Izjava sodišča

Izjava Sodišča Evropske unije ob Forumu sodnikov, organiziranem ob praznovanju šestdesete obletnice podpisa Rimskih pogodb

 

Evropska unija je pravna unija, ki se od podpisa Rimskih pogodb ni le zelo razširila, ampak tudi zelo poglobila.

Šestdeseta obletnica tega podpisa ponuja priložnost za to, da se poudari pomembnost nenehnega dialoga med Sodiščem Evropske unije in nacionalnimi sodišči ob spoštovanju njihovih kultur in pravnih sistemov ter jezikov, v katerih se ta izražajo.

V tem duhu je Sodišče Evropske unije v Luxembourgu sprejelo predsednike ustavnih in vrhovnih sodišč držav članic, da bi poglobilo medsebojno pravosodno sodelovanje, ki pomeni jamstvo za vzpostavitev resničnega evropskega pravosodnega prostora.

Poudariti želi bistveno vlogo pravosodne mreže Evropske unije, ki jo sestavljajo nacionalna sodišča in Sodišče, pri razvoju in spoštovanju temeljnih pravic ter vrednot demokracije in pravne države, na katerih Unija temelji.

Sodišče Evropske unije bo v tesnem sodelovanju z nacionalnimi sodišči še naprej izpolnjevalo nalogo zagotavljanja spoštovanja prava s strani vseh in za vse, ki mu je bila zaupana s Pogodbama, ter s tem varovalo skupne vrednote državljanov Unije in držav članic.