Athanasios Rantos
Athanasios Rantos

urodzony w 1953 r.; absolwent wydziału prawa uniwersytetu w Atenach, Grecja (1976); master de spécialisation z prawa europejskiego na université libre de Bruxelles, Belgia (1990); Fellow w Institut international des droits de l’homme, Genewa (Szwajcaria)/Strasbourg (Francja) (1992); członek palestry w Atenach (1978-1979); sędzia asystent, młodszy radca, radca, wiceprezes, a od lutego 2020 r. prezes greckiej rady stanu (1979-2020); przewodniczący szeregu komisji przygotowujących projekty ustaw, a także członek centralnej komisji ds. przygotowania projektów ustaw w Grecji; wykładowca krajowej szkoły administracji, Grecja; wykładowca prawa europejskiego i prawa administracyjnego w krajowej szkole sądownictwa, Grecja (1995-2016); przewodniczący rady dyscyplinarnej nauczycieli akademickich (kilka kadencji w latach 2011-2020); prezes specjalnego trybunału ds. roszczeń z tytułu błędu sędziego (kilka kadencji w latach 2011-2020); członek, następnie prezes najwyższej rady sądownictwa administracyjnego (kilka kadencji w latach 1996-2020); członek szczególnego sądu najwyższego Grecji (kilka kadencji w latach 2000-2020); autor licznych publikacji; rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości od dnia 10 września 2020 r.