Verklaring van het hof

Verklaring van het Hof van Justitie van de Europese Unie ter gelegenheid van het Forum van Magistraten, georganiseerd ter viering van de 60ste verjaardag van de ondertekening van de Verdragen van Rome

 

De Europese Unie vormt een rechtsunie die sinds de ondertekening van de Verdragen van Rome niet alleen een belangrijke uitbreiding, maar ook een significante verdieping heeft ondergaan.

De 60ste verjaardag van deze ondertekening biedt de gelegenheid om het belang te onderstrepen van de steeds hernieuwde dialoog tussen het Hof van Justitie van de Europese Unie en de nationale rechterlijke instanties, die wordt gevoerd met respect voor hun eigen culturen en rechtsstelsels en voor de talen waarin zij zich uitdrukken.

In deze geest heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de presidenten van de grondwettelijke en hoogste rechterlijke instanties van de lidstaten in Luxemburg ontvangen teneinde het netwerk van justitiële samenwerking, dat de opkomst van een ware Europese ruimte van recht waarborgt, te verdiepen.

Het Hof benadrukt de wezenlijke rol van het justitieel netwerk van de Europese Unie – dat wordt gevormd door de nationale rechterlijke instanties en het Hof van Justitie –bij de ontwikkeling en de eerbiediging van de grondrechten alsmede van de waarden van democratie en rechtsstaat waarop deze Unie is gegrondvest.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie zal, in nauwe samenwerking met de nationale rechterlijke instanties, de hem bij de Verdragen opgedragen taak om de eerbiediging van het recht door en voor allen te verzekeren en zodoende de gemeenschappelijke waarden van de Europese burgers en de lidstaten te waarborgen, blijven vervullen.