Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

rođen 1953.; diploma iz prava na Sveučilištu u Ateni, Grčka (1976.); specijalistički master studij iz europskog prava na Université Libre de Bruxelles, Belgija (1990.); Fellow na Međunarodnom institutu za ljudska prava, Ženeva (Švicarska)/Strasbourg (Francuska) (1992.); član odvjetničke komore u Ateni (1978.-1979.); sudski savjetnik, viši sudski savjetnik, član, potpredsjednik i od veljače 2020. predsjednik helenskog Državnog vijeća (1979.-2020.); predsjednik nekoliko odbora za izradu prijedloga zakona i član središnjeg odbora za izradu prijedloga zakona u Grčkoj; predavač u Državnoj školi za javnu upravu, Grčka; predavač europskog i upravnog prava u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike, Grčka (1995.-2016.); predsjednik Stegovnog vijeća za predavače u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja (nekoliko mandata između 2011. i 2020.); predsjednik Posebnog suda za odlučivanje u postupcima za utvrđivanje sudačke odgovornosti (nekoliko mandata između 2011. i 2020.); član, a zatim predsjednik Vrhovnog upravnosudskog vijeća (nekoliko mandata između 1996. i 2020.); član grčkog Vrhovnog suda posebne nadležnosti (nekoliko mandata između 2000. i 2020.); autor mnogobrojnih publikacija; nezavisni odvjetnik na Sudu od 10. rujna 2020.