog dijaloga između Suda Europske unije i nacionalnih sudova, uz poštovanje njihovih kultura i pravnih sustava te jezika na kojima se izražavaju.

U tom duhu, kako bi učvrstio mrežu pravosudne suradnje koja je jamstvo izgradnje istinskog europskog pravnog područja, Sud Europske unije ugostio je u Luxembourgu predsjednike ustavnih i vrhovnih sudova država članica.

Sud želi istaknuti važnost uloge pravosudne mreže Europske unije, koju čine nacionalni sudovi i Sud, u razvoju i poštovanju temeljnih prava, demokratskih vrijednosti i vladavine prava, na kojima se temelji Unija.

Sud Europske unije i dalje će, u uskoj suradnji s nacionalnim sudovima, ispunjavati zadaću osiguravanja poštovanja prava od svih i za sve koja mu je dodijeljena Ugovorima, štiteći tako zajedničke vrijednosti građana Unije i država članica.