Deklaracja trybunału

Deklaracja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z okazji Forum sędziów i prokuratorów organizowanego w celu uczczenia 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich

 

Unia Europejska stanowi unię prawa, która uległa nie tylko istotnemu rozszerzeniu, ale także znacznemu pogłębieniu od momentu podpisania traktatów rzymskich.

Sześćdziesiąta rocznica podpisania traktatów rzymskich stwarza okazję do podkreślenia znaczenia dialogu, stale odnawianego, między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądami krajowymi w poszanowaniu właściwych dla nich kultur i systemów prawnych oraz ich języków.

W tym duchu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjął w Luksemburgu prezesów trybunałów konstytucyjnych i sądów najwyższych państw członkowskich w celu zacieśnienia sieci współpracy sądowej, będącej gwarancją tworzenia prawdziwej europejskiej przestrzeni sądowej.

Pragnie on podkreślić istotną rolę sieci sądowej Unii Europejskiej, którą tworzą sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości, w rozwijaniu i przestrzeganiu praw podstawowych, jak również wartości demokratycznych i założeń państwa prawa, stanowiących podstawę Unii.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w ścisłej współpracy z sądami krajowymi, będzie nadal wypełniać powierzone mu w traktatach zadanie zapewnienia poszanowania prawa przez wszystkich i dla wszystkich, i tym samym zagwarantowania wartości wspólnych obywatelom Unii i państwom członkowskim.