Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

Født i 1953; juridisk kandidateksamen fra Athens universitet, Grækenland (1976); master med speciale i EU-ret fra Université libre de Bruxelles, Belgien (1990); Fellow ved Institut international des droits de l’homme, Genève (Schweiz)/Strasbourg (Frankrig) (1992); advokat med beskikkelse i Athen (1978-1979); fuldmægtig, assessor, konsulent ved og vicepræsident for Grækenlands øverste forvaltningsdomstol og siden februar 2020 præsident herfor (1979-2020); formand for flere lovforberedelsesudvalg og medlem af Grækenlands centrale lovforberedelsesudvalg; underviser ved den nationale skole for offentlig forvaltning, Grækenland, underviser i EU-ret og forvaltningsret ved den nationale skole for dommere og anklagere, Grækenland (1995-2016); formand for disciplinærrådet for undervisere ved videregående uddannelsesinstitutioner (flere embedsperioder mellem 2011 og 2020); præsident for specialdomstolen for sager vedrørende embedsmisbrug (flere embedsperioder mellem 2011 og 2020); medlem af og siden præsident for det højeste råd for forvaltningsretterne (flere embedsperioder mellem 1996 og 2020); medlem af Grækenlands særlige højesteret (flere embedsperioder mellem 2000 og 2020); forfatter til talrige udgivelser; generaladvokat ved Domstolen siden den 10. september 2020.