Tiesas paziņojums

Eiropas Savienības Tiesas Paziņojums Romas līgumu parakstīšanas 60. gadadienai veltītajā tiesnešu sanāksmē

 

Eiropas Savienība ir tiesiska savienība, kura kopš Romas līgumu parakstīšanas ir ne vien būtiski paplašinājusies, bet arī padziļinājusies.

Šo līgumu parakstīšanas 60. gadadiena sniedz iespēju uzsvērt, cik svarīgs ir nerimstošs dialogs Eiropas Savienības Tiesas un valstu tiesu starpā, ievērojot to juridiskās kultūras un sistēmas un valodas, kādās tās taisa savus nolēmumus.

Šādā gaisotnē Eiropas Savienības Tiesa Luksemburgā ir pulcinājusi dalībvalstu konstitucionālo un augstāko tiesu priekšsēdētājus, lai padziļinātu tiesu sadarbības tīklu, kas ir īstenas Eiropas tiesiskās telpas radīšanas pamats.

Tā uzsver valstu tiesu un Tiesas veidotā Eiropas Savienības tiesu tīkla būtisko lomu pamattiesību, kā arī šīs Savienības pamatā esošo demokrātijas un tiesiskas valsts vērtību attīstībā un ievērošanā.

Eiropas Savienības Tiesa, cieši sadarbojoties ar valstu tiesām, turpinās pildīt tai Līgumos paredzēto uzdevumu nodrošināt tiesību ievērošanu kopīgi un attiecībā uz visiem, un šādā veidā garantēt Savienības pilsoņiem un dalībvalstīm kopīgās vērtības.