Centralt register over behandling af personoplysninger

Unionens institutioner og organer indberetter deres behandling af personoplysninger i et centralt register. De stiller dette register til rådighed for offentligheden (artikel 31, stk. 5, i forordning (EU) 2018/1725).

Registeret udgives på nettet i den tilgængelige sprogversion.

Registeret føres af databeskyttelsesrådgiveren.