Teisingumo teismo pareiškimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pareiškimas Teisėjų forumo, organizuojamo minint 60 ąsias Romos sutarčių pasirašymo metines, proga

 

Europos Sąjunga yra teisinė Sąjunga, kuri nuo Romos sutarčių pasirašymo išsiplėtė ne tik geografiškai, bet ir patyrė esminių kokybinių pokyčių.

Šių Sutarčių pasirašymo 60‑osios metinės suteikia progą pabrėžti nuolat atsinaujinančio dialogo tarp Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų, kuris vyksta laikantis pagarbos jų nacionalinėms teisės kultūroms ir teisinėms sistemoms bei jų vartojamoms kalboms, svarbą.

Atsižvelgdamas į tai Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Liuksemburge pakvietė valstybių narių konstitucinių ir aukščiausiųjų instancijų teismų pirmininkus, siekdamas stiprinti teismų bendradarbiavimą tinkle, kuris yra tikrosios Europos teisės erdvės sukūrimo garantas.

Jis pabrėžia esminį Europos Sąjungos teismų tinklo, kurį sudaro nacionaliniai teismai ir Teisingumo Teismas, vaidmenį užtikrinant pagrindinių teisių, demokratijos ir teisinės valstybės vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, vystymąsi ir laikymąsi.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, glaudžiai bendradarbiaudamas su nacionaliniais teismais, ir toliau vykdys Sutartimis jam patikėtą užduotį užtikrinti, kad teisės laikytųsi visi ir ji tarnautų visiems ir kad taip būtų saugomos bendros Sąjungos piliečių ir valstybių narių vertybės.