Käsittelytoimien keskusrekisteri

Unionin toimielimet ja elimet säilyttävät henkilötietojen käsittelytoimensa keskusrekisterissä. Tämä rekisteri on avoin yleisölle (asetuksen (EU) 2018/1725 31 artiklan 5 kohta).

Rekisteriin voi tutustua internetissä saatavilla olevilla kielillä.

Rekisterin ylläpidosta huolehtii tietosuojavastaava.